BİLİMSEL

Prof. Dr. M. Kerem Doksat - 13 Kasım 2006 PazartesiİÜ Cerrahpaşa TF Psikiyatri AD Duygudurum Bozuklukları Birimi BaşkanıEVRİMSEL PSİKOLOJİ"Psychologia" teriminin kökünde kadim Yunanca psukhe (kelebek) ve logos (bilim, teori) yatar. Kelimeyi ilk olara...

Bâzı Temel Kavramlar"Sex, sexuality" kelimelerinin tam karşılığı "eşey: tenasüliyettir"; "gender ise "cinsel(lik), cinsiyet" anlamına gelir. Günlük jargonda ise cinsel ve cinsellik terimleri sıklıkla hem "sexual" hem de "gender" karşılığı olarak kull...

Ağrı, vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir bölgesinden geliyor olarak idrak edilen nâhoş bir duyusal ve duygusal yaşantıdır. Akut ağrının organizmayı tehlikelerden koruy...

ŞAPKA.ORG  © | KURUMSAL WEB ASİSTANI