Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

2008 YAHYA KEMÂL YILI

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2334 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Bugün ben yazmıyorum. Aziz dostum Ali Rıza Saysen'in muhteşem bir tesbitini naklediyorum sâdece.

***

2008 yılı büyük Türk şairi ve fikir adamı Yahya Kemâl Beyatlı'nın aramızdan ayrılışının 50. yıl dönümüdür. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008'i Yahya Kemâl yılı ilân etti.

Fakat nedense ortalık pek sessiz... Eh! Konu Yahya Kemâl olunca bu sessizliği yadırgamamak gerekiyor. Çünkü Yahya Kemâl etnik milliyetçilerin, numaralı cumhuriyetçilerin, AB'cilerin, ABD'cilerin, mandacıların, bölücülerin, tarikat ve cemaatçilerin hoşlanmadığı ve hiçbir zaman da hoşlanmayacağı bir değerdir...

Mustafa Kemâl'in yanında, Mehmet Âkif Ersoy, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar vb. düşün insanlarıyla birlikte Yahya Kemâl de, ulusal kurtuluş mücadelesinin fikri alt yapısını hazırlamış, şiir ve düz yazıları ile "Türk Rönesansı olarak nitelendirilebilecek başlangıcı ateşlemiştir.

Başka bir millet, Yahya Kemâl gibi bir değeri el üstünde tutardı. Ama üzülerek belirtmek gerekir ki bu büyük şâir, ölümünden sonra, bâzı mihraklar tarafından unutturulmak istenmiştir.

Bu mihrakların başındakiler ne yazık ki İstiklâl Mücadelesi'ninruhunu vurgulamak yerine, Çanakkale ruhunu öne çıkarıyorlar.

Onlara göre Çanakkale Savunması'nı ümmet, İstiklâl Mücadelesini ise millet yapmıştır. Yanıldıkları veya çarpıttıkları gerçek, her iki mücadelenin de, Türk Ulusu tarafından yapılmış olmasıdır.

Bu bakımdan Çanakkale ve İstiklâl şâiri olarak gösterilen Mehmet Âkif Ersoy, dinî sebeplerle baş tacı yapılmakta... Yahya Kemâl ise geri plâna atılmaktadır.

Kabûl etmek gerekir ki Çanakkale'de şehit düşen vatan evlâtlarının hepsi, kendilerini Türk olarak görmüşler ve ülkemizi düşmana karşı korumuşlardır.

Yahya Kemâl'i okuduğunuzda, Büyük Türk Milleti'nin gerçekleri ile karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla Yahya Kemâl için sessiz kalmamak gerekiyor.

Yahya Kemâl Beyatlı bir evlâd-ı fâtihandır. Osmanlı-Türk Devleti'nin Avrupa'da direnebilmek amacıyla, başkentini dahi taşımayı düşündüğü Üsküp şehrinde doğmuş ve büyümüştür. Bu nedenle, Rumeli topraklarımız Yahya Kemâl'in şiirini ve fikirlerini doğrudan etkilemiştir.

Kendisini Türk Milleti'ne mensup gören ve bundan gurur duyan bütün insanlarımızın YahyaKemâl'i hakkıyla anmaları gerekmektedir.

Bizler Yahya Kemâl'in kâlblerimizde ve düşüncelerimizde yaşadığını ispatla yükümlüyüz. Dolayısıyla bu büyük şâiri, ölümsüzlüğe intikalinin 50. yılında Türkiye'miz ve Balkanlar'da törenlerle anmalıyız.

Ruhu şâd olsun...

Ali Rıza Saysen

***

Sevgili Üstâdım,

   Ne diyeyim.

      Allah da sizden râzı olsun.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 30 Nisan 2008 Çarşamba

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazartesi, 19 Mart 2018