Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

AĞZINIZDAN YEL ALSIN!

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 3064 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Sayın Yavuz Donat bugün çok ilginç bir makale yazmış. Önce iktibas edip, sonra yorumlarımı yazacağım.

 

***

27 Mayıs İhtilâli'nin üzerinden 48 yıl geçti. Menderes ve iki arkadaşının idamlarının üzerinden de 47 yıl.

Bunca zaman sonra "ihtilâlin, idamın, idam sehpasına gidilirken giydirilen beyaz gömleğin" siyaset mâlzemesi olarak kullanılması...

"Çocuk korkutur" gibi, "öcü geliyor" der gibi "darağacından, kefenden" bahsedilmesi...

Ne kadar acı. Ne kadar ayıp.

***

"Geçmişi hatırlatmakiçin... Bakın neler olmuştu neler" demek için, 1960 İhtilâli'nden sonra yaşanan bir "karamizahı" 2 hafta önce yazmıştık.

Şubat 2008, Pazar günü.

"Menderes âşığı kişinin" kahvede-meyhânede "Adnan Menderes'i kurtarmak için Yassıada'ya bir tünel kazsak nasılolur" muhabbeti yaptığını...

Bunu öğrenen ihtilâl idâresinin "sarhoş sohbetinin asılda ciddiye aldığını..."

Ve o 3 kişinin (Ali Külünk,Hakkı MorgülMustafa Güler) aylarca "içerde" yattığını...

***

Yazımız yayınlanınca...

"Çoook" arayan oldu.

Bugün onlardan "ikisini" köşemizde ağırlayacağız. Biri:

Burhan Külünk (Ali Külünk'ün oğlu).

Diğeri:

Mustafa Morgül (Hakkı Morgül'ün torunu).


***

"Hikâyeyi" bir de onlardan dinleyelim.

Ve "ihtilâl, idam" gibi lüzumsuz lâf edenlere de, "ağzınızdan yel alsın" diyelim.

Mustafa Morgül: "Tünel projesi, Hakkı dedemindi"...

Mustafa Morgül 29 yaşında. "Sarayburnu'ndan Yassıada'ya tünel kazıp, Adnan Menderes'i kurtarma teşebbüsünden" içeri atılan, Hakkı Morgül'ün torunu.

"Olay tarihinde" daha anasının karnında bile değil.

***

1960-2008...

48 yıl geçti aradan. Bugün İstanbul'un iki yakasını tünelle birleştirebilmek için "uğraşıp duruyoruz".

Japon'larla birlikte.

Bizim "3 kafadar" taaa o zamanlar "Sarayburnu-Yassıada tünelini açmaya" hevesleniyorlar. Ve buna da "inanan çıkıyor." Pes doğrusu.

***

Mustafa Morgül:

Hakkı dedem 2004'te öldü.

Ondan dinlediğimiz siyaset anılarıyla büyüdük.

Dedem koyu Menderesçi'ydi... Demirelci'ydi.

TV'de, gazetede Menderes'in resmini görünce başlardı ağlamaya.

Şimdi âile ikiye bölündü... Bir kısmı "yine DP" diyor... Bir kısmı da "artık AK".

***

Morgüller "Rize-Çayeli" kökenli.

Torun Mustafa'yı dinlemeye devam edelim:

Dedem derdi ki, eskiden siyasetten kimsenin çıkarı yoktu... Menfaât üzerine siyaset yapılmazdı.

Ne zaman ki işin içine para girdi, her şey bozuldu.

***

"Denizin altından tünel açıp, Menderes'i kurtarma" projesinin "fikir babası" Hakkı Morgül'müş.

"3 kafadar", içki masasında "tünel hayâli" kurarken...

"Yan masadan" duyan olmuş.

Doğruca "ihtilâl yönetimine" ihbar.

***

"Tünel sanığı" 3 kafadar aylarca yatıp çıkmışlar...

Yıllar geçmiş aradan.

Ve bir gün duymuşlar ki "yan masadaki muhbir" zor duruma düşmüş.

"Bir dilim ekmeğe muhtaç" hâle gelmiş.

Bizim 3 tünelci... Hakkı Morgül, Ali Külünk ve Kasap Mustafa (Mustafa Güler) buluşmuşlar:

Ne yapalım?

Aramızda para toplayalım... Yardıma gidelim... Kimseye duyurmayalım... O bize etti ama biz ona etmeyelim.

***

Mustafa Morgül "dedem anlatırdı" dedi:

İhtilâlciler dedemi hapse atınca, kiracıları "artık kira ödemeyeceğiz" demişler... Aylarca vermemişler.

***

Ve son...

Askerler, Hakkı Morgül'ü yaka paça evden götürürken, 56 yaşındaki torun pencereden bağırmış: Dedemin tabancası var, hepinizi öldürür.

"Ufaklığın" sözü üzerine askerler geri dönmüşler.

Evi "didik didik" etmişler.

"Tenceredeki yemeği bile" dökmüşler.

Tabanca aramışlar.

***

Dede Hakkı Morgül ölüm döşeğindeyken demiş ki:

Demokrasi gibisi var mı?

***

Mehmet Kerem Doksat'tan birkaç kelâm:

Bu yazı müstebitlerin (istibdat uygulayanların) neler yapabileceğinin trajikomik bir numûnesi. Türkiye'yi dâhilî ve hâricî bedhahlar 70 senede nereye getirdiler!

Ben 12 Eylül'ü yaşadım.

Rahmetli pederimin muayenehânesine dadanan bir "yeni dostunun" tam 2 sene nasıl ağzından lâf kapıp da içeri attırmak için bizi bunalttığını çok iyi hatırlıyorum.

Telefonlarımız sürekli olarak dinlenirdi (o zamanki teknoloji kaba olduğu için, klik sesini de, bâzen dinleyenin sesini soluğunu da işitirdik), gittiğimiz her yerde konuşmalarımıza çok dikkat ederdik. Yatak odamızda bile dikkatli konuşurduk belki bir "dinleme aygıtı konmuştur" diye! Allah bilir, vardı da.

Bilgi Üniversitesi'ndeki ve Terör Okulu'ndaki konuşmalarımdan sonra adımı darbeci profosöre (imlâ yazanlara âit) çıkaranlara acı acı gülüyorum. Dediklerim, yazdıklarım çok sarih: Atatürk'ün kurduğu ordunun sebeb-i mevcudiyeti memleketi müdafaa etmektir; idâre etmek değil. Nitekim ne zaman ki darbe oldu, ortalık daha beterleşti. Hele ABG güdümlü 12 Eylül'den sonra bugün gelinen yola geçildi. Darbelerde Menderes'i de, Deniz Gezmiş'i de asmayacaklardı, cezalarını çekip çıkmaları zâten onların sonları olurdu ama başaramadılar, kahraman yaptılar.

12 Eylül Darbesi'nde 7 bin kişi için idam cezası istendi, haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı (26 siyasî suçlu, 23 adlî suçlu, 1'i Asala militanı), 300 kişi şüpheli şekilde öldü, 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi (bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/12_Eylül_Darbesi ).

Onun için haykırıyorum, aklımızı başımıza devşirip memleket için seferber olalım, yoksa senaryo çok hazin olacak.

Gene asker gelecek, çok kan akacak, çok gönüller kırılacak.

Biz siviller bunu başaramazsak, tarih zaruretten dolayı tekerrür edecek ama bu sefer sonumuzun gelmesini hızlandırma riski çok daha fazla!

   Demokrasi gibisi var mı?

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 17 Şubat 2008 Pazar

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazar, 18 Şubat 2018