Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

AKİNETON SUÇ ÖRGÜTÜ

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 3607 kez okundu
  • 0 yorum
  • Bu yazıya abone ol
  • Yazdır

Efendim, dayanamayıp en derin sırrın gizeminin gizli esrârını ifşâ edeceğim.

Aslında Ergenekon değil, Akineton Gizli Örgütü söz konusu ve ben de onun üyesiyim!

***

Kadîm Mısır'da firavunların saltanatı 3000 yıldan fazla sürmüş ve bu arada otuz hükümdar sülâlesi birbirini takip etmişti. MÖ 1364 yılına gelindiğinde 18'inci sülâleden Ameophis IV (Akheneton) tahta çıktı. Bu sırada Mısırlılar başta Amon (Güneş Tanrısı) olmak üzere birçok tanrıya tapıyorlardı.

Tahta çıktıktan 5 sene sonra 41 yaşında iken kendisinde çok büyük bir mânevî değişiklik hâsıl oldu. Tanrı'nın bir, isminin ise Aton olduğunu halkına ilân etti. Tapınaklardaki bütün putların kırılmasını, duvarlardaki tanrı (!) isimlerinin kazınmasını emretti. Aton'la, Atatürk'ün benzerliğine dikkatinizi celp ederim.

Ameophis (İmparatorluk tanrısı Amus râzı olsun; Susurluk ile ne kadar yakın kelimeler) olan adını Akheneton (Aton'un hadimi, yâni hizmetkârı) olarak değiştirdi. Mısır'da o asırda halk tam 13 tanrıya inanıyordu (nitekim bu mes'ele daha sonra Hristiyanlığa uğursuzluk olarak nüfûz edecektir).

Akheneton'un inandığı ve halkının da inanmasını istediği tanrı, kendi ifâdesine göre, yalnız Mısırlılar'ın değil, bütün insanların, bütün kâinatın tanrısı idi. Güneş'i, Ay'ı, yıldızları yaratan "O" idi.

Akheneton, eski inancın baş şehri olan Teb şehrine karşılık yeni bir başkent kurdu ve adına "Aton'un ufku, Aton'un çevresi anlamına gelen Akhenaton dedi (Ankara ile benzerliğine dikkat edin). Ölünceye kadar bu şehirde yaşadı.

Akheneton'un Bir Şiiri

"Tanrı uludur, birdir, tektir. Ondan başkası yoktur. Bir tânedir, O'dur her varlığı yaratan. Bir rûhtur Tanrı, görünmeyen bir rûh... Tâ başlangıçta vardı Tanrı, Tek varlıktı o. Hiç bir şey yokken o vardı. Her şeyi o yarattı (...)".

Ne kadar da Hristiyanlığa ve Müslümanlığa benziyor değil mi?

***

Daha sonra anti-Christler tarafından kâtledilen Akheneton önce Hz. Mevlânâ'nın, sonra Bedia Bülent Çorak'ın bedeninde canlandı ama Baba-Oğul-Kutsal Rûh bağlamında arada Moustapha (esası Mustafa'dır) olarak da reenkarne oldu ve CD onun filmini çekti!  

Küçük dilinizi yuttunuz değil mi?

Daha durun!

Moustapha esasen farklı asırlarda yaşayan aynı rûhun tecessümüydü: Hz. Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemâl Atatürk.

Daha sonra aynı rûh bir kozmik hata sonucunda baba şeklinde Veli Minnoş'ta (MKD: Buradaki allegoriye bakın = Küçük Velî), oğul hâliyle Tuncay South ve kutsal rûh olarak da nöropsikiyatrlarda enkarne oldu.

***

Efkârıumumiyeyi aldatmak için piribedil (Pîrî Reis'le yakınlığa bakar mısınız) diye de sembolize edilen bu allegorik ve sembolik "Şey" aslında Ergenekon'du ve masondu!

Bu sinsi varlık insanlığın en önemli şeyini ele geçirdi: Beynini!

Bu sâyede Himalâyalar'da 7000 kilometrelik tüneller kazıldı.

Artık herkes delirmişti ve Akineton kullanarak Ergenekon'a hizmet ediyordu.

Hâin bir mason ve kafatasçı olan Parkinson'un emriyle (esasen Deccâl'dir) herkese verilir, yazılır oldu!

Bunu içenlerde kafa bulma, delirme ve her türlü şeytanî hususiyet hâsıl oldu ve olmakta.

Allah'tan, Gülümüz ve Devletlû yeşil koruma ile bunu kontrol altına almaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar.

***

   Durun yâhu, n'olur beni NALlamayın.
           arka bahçeyi kazmayın!
                 Manitu, kurtar beni!
                        vallahi ben Akineton'um!
                              paralara resmimi basacağım
                                    daha neler yapacağım, n'olur o gömleği giydirmeyin.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 14 Ocak 2009 Çarşamba

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Cumartesi, 18 Kasım 2017