Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ÇABUK KIZAN İNSANLAR

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 1728 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Bazı insanlar fevridir ve çok kolay kızarlar.

Bipolar Bozukluk’ta, Epileptik Psikoz veya Dissosiyatif tablolarda öfke dışavurumları sıktır (acting out).


***

Yoğun stres (zorlanma) durumlarında, Obsesif Kompulsif Bozukluğun aşırı şiddetli olduğu vakalarda da öfkeliliğe rastlanabilir çünkü takıntılarını veya eşlik edebilen madde kullanımı, ilaçlara bağlı Manik Kaymalarda (viraj manyak: switch) kredi kartını fazla kullanmaya sık rastlanır. Bunlarda engellenme eşiği düşer ve kolay kızarlar.

***

Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Sınırda Kişilik Bozukluğunda, göçlere bağlı Dissosyal Reaksiyon dediğimiz tablolarda buna sık rastlarız.


Buna örnek olarak Suriyeliler ve sokaklardaki dilenen çocuklar verilebilir. Bunların bir kısmı tiner çeker ve –küçücük boylarına rağmen- adam dahi öldürebilirler.


Epilepsi (sara) sonrası post-iktal dönemdeki alacakaranlık veya Deliryum tablolarında da öfkelilik ve saldırganlık görülebilir.

Temporolimbik Epilepsi hastalarında nöbet esnasında iktal saldırganlık görülür.


Burada saldırganlık öncesi tedbir alınmış.

Hipnozla yapılan regresyon (zamanda geri gitme) çalışmalarında çok ısrar edilirse, çıkan alter kimliklere bağlı öfke nöbetleri görülebilir.

Normal insanlarda da yoğun trafikte giderken, metroya bindiğinde veya sıkışık trafikte inip saldırabilir.

Kısa Reaktif Psikozlarda (Akut Delilik hâlleri ve Bouffe Delirante denen sendromda da öfke va saldırganlık izlenebilir...

Hızlı Döngülü Bipolar Bozuklukta (Manik Depresif Hastalık) saldırganlık sık görülür.

.

Aziz milletimize sabır ve dayanışma diliyorum...

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya –  19 Kasım 2015 Perşembe

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Cumartesi, 26 May 2018