Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

CÂHİLLİKLER KİTABI'NDAKİ BİR CEHÂLET, GEL DE BEYNİNİ BU KİTABA EMÂNET ET!'

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2991 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Efendim, epeydir keyifle "okuşturduğum" bir kitap var: Câhillikler Kitabı - Bilmediklerimiz ve Yanlış Bildiklerimiz. John Lloyd ve John Mitchinson yazmış, Cihan Atlı Filiz ve Emre Ergüven'in tercümesiyle NTV Yayınları tarafından neşredilmiş.

Okudukça kendimden utanıp, cehâlet farkındalığım (bu "tilcik" awareness karşılığı) müthiş artmakta idi ki.

Bizim cenahtan da bir cehâlet numûnesi varmış, derhâl okudum ve öylecene kalakaldım!

206. sahifede "depresyonla mücadele etmenin yolu 'yürüyüş yapmak' mıdır" diye suâl edilmiş ve "evet, hâttâ ilâçlardan daha iyidir" diye yazılmış!

Seattle'da yaşayan Dr. Arif Khan 1979 ilâ 1996 senelerinde gerçekleştirilen bir dizi deneyde, sarı kantoronun (St. John's Wort) vak'aların %24'ünü tamamen tedavi ettiğini görmüşler, antidepresan Zoloft (MKD: sertralin) ise %25'ini düzeltebilmiş, şeker hapı plasebolar ise %32'sini "iyi" etmişler. Dalay Lama önderliğinde çok daha da yüksek oranda salâh ve şifa oluyormuş. Nitekim Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde Nörobilim Profesörü olan Richard Davidson keşişlere "koşulsuz, karşılıksız şefkat ve merhamet düşüncelerine dalmalarını" söylemiş ve ortaya anormâl bir gama beyin dalgası ortaya çıkmış. Bunun anlamı da eğer beyin eğitilirse kendi depomomini (MKD: dopaminini olacak) üretebiliyormuş ki, bu zâten depresyona yol açan madde imiş. İlâç kullanmak ise beynin kendi depomamini(!)  neredeyse tamamen durdururmuş.

***

Önce bilimsel izah: Hafif derecede majör depresyonda düzenli fizik aktivitenin faydası çok ve bu epey eski bir malûmat, yeni neşriyat da tonla.

Ciddi bir depresyon hastasını ise bırakın yürütmeyi, yatağından kaldıramazsınız! Zorla yürütmeye kalkarsanız da, kendisini ilk uçurumdan aşağı atabilir! Sakın ısrar etmeyin ve gönlünü hoş tutun.

Dopamin, antidepresan ilâçlarca azaltılmaz, hâttâ bâzılarınca bilhassa artar. Bu yoruma mesnet teşkil eden "deneylerin" ("araştırma" olmalı) 1979 ilâ 1996 arasındaki bir tarafgir meta-analiz olduğu belli.

Gama dalgası mes'elesi ise henüz emekleme çağında bir konu.

***

Kıssadan hisse: Bu yazarların ya hayatta gerçek depresyonlu görmediklerini ya da hiç dayak yemediklerini söylemek hiç de mübalâğalı olmaz!

     Peki, koskoca NTV'nin bir danışmanı da mı yok?
           Bu kitabın kalan kısmını belki okurum, belki de bakmam.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 14 Ocak 2009 Çarşamba

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Cumartesi, 26 May 2018