Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ÇEŞME'DEN DÖNMEDEN BİR BUÇUK GÜN ÖNCE...

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2307 kez okundu
  • 0 yorum
  • Bu yazıya abone ol
  • Yazdır

Burada cehennemî bir sıcak var…

İzmir bile bomboş, neredeyse ıssız.

Bundan sonra çok yazmak, üretmek ve daha fazla emek harcamak elzem.


Herkes çok sıcak, girgin ve sevgi dolu.

Yeterince yandık, piştik, hâttâ ızgara gibi olduk.

Eh, hâllice de yedik içtik...

Eski dostlarla, canlarla halvet oldum, neredeyse piştik.

Kâh midye, kâh börülce yedik...

Eski dostlarla karşılaştık, bizi ağırladılar ama hiç altta kalmadık...

Sevgili Ünal ve Efsun'u evimizde ağırladık.


***

Ondan önce bizi Sevgili Samuray ve ailesi ağırladı

  Arada Müge Anlıda'da, Sevgili İclal'de de Prof. Dr. Arif Verimli'yi seyrettik.


***

Canım dostum Alper Kaya'yı da arayamadık.

Gitara da tekrar başladım bu arada.

Billur da TV'ye başlıyormuş, hayırlısı...

Ağır Abi de istifa etti nedense...

Doğu mu?


Yorumsuz...

Arada Sevgili Figen'i ziyaret ettik...

 

Herkes işini yaparsa, bu memleket kurtulur.

Solculuk da, sağcılık da demode!

Sosyal adaletin temin ve tesis edildiği, bu mâzide kalmış şeylerin terk edildiği,

Sosyal adaletin ve diğer milletlere saygıyla bakabilen bir dünya görüşüyle, belki yırtarız.

Irkçı olmayan bir milliyetçilik, komünist olmayan bir idare ve herkese eşit mesafede olma...

İcabında da uzaylılarla anlaşma yapma belki de tek çıkar yol.

Gerisini İstanbul'a vâsıl olunca yazarım...

***

Ve geldiiiik...

Ender Saraç'la Sağlıklı Günler devam ediyor ve "Sevgi Mesajı" anlatıldı Sevgili Prof. Dr. Cihan Aksoy tarafından.

Şimdi POLİMED'e gitmemiz lâzım, iş bizi bekliyor da...

Atladık otomobilimize ve şimdi muayenehânedeyiz.

Zaman ışık hızını aşmış da, haberimiz yok.

Demek ki vakit dar.

Prof. Dr. Aslan Oğuz bizden önce bir psikiyatri kitabı neşretmiş.

Hâlbuki biz Sevgili Dr. Şahap Erkoç'la kılı kırk yararak çalışıyoruz...

Çeşme'deki "beach clup" denen aslında birer plaj ve etrafta çok güzel kadınlar, erkekler var.

Yüzüyorlar, eğleniyorlar ve öpüşüyorlar.

Sanki Nice veya Bodrum gibi hani...

Her yerde bol miktarda Arap var...

Atatürk Havaalanı 

***

Gelmesinler mi?

Tabii ki hayır ama bu şekilde giderse biz ne yapar, nasıl ayakta dururuz? Hepimizin bunları derin derin düşünmesi gerekmez mi?

Bu ülke, bu devlet herkes için yeterli...

Turizm, sağlık ve iş kapısı bizlere de, bütün dünyaya da açık olmalı.

Hangi hükûmet iş başında olursa olsun, devletin sevecen ve yapıcı gücü hiç eksilmemeli ve hep de sürmeli... 

Mühim olan insancıl ve yapıcı, yıkıcı değil de birleştirip uzlaştırıcı davranmak değil de ne ki?

Herkesin, sağcı veya solcu ayrımı yapmaksızın bu ülkeye ve kâinata hizmet etmesi tek şiar olmalı..

Bakın, Sayın Davutoğlu, Başbakan seçilmiş.

İnşallah mazi, hâl ve istikbâl için en hayırlı olanı yaparlar.

.

Çok geniş irtibatları var...

Dilerim ki, dilemeliyiz ki, demokrasi bir daha zedelenmesin ve bütün dünyada sulh ve adalet hâkim olsun.

Acılar kaşınmasın!

Şimdi artık İstanbul'dayız ve her bir şey de çok güzel...

Yâni dilerim ki öyle olur inşallah...

C u...

Mehmet Kerem Doksat - Tarabya - İlginç Zamanlar  22.08.20014

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazartesi, 23 Ekim 2017