Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

DİNÎ BAYRAMLARDA TATİL ve HANGİ DİN?

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2576 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Çok kısa bir yazı olacak bu, başlığına bakmayın!

YÖK Başkanı bir karar aldı: Yahudiler ve Ermeniler, kutsal dinî günlerinde tatil yapacaklar.

Çok insancıl değil mi?

1. Haçlı Seferi kime karşı yapılmıştı?

El-cevap: Katolik Kilisesi'nin kışkırtmasıyla bizim buralardaki "öteki herkese, yâni Hristiyanlar'a, Müslümanlar'a, Yahudiler'e karşı.

Her Ermeni Gregoryen midir?

El-cevap: Hayır! Aralarında Ortodoks, Protestan, hâttâ Katolik olan vardır.

Bu durumda, Ermeniler diğer Hristiyanlar'dan daha ayrıcalıklı, imtiyazlı duruma girmezler mi?

El-cevap: Evet!

Peki, Ermenilik bir din midir?

El-cevap: Böyle ahmakça soru olur mu yâhu! Onlar bir millettir.

Kızma canım! Peki, Yahudilik bir din mi?

El-cevap: Hâlen İbrahimî dinler arasında henoteist (kabile veya millet tanrısı) olan sâdece Yahudiler'dir. Yâni, Yahudilik hem millî hem de dinî kimliktir.

Hımm. Peki, bu durumda diğer dinlere mensup olan TC vatandaşlarına bir de facto doğar mı, yâni onlar da kendi inançlarına göre tatil talep ederler mi?

El-cevap: Bittabi, etmezlerse saflık olur!

Pazar günleri neden tatildir?

El-cevap: Hristiyanî olduğu için.

Cumartesi günleri neden tatildir?

El-cevap: Yahudi tatili olduğu için.

İslâmiyet günümüzde tek bir din midir?

El-cevap: Vikipedi'ye bakınız. Ama özetle, Şiîlik ve Sünnîlik iki ana grubunun altında onlarca mezhep, yüzlerce tarikat vardır.

Bu gruplardan TC'de yaşayanlar var mı?

El-cevap: Yes!

Peki, az kaldı, bunların hepsinin dinî bayramları tatil ilân edilirse ne olur?

El-cevap: Hemen hiç çalışmayız.

Olur mu yâhu, biz zâten "gelişmekte olan, yâni çok çalışması icap eden bir memleketin çocukları değil miyiz?

El-cevap: Biz çok kültürlü, güçlü ve zenginiz

     bize her gün bayram

           çalışmaya filân ihtiyacımız yok

                 hele dünya ekonomik krizdeyken

                       biz çayımızı yudumlayıp çıtır çıtır yanan sobalarımızla

                             onlara bakıp dalgamızı bile geçeriz alimallah, elhamdülillâh

                                     Allah Allah, Allah Allah

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 03 Aralık 2008 Çarşamba

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Çarşamba, 21 Mart 2018