Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

DOKSATOPIA’DAN

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 1551 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Sevgili Mekâncılar,

İnsanın hayatında bekledikleri ve buldukları her zaman aynı olmuyor veya olamıyor.

Nerede doğduğunuzun değil, kim olduğunuzun kararını verirsiniz.


Hemen herkesin ütopyaları vardır.

***

Meselâ benim bir Doksat Üniversitem olsun isterdim.

Neslim, Samuray, Ayten ve ekibi Çocuk Psikiyatrisinin başına geçer ve Anabilim Dalı’nın başına da Neslim, resen Doçent olarak otururdu doğrudan.

Eh, bunun bir de Genel Psikiyatri AD olması icap etmez mi?

O zaman da, çifte Profesör olarak ben koltuğuma otururdum…

Orhan Doğan Hoca ile senkronize çalışırdık, beraberce dergilerimize ağırlık verirdik.

Ertan Tezcan’ı da geri çağırırdım Rektör Bey’e sorarak.

***

Tabii ki Dâhiliye olacak…

Oraya da Kadim Dostlarım Murat Kınıkoğlu ve ekibi otururdu, mutlaka Ayhan Tokgöz de yer alırdı.

Tuncay Filiz de kadroya katılırdı konsültan ve Genel Tıp olarak…

***

Nöroloji için tek isim düşünürdüm: Aksel Siva!

Peki, burasının Endokrinoloji bölümüne kimi oturturdum:

Zeynep Oşar Siva’yı tereddütsüz.

***

Eh, hiç jinekoloji AD olmaz mı, tabii ki isim belli: Selçuk Erez Kılıç ve Aydınlı oranın tepesindeki isimler olurdu.

Asistanlarını seçerlerdi, Fevzi Şen’e de teklif yollardım.

***

Hukuk Fakültesi mi?

Tabii ki Atâ Sakmar ekibi tam tepede yer alırlar, Ayşe Sakmar da PR işimizi yürütürdü.

Cânan’ın da uluslar arası ve diğer davalardaki yer şimdiden belli…

***

Bu arada çok önemli bir şeyi ihmal etmemelim, o da psikologlar.

Pek çoğu geldi gitti ama Armağan’ı İzmir’den getirir, Gülümser Genç Yerlitürk’ü de yanına koyardım.

Nurperi ve ekibi de bize katılırdı.

***

Sekreter olarak gene Rukiye kalırdı, yardımcısı da bizim Adanalı Ömer İnal.

***

İlber Ortaylı Tarih AD’da başkan olurdu.

Celâl Şengör de hiç kuşkusuz AD’nın başına otururdu…

Murat Bardakçı’ya da danışmanlık verirdik, Erhan Bey’le arada uğrarlardı…

***

Oftalmoloji de Emeritus Prof. Olarak Hilmi Or otururdu.

Turizm ve Kongre Organizasyonunun başında Siyavuş Arkan bulunurdu, İffoş da yardım ederdi.

***

Onkoloji mi?

Tabii ki Nil Molinas Mandel yer alırdı!

***

Genel Cerrahi’de Prof. Dr. Mehmet Haberal yer alırdı, Mete Akyol da basın yayın işlerini düzenlerdi…

Aysun Mercan mutlaka Ziraat Fakültesi’nin başına geçerdi.

***

İlkin Erkutun basınla olan ilişkileri düzenlerdi.

Adil Nevresoğlu Konservatuvarı kurardı.

Bu arada, Sadi Sızmaz da KBB’nin başında mutlaka bulunurdu.

Metin Mürşitoğlu da Oftalmoloji AD Başkanı olurdu.

***

Hasan İnsel ezelî ve ebedî PR’cı ve dünyanın en sevimli adamı olarak hep otururdu koltukta.

***

Diyet Kısmında Taylan Kümeli ve Canan Uysal yer alırdı.

***

Sarıyer’de Rektörlük ve yerleşke yer alırdı.

Gazetelere ilân vererek yeni eleman arardık ama hepsinin bizim kafamızda ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine bağlı olmasını isterdik.

Halit Kakınç beni kırmaz ve PR işlerine yardım ederdi…

Bu üniversite hep yaşar ve ben de hiç ölmezdim.

***

Ütopyadan kim ölmüş?

Herkesin var, benimki de bu…

Oyumu henüz yazmadım ama arz edeceğim.

Selahattin Demirtaş’ın partisi Beyaz Türklerden çok oy kapacak çünkü!

 

Sevgim ve Saygımla…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 28.05.2015

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Salı, 20 Şubat 2018