Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ERDAL İNÖNÜ HAKKINDA KISACIK BİR YAZI

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 3153 kez okundu
  • 0 yorum
  • Bu yazıya abone ol
  • Yazdır

Vefat edenler hakkında hayırla konuşma, onlardan iyilikle bahsetme geleneği hücrelerimize işlediğinden olacak, Prof. Dr. Erdal İnönü''nün arkasından ne kadar büyük adam olduğu, solun sıra dışı unutulmaz lideri olarak tarihe geçtiği, fizik bilimine unutulmaz katkıları bulunduğu filân yazılır, söylenir oldu.

Fizik bilimine katkılarının ne olduğunu bilmiyorum ve bu kadar bahsedildiğine göre, mutlaka olduğunu düşünerek rûhuna şükranla Fâtiha okuyorum.

Allah rahmet eylesin.

Öte yandan...

***

Rahmetlinin rahmetli babası İsmet İnönü, Atatürk'ün büyüklüğü altında ezilen, onun vefatının hemen akabinde bütün ideologyasını alt üst eden, uluslaşmayı Batı mukallitliğine çeviren, paraların üzerine kendi resimlerini bastırıp bir de Millî Şef unvanını yakıştıran, Cumhuriyet Halk Partisi'ni halktan kopartıp bir seçkinler kulübü hâline getiren kişi değil miydi?

El-Cevap: Evet!

Peki, rahmetlinin rahmetli babası İsmet İnönü Köy Enstitüleri'nin kapanmasının önünü açan kişi miydi?

El-Cevap: Evet!

Peki, rahmetlinin rahmetli babası İsmet İnönü ürkek tabiatından dolayı pek çok konuda çok mütereddit ve geç tepki veren bir kişi miydi, hâttâ işine geldiğinde sağırlaşır mıydı?

El-Cevap: Evet!

Peki, rahmetlinin rahmetli babası İsmet İnönü nasıl olsa halk kendisini gümbür gümbür seçecek zannederken hezimete uğrayınca, CHP'den istifa edip küsen kişi miydi?

El-Cevap: Evet!

Peki, rahmetli (yâni Erdal İnönü) ODTÜ Rektörü iken orası devlete karşı "Kurtarılmış Bölge" değil miydi ve o zamanlar da hep gülümser miydi?

El-Cevap: Evet!

Peki, koskoca bir üniversite bu hâle gelirken, rektörünün bundan sorumlu olması gerekmez miydi ve o gene hep gülümser miydi?

El-Cevap: Evet!

Peki peki anladık! Rahmetli pederiyle hemen aynı kişilik özelliklerine sâhip olan rahmetli, rahmetli, CHP'nin başına geçtikten sonra akıllarda kalacak en önemli tarihî eylemi ne oldu?

El-Cevap: Kürt ayrılıkçılarını TBMM çatısı altına sokarak bugünlere yol açmak ama tabii ki gülümseyerek!

Peki, o da hayâl dünyasından çıkıp zoru görünce, rahmetli babasının yaptığı gibi partisini bırakıp gitti mi?

   El-Cevap: Evet, gülümseyerek gitti!

      Eh, bu yazı da burada bitti!

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 04 Kasım 2007 Pazar

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Cumartesi, 18 Kasım 2017