Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. OSMAN METİN ÖZTÜRK'DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA - 21 Ocak 2008 17:00

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 3230 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Bugün Gazetesi'nin 18 Ocak 2008 tarihli nüshasında sürmanşette yer verilen hakkımdaki "Rektör Paşadan Orduya Saygısızlık başlıklı haber, Sayın Başbakan Erdoğan'ın 19 Ocak 2008 tarihinde partisinin bir toplantısında söz konusu habere dayalı olarak sarf ettiği sözler, Sayın Başbakan'ın bu sözlerinin 20 Ocak 2007 tarihli basın yayın organlarında "Otur Yerine Rektör Paşa, "Sen Kimsin Ya, "Otur Oturduğun Yerde şeklinde yer alması ve bütün bu haber, yorum ve beyanlardan sonra şahsım ve âilem hakkında bu yaşıma kadar işitmediğim ağır küfürlerin ve hakaret içeren ifadelerin internet adresime ve cep telefonuma gelmesi sonrasında aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması zarureti hâsıl olmuştur:

1. Büyük Türk Milletinin bir ferdi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olmakla iftihar ederim.

2. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk'ün atası Mustafa Kemal'in açtığı, ilke ve inkılâplarının aydınlattığı yolda ilerlemek, kurum ve kişi olarak, hem hukuksal görevim, hem de kişisel ülkümdür.

3. Yürürlükteki Anayasanın 130'ncu ve 2547 sayılı kanunun 4'ncü ve 5'nci maddelerinin üniversitelere, rektörlere ve öğretim üyelerine yüklediği hukuksal yükümlülüğün ne olduğunu bilen ve bu hukuksal sınırlar içinde mesafe alma gayreti içinde olan bir üniversitenin rektörü ve öğretim üyesiyim.

4. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Uzmanlık alanım uluslar arası ilişkiler. Üniversitede, uluslar arası güncel sorunlar, terörizm ve uluslar arası ilişkiler, dış politikada kriz yönetimi derslerini veriyorum. Bu alanlarda yazdığım kitaplarım ve makalelerim var.

5. Tarafımdan "Orduya ne "saygısızlık yapılmış, ne de "darbe çağrısında bulunulmuştur. Bu yönde ne bir beyanatım, ne de bir açıklamam olmuştur. Orduya saygısızlık ve darbe çığırtkanlığı yaptığımı yazanlar ve söyleyenler, yaklaşık 65 gün önce kaleme almış, internet ortamında yayınlamış ve müteakiben kişisel web sayfama koymuş olduğum "Orta Doğu'da Oyunun Yeni Adı: Sünni Cephe başlıklı yazımdan, bunları "kendileri yorum yoluyla çıkarmışlardır.

Yâni haber ve yorumlara konu olan ifâde ve beyanlar bana âit değildir. Bu ifâde ve beyanlar, sâhiplerine âittir. Bu haber ve yorumların maksatlı olup olmadığı ve maksatlı ise, bu maksadın ne olabileceği kamuoyunun takdirlerine mâruzdur.

6. Rektör olmam, kendi uzmanlık alanımdan kopacağım anlamına gelmez. Rektörlerin kendi uzmanlık alanlarında fikir üretmeleri, görüşlerini açıklamaları ve bunları kamuoyu ile paylaşmaları hukuken yasak olmadığı gibi, tam tersine bunları yapmak, üniversitelerin ve öğretim üyelerinin evrensel, toplumsal ve hukuksal görevlerindendir. Pozitif hukukun çizdiği sınırlar içinde fikir ve düşüncelerini açıklamanın herkesin hakkı olduğuna, akademisyenlerin özellikle hakkı olduğuna, şüphe yoktur.

7. Rektörü sıradan bir devlet memuru olarak gören ve gösteren bir anlayışa katılmam mümkün değildir. Çünkü doğru bulmam.

8. Rektörlük görevine 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından atandım ve üniversitedeki görevime 23 Mayıs 2007 tarihinde başladım. Giresun Üniversitesi'nin "Kurucu Rektörü olarak bu görevimi yaklaşık 8 aydır yürütmekteyim. Yeni kurulmuş bir üniversitedeki olağan güçlüklere rağmen, bize tevdi edilen görevi, pozitif hukukun çizdiği sınırlar içinde, en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olduğumuzu, yurt içinden ve dışından çalışmalarımızı izleyen objektif ve tarafsız her göz teslim eder.

Üniversitemde 8 ayda yapılanlar, sâdece iftihar etmekle yetinmeyen, iftihar ettiği kurumlara lâyık olmaya çalışan ve bu kurumlara karşı görevlerini yerine getirme gayreti içinde olan bir akademisyen ve Rektör olduğumdan şüphe duyulmasına engeldir. Bizi tanıyan objektif ve tarafsız gözler, yan gelip yatmadığımıza ve özümüz ile sözümüzün bir olduğuna şâhitlik ederler.

9. Bu vesileyle, benim ve âilem hakkında ağza alınmadık küfür edenleri ve bu küfürlere muhatap olmama neden olanları, şu aşamada, kamuoyunun bilgisine, vicdanına ve Allah'a havale ediyorum.

10. Tarafıma yapılan hasmâne saldırının, hakaretin ve küçük düşürmenin, gerçekte bunları yapanların kendilerine yapılmış olduğunu kabûl ediyorum. Çünkü inanıyorum ki, "kim ne yaparsa, kendine yapar.

Ne mutlu Türk'üm diyene.

 

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Cumartesi, 26 May 2018