Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

İSRAİL NEREYE KOŞUYOR, BİZİMKİLER NEREYE?

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2666 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Belli mihraklar ve kilit isimler vardır ki, onlar bir şeyi hararetle savunup kamuoyunu etkilemeğe başladılar mı, bilin ki Türkiye'nin aleyhinde yeni kumpaslar dönmektedir.

İsrail ne yaptı? Kendisini sürekli olarak rahatsız eden düşmanlarını berhava etmek için Lübnan'a girdi, çoluk çocuk demeden öldürüyor da öldürüyor. Filistin'de de yapıyordu zâten. Buna karşı çıkmak her insan gibi insanın insanlık borcu mudur? Evet! Ben de çıkmaktayım.

Peki, çok merkezli ve örgütlüce karşı çıkanlar kim? Türkiye'de Kürtçülük yapan, çeşitli isimlerdeki sivil toplum örgütleri ve ABD'den Türkiye'yi bölme misyonuyla gelmiş bütün etkili ve yetkili zevat. Ne diyorlar? İsrail'i ve ABD'yi telin edelim, oturma eylemi yapalım, bağıralım, çağıralım. Araplar'ı günahları kadar sevmeyen Kürtçüler'e neler olmakta! Bir bakalım.

Yanı başımızda resmî adı henüz Kürdistan olmayan Kürdistan'ı kurdurtan kimler? İsrail, ABD ve İngiltere. Girmek için debelendiğimiz AB ülkeleri de destekçileri. Bunların gerçekliğini artık geri zekâlılar bile tartışmıyor. Peki, bu Kürtçü dostlarımız (!) câmi duvarına mı işemekteler? Can dostları, hâmileri ABD'yi ve İsrail'i neden kınamaktalar?

Hesap çok basit. İsrail'in yaptıklarına bizzat pek çok Yahudi münevver de karşı ama onlar bize göre muharref, onlara göre Tanrı buyruğu olan Tevrat'taki hedeflerine koşuyorlar. Bunun mevcut coğrafyadaki yeri Fırat Dicle havzası. Burada hâlen (resmen) hâkim olan ülke hangisi? Türkiye. Türkiye'yi ABD târikiyle ve TBMM kararıyla işgâl edemediklerine göre, ne yapacaklar? Kargaşa, karmaşa çıkaracaklar, içeriden bölecekler. Saf ve iyi niyetli herkes İsrail'in yaptıklarını kınıyor mu, haydi oradan başlayarak bir kaos yaratalım demekteler. Sokaklarda Ülkücüsü, Türk-İslâm sentezcisi, İslâmcısı, solcusu, komünisti, Kürtçüsü hep birlikte bağırarak galeyana gelsinler, devletle millet karşı karşıya düşsün ve polisle, askerle didişsinler, bu arada birbirlerine de girsinler; amaç bu!

Bunlar İsrail'i yıpratır mı? Öküzü sinek ısırmaya kalksa ne olur ki? Güldürmeyin adamı, oradaki muktedirler zâten bu tezgâhın içindeler, ellerini kovuşturuyorlar.

Peki, bunlar Türkiye'yi yıpratır mı? Evet! Nümâyiş ve terör iyice hortlar. Daha da vahimi, devlete olan güven ve bağlılık daha da azalır; klâsik Pavloviyen şartlanmayla beyni yıkanmış kitleler ayaklanır. Belki de aylar içerisinde, vatanın bütünlüğünü bozmamak için Güneydoğu'ya müdahale etmek zorunda kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'na karşı aynı kollektif tepkiler doğacaktır, tezgâh bu. Terör psikolojisiyle meşgûl olan bütün ilgililer bu mekanizmaları çok iyi bilir.

Tüfek icat olunup da mertlik bozulduğundan beri mâsumların ölmediği bir savaş olmuş mu ki? Özellikle gerilla harbinde kimin mâsum halk, kimin düşman olduğu belirsizdir; özellikle de Kürtçü terörde sürekli olarak kadınlar ve çocuklar sürekli ön hatlara sürülmektedir.

Akıllı ve dikkatli olalım; oyuna gelmeyelim. İsrail'i ve ABG'yi kınayalım ama sokak çatışmalarına, nümâyişlere ve benzeri eylemlere kalkışmadan.

Çünkü bunlar sâdece bizi yıkmaya, bölmeye yarar. Bu bizim harbimiz değil. Yakında ise bizimkini başlatacaklar. Hâricî bedhahlar zâten çok iyi çalışıyor, dahilî gaflettekiler, bedhahlar veya hâinlerden olmayalım.

Aman dikkat, ulusal dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan ve olacak olan bu dönemlerde provokasyonlara gelmeyelim!

Mehmet Kerem Doksat - İstanbul - 10 Ağustos 2006 Perşembe
0
Etiketler: israil terör türkiye
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazartesi, 19 Mart 2018