Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

Madde ve Alkol Kullanımı Öyküsü ve Değerlendirme Aracı

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2400 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

1. Siz büyürken âilenizden birisi alkol veya ilâç gibi maddelerden birini kullandı mı? Eğer evetse bu madde kullanımı âilenizi nasıl etkiledi?
2. Alkol veya esrar gibi bir maddeyi ilk kez kaç yaşındayken kullandınız ve bu madde neydi?
3. Ne kadar süredir düzenli olarak bir madde kullanıyorsunuz? Kaç hafta, ay veya yıl oldu?
4. Kötüye kullanım örüntüsü
a. Maddeleri ne zaman kullanırsınız?
b. Ne kadar sıklıkta ve hangi miktarda alıyorsunuz?
c. Nerede ve kiminle birlikte kullanırsınız?

5. En son ne kullandınız ve ne kadar?

6. Madde kullanımı âile, arkadaşlar, iş, okul, yasalarla veya başka herhangi bir probleme sebep oldu mu? Eğer evetse târif edin.

7. Madde kötüye kullanım yüzünden herhangi bir kaza veya yaralanma yaşadınız mı? Eğer evetse târif edin.
8. Alkol veya başka bir maddenin kullanımı sonrasında veya alkollüyken araç kullanma sebebiyle tutuklandınız mı?
9. Alkol veya ilâçlar sebebiyle hiç tutuklandınız mı veya hapse atıldınız mı?
10. Madde kullanımından sonraki sabah hiç hâfıza kaybı yaşadınız mı (bir gece önce ne yaptığınızı hatırlayamamak)? Bu olayı ve durum hakkındaki hislerinizi anlatınız.
11. Kullandığınız maddeyi bırakmaya hiç çalıştınız mı? Eğer evetse neden bırakamadınız? Titreme, terleme, mide bulantısı, baş ağrısı, uykusuzluk veya nöbetler gibi fiziksel belirtilerin her hangi birisi oldu mu?
12. Normâl bir gününüzü anlatın.
13. Yaşamınızda yapmak istediğiniz değişiklikler var mı? Evetse târif edin.
14. Bu değişiklikleri yapmak için kurduğunuz plânlar veya fikirler var mı?
15. Kesilme öyküsünü anlatın.

Diğer Yorumlar:
(Townsend MC. Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care, 4th ed. Philadelphia: FA Davis, 2003'den değiştirilerek).

KESİ tarama soruları
(K) Alkol veya ilâç almayı kesmeniz gerektiğini hiç hissettiniz mi? E_ H_
(E) Alkol almanız veya ilâç kullanmanızın başkaları tarafından eleştirilmesinden rahatsız olduğunuz oldu mu? E_ H_
(S) Aldığınız alkol miktarından suçluluk duyduğunuz oldu mu? E_ H_
(İ) Sinirlerinizi sağlamlaştırmak için sabah ilk iş olarak alkol aldığınız oldu mu? E_ H_

İki veya daha fazla soruya verilecek evet cevabı alkol-madde kötüye kullanımı ile ilgili bir problem olduğunu düşündürür.

(Ewing JA: Detecting alcoholism: The CAGE guestionnaire.JAMA 252:1905-1907, 1984'den uyarlanmıştır)

Not: Kesme ihtiyacı tolerans (aynı etkiyi oluşturmak için daha fazla maddeye ihtiyaç duyma) ile ilişkilidir. Sabah ilk iş olarak alınması ise kesilme sendromu ile ilişkilidir (maddenin azalmasına bağlı).

Kısa Michigan Alkol Tarama Testi 

 § Kendinizi normal bir içici olarak kabûl ediyor musunuz? (hayır) E_ H_

 § İçki içmeniz konusunda yakınlarınızın endişe ettikleri oldu mu? (evet) E_ H_

 § İçki içtiğiniz için hiç suçluluk duydunuz mu? (evet) E_ H_

 § Arkadaşlarınız ve yakınlarınız sizin normâl bir içici olduğunuzu düşünüyorlar mı? (hayır) E_ H_

 § İstediğinizde içki içmeyi durdurabiliyor musunuz? (hayır) E_ H_

 § Adsız Alkolikler'in bir toplantısına hiç katıldınız mı? (evet) E_ H_

 § İçki içmeniz sizinle eşiniz, anne, baba ve yakınlarınız arasında sorun oluşturdu mu? (evet) E_ H_

 § İçtiğiniz için okulda ve işte sorun yaşadığınız oldu mu? (evet) E_ H_

 § İçtiğiniz için arka arkaya iki gün sorumluluklarınızı, âilenizi ve işinizi ihmal ettiğiniz oldu mu? (evet) E_ H_

 § İçmeniz konusunda başkasından yardım istediniz mi? (evet) E_ H_

 § İçki nedeni ile hastâneye yattığınız oldu mu? (evet) E_ H_

 § Alkollü içeceklerin etkisi altında olduğunuz için hiç tutuklandınız mı? (evet) E_ H_

 § İçkiliyken diğer davranışlarınızdan dolayı tutuklandığınız oldu mu? (evet) E_ H_

Beş veya daha fazla pozitif madde alkol problemi olduğunu düşündürür.

(Pozitif cevaplar yandaki parantezler içinde verilmiştir ) (Server 1975 Journal of Studies on Alcohol dergisinden uyarlanmıştır).

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Çarşamba, 21 Şubat 2018