Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

Nabucco Projesi Kazığı

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2540 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Gazeteci ve televizyoncu Yiğit Bulut çok önemli bir yazı yazmış, talebine uyarak mekânıma koyuyorum.

***

Sizlerden yardım istiyorum!

Bu köşede daha önce bâzı detaylarını yazdım ama elime yeni bilgi ve belgeler geçtikçe "daha da" rahatsız oluyorum ve inanamama katsayım artıyor. Lâfı uzatmayacağım; aşağıda özet hâlinde yazacaklarımın bütün Türkiye'de yayılması için hâttâ bizi yönetenlere "her yerden mektuplarla, fakslarla, mesajlarla yağmur olup yağması için sizlerden yardım istiyorum". Karar vericileri uyarmalıyız! Onların çok işi olabilir, algılamaları karıştırılmış-bozulmuş olabilir ama bizler, dışarıdan bakarken gördüklerimizi aktarmalıyız!

Sevgili dostlar, ana soru şu: Bütün pisliği ve maddî yükünü çektiği ve bütün haklarını Avusturya'da bir şirkete devrettiği bu projeden Türkiye'nin kazancı ne?

Şimdi sizlerden "her yere yayın diye rica ettiğim detaylara geçelim:

1- 6 milyar Dolarlık bir proje olan Nabucco Projesi ile ilgili olarak, Avrupa ülkeleri tarafından hükûmete ve bakanlığımıza "karar mekanizmalarında yer almayacaksınız yönünde bir baskı var!

2- Nabucco Projesi'nde, inşa edilecek münhasır boru hattının en büyük bölümün Türkiye'den geçecek olmasına rağmen, Avrupa ülkelerinden gelen bu baskının sebebi Türkiye'nin "düşünemez" hâle getirilip ipin ucunu kaptırması!

3- Bu proje kapsamında en büyük yatırımı Botaş yapacak olup, yüzde 30 özkaynak, yüzde 70 kredi kullanacağı plânlanmakta. Ancak 6 ortaktan oluşan Nabucco Projesi'nde her ülke tüm haklarını, Avusturya merkezinde kurulu Nabucco Gas Pipeline International GMBH'ye kayıtsız şartsız devretmeyi kabûl etmiş durumda. Kabûl edilen bu duruma göre Türkiye bu anlaşmadan dolayı bütün haklarını kaybedecek.

4- Nabucco Projesi'nde yer alan bu 6 ortağın, Nabucco Gas Pipeline International GMBH'ye ortaklık hissesinin ülke bazında ne olduğu bile belli değil!

5- Nabucco Gas Pipeline International GMBH'nin Avusturya'ya ödeyeceği vergilerden bu 6 ortak nasıl faydalanacak, bizi sırtımızdan kazanılan para Avusturya devletine vergi olacak!

6- Nabucco Gas Pipeline International GMBH, ilgili ortaklara sâdece taşıma târifesinden iletim bedeli ödeyecek, yâni Türkiye "hava alacak. Ana borunun geçeceği en önemli ortak Türkiye diğer 5 önemsiz ortak gibi değerlendiriliyor ve değerlendirilecek.

7- Nabucco Gas Pipeline International GMBH, boru hatlarındaki tasarruflarda tek yetkili olacak ve Türkiye'nin bu tasarruflarda ne kadar payı ve yetkisi olacak tamamen belirsiz!

8- Bu konuda, hükûmetler arası anlaşma imzalanması, Avrupa ülkeleri tarafından ısrarla istenmekte olup, Türkiye'nin atacağı adımın ne olacağı konusunda ortada bir devlet politikası yok!

Sevgili dostlar, bu proje kapsamında en büyük yatırımı Botaş yapacak olup, yüzde 30 özkaynak, yüzde 70 kredi kullanacak. Ancak, 6 ortaktan oluşan Nabucco Projesi'nde her ülke tüm haklarını, Avusturya merkezinde kurulu Nabucco Gas Pipeline International GMBH'ye kayıtsız şartsız devretmeyi kabûl etmiş durumda. Böyle bir yapı içinde diğerlerine göre kat kat fazla yatırım yapacak Botaş ve binlerce kilometre toprağını kullandıracak Türkiye de maâlesef "teslim olmuş durumda!

Sonuç: Bu gerçekleri bütün Türkiye'ye anlatmama ve "bu haksızlıkların yetkililer tarafından fark edilene kadar "mesaj, faks, mektup olup yağmasına lûtfen yardım edin! Sizin çocuklarınızın geleceğini çalmasınlar diye savaşıyorum, lûtfen yardım edin!

***

MKD hatırlatmasıNabucco kelimesi İtalyanca Nabucodonosor'un kısaltılmışı, İngilizcesi Nebuchadnezzar ve Giuseppe Verdi tarafından bestelenmiş dört perdelik meşhur bir opera.

Türkçe yazılışıyla Nebukadnezar, Chaldea Hânedanı'ndan gelen birden fazla Babil kralının adı. Özellikle tapınaklar, yollar, sulama kanallarının yanı sıra karısının hatırına Babil'in asma bahçelerini inşa ettirdiği söylenen II. Nebuchadnezzar (MÖ 630-561) imparatorluğun sınırlarını Suriye'den Mısır'a kadar genişletmiş (MÖ 605), Kudüs'ü (Jerusalem) de ele geçirerek (MÖ 587) halkını esir etmiştir. Başka kaynaklarda Buhtunnasır olarak da geçmektedir.

Bakın, seçilen kelimenin anlamına.

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=154&letter=N kaynağında çok ilginç bilgiler var. Nabopolassar'ın oğlu ve MÖ 604'de Babil Kralı oluyor; isminin tam doğrusu Nebuchadrezzar ve "Nabu-kudurri-uá¹£ur = "Nebo, sınırımı koru" demek!

Rabbinik literatürde ise "günahkâr, kötü olan" anlamına geliyor! Yahudia'yı mahveden kötü bir adam olarak anılıyor.

Şimdi, eğri oturup doğru konuşalım: Dünyâyı parmağının ucunda oynatan Yahudiler'in müsaadesi olmaksızın, bu muazzam projeye nasıl olup da bu isim verilmiş, yoksa işin aslı öyle değil mi?

Bir de araştırın, İsrail'in alternatif teklifleri, projeleri var mı?

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 25 Ocak 2009 Pazar

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazartesi, 19 Şubat 2018