Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

OLASILIKLA MÜMKÜN DEĞİL AMA UYGUNSANIZ MÜSÂİTİM

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2442 kez okundu
  • 0 yorum
  • Bu yazıya abone ol
  • Yazdır

Türkçe kaosuna hafiften değineyim dedim bu gün. Meselâ örneğin Windows Amca'nın Word Programı (WAWP) bana "yabancı dil kökenli kaos kelimesinin sözcüğü ve tilciği yerine kargaşa, karışıklık, keşmekeş kullanmamı "öneriyor"; iyi iş yapıyor vallahi (Tengri çarpsın ki) ve kafa başımda kargaşa mı, karışıklık mı, keşmekeş mi ne ise, o kalmıyor.

Tabii ki ve doğal ki, yabancı ecnebisi dil lisanlarının önerip tavsiye ederek salık verdiği ve nasihat ettikleri kavram mefhumlarının tasvir betimi, tespit saptaması, isnatsız itelemelerden bizi kurtarıp saadet gönencinden mutluluk sevincine gark edip boğarak memnuniyet tasnifi sınıflaması ifâ ediyor. TRT GAP'ta hızlı okuma eğitmeniyle, belletmeniyle ve söyletmeniyle söyleşip sohbet ederken (20 Haziran 2007 saat 12:00) bermutat her dâim dâima her zaman misafir konuklarından daha çok fazla konuşan sunucu takdimcisi gene beni bayıltıyor. Duyum hissiyatını algı idraki ve beyin dimağının aslında hâttâ hatta esasında sâdece küçücük bir kısmının kesiminin kullanıldığı safsatasının boş lâfının söylence dedikodusunu yapıp bileni mecnun, meczup, veli ve deli yapıyor!

Hâfıza belleğimizin hıfzedip bellettiği ve hoca öğretmenin öğrenci talebelerinin analarının vâlidelerini belletmelerine engel mânisi olacak ama mani hâsıl edip hastalık sayrılığı oluşturmayacak ve sağaltım tedavisini icap ettirip gerektirdiği simge imgesi sembol imagolarından daha seviyeli düzeyi olan yek bir atlı süvârinin bâb-ı âli yüksek kapısından tırıs geçmesini temenni ederek umuyorum ama öykünerek ve perestiş ederek!

Bilinç şuÛrumdaki ihtimâliyet olasılığı kötücül bedhahların olmayası imkânını olanaklı hâl durumuna getiriyor. İnce nüans farkları ayrımının ayırtının farkına varıp vâsıl olup ulaşırken duyumsayarak hissediyorum ki benin kendiliğimin kendime hürmetimin özsaygısı ve ihtimamımın özbakımı âlâ bir güzellikle tevsik edilip belgelenmiş de akıl zihnimin anlak şeffaf geçirgenliği ferahlayıp gülünçlü mizah güldürü komedisine sebep olup neden de oluyor.

Lisan dilimizin geçmiş mâzisini, hâl şimdisini, müstakbel geleceğini ve öte âtisini çok fena karanlık iyelikli imlenmiş durum vaziyetinde görüp perişan çok kötüsüyüm. Bu da benliğimdeki kendiliğimde muhayyile imgelemimi hayâlî imgeselliklere tahvil dönüştürmesine uğratıyor.

Ordo ab Chao, yâni Yani Kaos'tan Nizam'a, yâni Kargaşa'dan, Karışıklık'tan, Keşmekeş'ten Düzen'e ve Düzülen'e uzanan târik yolundayım.

Kafa kellemi ve ana vâlidemi de alıp yemekte olduğum paça kelle vâkıasının olgusunu Serbest Ve Özgür ve Çılgın Koç'la gönençliyorum (Sabah Gazetesi Günaydın eki 20 Haziran 2007 sürmanşet): Allah'a ve Tanrı'ya olan inanç imanım beni kafa kellemin sayısını sayıp tuvalet helâsına doğru müteveccihen sıyırmaktan koruyup esirgiyor.

Ne mutlu Türküm, Türk'üm, Tür'küm, Tü'rküm, T'ürküm diyip deyip yeyip yiyip söyleyene!

Mehmet Kerem Doksat - Nişantaşı - 20 Haziran 2007 Çarşamba

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Cumartesi, 18 Kasım 2017