Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

Regresif Otizm

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 255 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Sevgili Mekâncılar,

Regresif otizm normal gelişmeye başladığı görülen bir çocuğun yaklaşık 18 aylıktan itibaren konuşma ve sosyal becerilerini kaybetmesi ve sonradan otizm teşhisi konmasıyla ortaya çıkar. Otistik çocuklarda gerilemeyi tanımlamak için ayrıca otistik gerileme, otistik regresyon ve edinilmiş otizm sendromu gibi terimler de kullanılabilir

Gerileme için standart bir tanımlama yokturve kullanılan tanıma göre gerilemenin görülme sıklığı değişir. Otistik Spektrum bozuklukları olan çocukların yaklaşık %25-30’u kelimeleri söylemeye başladıktan sonra genelde iki yaşından önce konuşamamaya başlar.

Bazı çocuklar konuşmayı kaybetmek yerine sosyal gelişimi kaybederken, bazı çocuklar her ikisini de kaybeder.

Gerilemeden sonra çocuk otistik nörolojik gelişimin standart modelini izler. Şiddetli vakalara İdiot Savant denir

Terim nörolojik gelişimin tersine döndüğüne işaret eder, hâlbuki gerileyen nörolojik gelişme değil, yalnızca etkilenen gelişimsel becerilerdir.

Genellikle otistik nörolojik gelişimde doğumdan itibaren yaşa uygun otistik belirtilerin görülmesi ve buna benzer gerilemelerin olmaması daha olağandır.

Beceri kaybı hızlı veya yavaş olabilir ve öncesinde beceri ilerlemesi görülmeyen bir dönem görülebilir.

Bu kaybın yanı sıra sosyal oyunlarda azalma ve asabiyette artma da görülebilir.

Geçici süre için elde edilen beceriler birkaç kelimeyle ve çok basit sosyal idrakle sınırlı kalabilir.

Bazı durumlarda çocuk yeni kelimeleri öğrenirken eski öğrendiklerini unutabilir.

Otistik yelpaze bozukluklarında gerileme çok iyi belgelenmiştir ve gerilemeyi çevresel zorlanma faktörlerine bağlamak teşhis koymayı geciktirebilir.

Regresif otizmin ortaya çıkması, başlangıçta ağır işitme kaybından şüphelenen ebeveynler için sürpriz ve rahatsız edici bir gelişmedir.

Belirtilerin ortaya çıkış şekli doğal olarak birçok kişide doğum sonrası çevresel faktörlerin otizmi tetiklediğinden kuşku duyulmasına neden olur.

Özellikle birçok belirgin belirtinin çocuğun çeşitli hastalıklar için aşılanmasından sonra başlaması, ateş, kızarıklık ve hızlı beceri kaybı görülmesi durumunda, doğrudan otizm ve aşılama arasında bağlantı kurmasına sebep olmaktadır.

Her ne kadar bazı tartışmalar hâlâ sürse de aşılar ile otizm arasında bir bağlantı bulunmuştur ve çalışmalar da devam etmektedir.

Cıva zehirlenmesi olan bu çocuklar, 9 yaşına kadar DMSA tedavisi ile ancak kurtulabilirler.

Yurtdışından gelen aşılar tamamı ile Amerika’nın insanlar üzerinde yaptığı bir deney gibi düşünülebilir.

Gerileme içeren diğer bozukluklar doğuştan gelen körlük, Çocukluk Döneminin Dezentegratif Bozukluğu, Rett Sendromu ve Landaux Kleffler Sendromu’dur.

Herkese itidal, sevgi, millî/ulusal dayanışma ve azami dikkat tavsiye ediyorum…

Dilerim öyle olur.

 

                              Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - 14 Ekim 2017

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazartesi, 19 Mart 2018