Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

SONBAHAR VE KIŞ KAPIYI ÇALINCA, NÖROPSİKİYATRİDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2445 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Maalesef bütün hastalıklar Baharlarda azar.

Allerjikseniz, daha fazla hapşırırsınız; grip kol gezer.

Bipolarsanız, Mani ve Depresyon hortlar.

Multipl Sklerozdan mustaripseniz, plaklar daha şiddetlenir.

Bilhassa Manik Depresif hastaların şu hususlara önemle riayet etmesi gereklidir:

1.      Tiroid preparatlarını mutlaka sabah erkenden, aç karnına ve kahvaltıdan en erken yarım saat (tercihen bir saat) önce içiniz; bu, vücudun doğal ritmidir.

2.      Aynı şey (özellikle aksi belirtilmedikçe) demir içeren preparatlar için de geçerlidir. Hâttâ iki saat sonrasına kadar süt ve süt mamulleri kullanmayınız.

3.      Kafanıza göre doz azaltmayınız veya hekiminizi bu konuda zorlamayınız.

4.      Tremor (titreme) durduk yerde artmaz veya şiddetlenmez. Eğer böyle bir sorun varsa hekiminizle pazarlık yapmayınız ve dozu azaltması için onu zorlamayınız. Bu davranışınız ve eleştirel tutumunuz zaten başlamış ve tırmanmakta olan bir Disforik Mani Epizodunun alameti olabilir.


İsterseniz bize kızınız, küsünüz ama Hakikat ve aklın yolu birdir, tektir.

Bunu ararken yaptığımız seyahatlerimizden dolayı bizi kınamanızı hoş görmek boynumuzun borcudur ama herkesin her şeyi sürekli olarak sansürlediği bu zamanlarda bizim işimizi yokuşa sürmeyiniz.

Bundan sonra eğitim videoları çekip yüklemeye de, diğer paylaşımlarımıza da devam edeceğiz.

Makalelerimizi sizi bedavadan bilgilendirmek için yazıyoruz, beğenmiyorsanız okumayınız.

Altı üstü, biz sadece iki kişilik dev bir orduyuz.

Şu yaşımızdan sonra hâlâ manyaklar gibi oraya buraya koşturuyoruz.

Sabah Galatasaray Rotary'deydik (Kerem), Allah bilir, bir de gece yarısına kadar ders vereceğiz.

Sizler rahat koltuklarınızda, yazlıklarınızda filân keyfinize bakarken...

Biz "alırsan acaba nesin" denecek kadar komik bir ücret karşılığında anlatacağız da anlatacağız.

İcabında bu uğurda dilimizi ısıracağız.

Bâzıları "Şizofreni yok" diyor ya...

Üstelik üşümek de yasak!

İcabında bu uğurda gene dilimizi ısıracağız.

Dün gece TORCH'ta çok keyifli ve interaktif bir sohbet, akabinde de muhabbet paylaşımı yaşadık.

Gerçi benim içinde bulunduğum 1974-75 grubundan kimseler yoktu ama ne de olsa artık okullar açıldı ve talebeler beş bir yöne saçıldı.

Artık her şey ekonomiye irca edildiği için, hiç şaşırmadım.

İktisat her şeyimiz ve tek değerler manzûmemiz!

Bu Cuma Evrensel'e gideceğiz, esas orada irşad olacağız.

Çünkü başında kapılar gibi Muhteşem var.

Ama zaruretten dolayı, Neslim hâriçten gazel okuyacak...

Mehmet Kerem Doksat; Neslim Güvendeğer Doksat. Her Zaman!

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazartesi, 19 Mart 2018