Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 343 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Sevgili Mekâncılar

Anksiyete bozukluğu veya kaygı bozukluğu kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen çeşitli korku, kaygı veya anksiyete bozukluklarına kaygı veya anksiyete bozukluklarına verilen genel kapsamlı bir isimdir. Bu tür bozuklukların toplumun %18'ini etkilediğine inanılmaktadır.

***

Teşhisi

Anksiyete yani kaygı aslında herkesin zaman zaman hissettiği normal ve yaygın bir duygudur.

Anksiyete ancak kişinin günlük hayatındaki işlevselliğini olumsuz yönde etkilemeye başladığı zaman sorun olarak kabul edilir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun teşhisi için aşağıdaki ölçütler kullanılabilir.

Kişinin anksiyeteden (endişe veya kaygı) dolayı mesleki ve aile  hayatında güçlüklerle karşılaşması gerekir.

Arkadaş, komşu, tanıdık ve aile üyeleri ile olan ilişkilerde sorunlara yol açması söz konusudur.

Günün büyük bir bölümünde kişinin aklını meşgul etmesi tipiktir.

Kişinin korku ve kaygılarını kontrol altında bulundurmakta güçlük çekmesi mutattır.

Bu durumun en az 6 aydır devam etmekte olması şartı aranır.

Çeşitleri

Anksiyete birden fazla biçimde ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır

Panik Bozukluğu ve Agorafobi

kaygı ile ilgili görsel sonucu

***

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Fobi

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Agorafobi Olmadan Panik Bozukluğu

Agorafobi ile Birlikte Panik Bozukluğu

Genel bir Tıbbi Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu

Madde Kullanımına Bağlı Anksiyete Bozukluğu

Başka Türlü Adlandırılamayan Anksiyete Bozukluğu

***

Tedavisi

Anksiyete bozuklukları ilaç tedavisi veya psşkoterapi ile tedavi edilirler. Kullanılan ilaçlar arasında sertralin, sitalopram, fluoksetin, paroksetin ve fluvoksamin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri veya alprazolam, klonazepam ve diazepam gibi kaygı giderici ilaçlar vardır. Diyazepam asla kalçadan değil, gerekiyorsa damardan yapılmalıdır.

Anksiyete için en yaygın kullanılan psikoterapi yöntemi bilişsel ve davranış terapisidir.

Örnek Vaka: Almanya’da yaşayan ve bir odadan öbürüne geçemeyen isimli hastamızklorimipramin (Anafranil) 300 mg ve trifluoperazin (Stilizan) 2 mg ile iki ayda tamamen iyileşti.

Gevşeme ve hipnoterapi de uyguladık.

Evrimsel Psikoloji ve Psikiyatri kitapları yolda…

Sevgi, saygı, dayanışma ve dirlik içinde kalın.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 26 Ekim 2017 Perşembe

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazar, 18 Şubat 2018