Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

YAZICI KRAMPI

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 1148 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Distoni (yazıcı krampı, müzisyen krampı)

 

Distoni basitçe vücudun bir bölgesinde istem dışı, kontrolsüz adale

kasılmalarıdır. Vücudumuzdaki adaleler normal şartlar altında bir

arasında bir uyum vardır.

 

***

 

Mesela el bileğinizi büktüğünüzde bu hareketi yaptıran adaleler

kasılırken, el bileğin yukarı kaldıran kaslar gevşemektedir. Antagonist

(zıt etkili) dediğimiz çalışan kaslar rol arasında uyum olmasaydı en

basit hareketleri akıcı yumuşak ve düzgün bir şekilde yapamazdık.

 

***

 

Distonide adale kasılmaları sebebi ile adaleler arasında bu uyum

bozulmakta ve hareketlerin kontrolü zorlaşmaktadır. Adalelerde

meydana gelen bu kasılmalar, bedensel duruş bozukluğuna,

bükülmelere ve tekrarlayıcı bedensel hareketlere sebep olmaktadır.

 

***

 

yazıcı krampı ile ilgili görsel sonucu

Belli hareketler sırasında, bazen kendiliğinden ortaya çıkan belli adale

gruplarında görülen bu istemsiz kasılmalar sebebiyle distoni hastaları

günlük ev-iş aktivitelerinde ciddi zorluk yaşamaktadırlar. Bu durum

sosyal hayatlarını da son derece olumsuz etkilenmektedir.

***

 

Distoni esasen adalelerin değil, onları kontrol eden Merkezi Sinir

Sisteminin, yani beynin bir hastalığıdır. Sebebi tam olarak

bilinmemektedir. Genetik olabileceği gibi sonradan da ortaya

çıkabilmektedir.

 

***

 

Distoninin birçok şekli vardır. Bunlardan en iyi bilineni yazıcı

krampı veya müzisyen krampı olarak adlandırılan ve elde ortaya

çıkan durumdur. Özellikle tekrarlı bilek parmak hareketi yapılan

mesleklerde bir süre sonra adalelerde distoni gelişebilmektedir. Bu

kişilerde harekete başladıklarından bir süre sonra el bilek ve

parmaklarını çalıştıran kaslarda istemsiz kasılmalar ortaya çıkar.

 

Bu durum hareket sırasında gevşemesi gereken kas gruplarında zıt

olarak kasılma ortaya çıkmaktadır.

 

***

 

Mesela kişi yazı yazıyorsa yazısı bozulmakta veya yazamaz hâle

gelmekte veya enstrüman çalıyorsa çalamaz hâle gelmektedir.

 

***

 

Distoninin diğer bir şekli servikal distoni veya spazmodik tortikollis

denen durumdur. Bu kişilerde istemsiz boyun hareketleri, başın bir

yana eğilip boynun dönmesi gibi hareketler vardır.

 

Benzer klinik tablolar ruhsal sebeplere bağlı olarak da ortaya

çıkabilmektedir. Yine doğarken ortaya çıkan beyin felçleri (serebral

palsi) distoninin görüldüğü diğer bir durumdur.

 

***

 

Bu vak’alarda distoni bütün vücudu etkileyecek şekilde yaygın

olabilir.

 

pizza kulesi ile ilgili görsel sonucu

 

Distoniden muzdarip çok hasta olmasına rağmen etkili bir sistemik

ilaç tedavisi henüz geliştirilememiştir. Bununla beraber lokal

tedavilerle iyi sonuçlar alınabilmektedir. Bunların başında da

etkilenen bölgeye botulinium toksini (botox) enjeksiyonları

gelmektedir.

 

***

Botulinum toksinİ çok güçlü bir bakteri zehiri olup aslında dünyanın

en güçlü zehirlerinden biridir. Etkisi, iğneyle tatbik edildiğinde, sinir

adale kavşağını etkileyerek o bölgede geçici bir gevşek felç

yapmasıdır.

 

Botox (botilinium) uygulanan adale bir süre hareket yeteneğinin

büyük kısmını kaybeder. Böylece hareket sırasında oluşan adale

kasılmaları büyük oranda önlenmiş olur. Bu etki uygulamadan sonraki

beşinci haftada azamiye ulaşır.

 

İğnenin etkisi üç dört ayın sonunda biter. Bu tedavinin en önemli

zararları bazı hastalarda etkili olmaması, bir süre sonra uygulamaların

etkisizleşmesi ve enjeksiyona 3-4 ay aralarla devam etmek

zorunluluğudur.

***

 

Vajinismusta kullanılması bir hatadır (yapanlar var). Aşırı olduğu

durumlarda Pizza Sendromu ortaya çıkar. Tedavide bazı dopamin

agonisti ilaçlar da, A Vitamini de işe yarar.

***

 

En doğrusu ehil bir hekimin botulinium toksinini şırıngayla gerekli

bölgelere uygulamasıdır. Konserve kutularından da bu zehri elde

edebilirsiniz ama bırakın bu uygulamayı işinin ehli bir hekim yapsın

ve ilaç hâline getirilmiş olanını tercih etmeyi de uzmanına bırakın.

 

Kullanımı çok yaygın olup, şaşılık, kaşlarda tekrarlayıcı oynamalar,

boyun adalelerinde kasılma, inme, beyin hasarı ve beyin felci

hastalarındaki kasılma ve hiçbir zaman ortadan kalkmayan tetanoz

hastalığı tedavisinde ve plastik cerrahi ile kozmetik alanında da 2002

yılından beri özellikle yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde

kullanılmaktadır.

***

 

Bunun haricinde aşırı terleyen hastaların ve tedavisinde de

kullanılmaktadır.

 

                                                      ***

Karpal tünel sendromu tedavisinde de denenmektedir.

 

***

“Bir hafta önce ayağıma paslı çivi battı” gibi konuşan herkeste

kuşkulanmak gerekir.

 

                                                        ***

Böyle hastaların bir kısmı “iç sıkıntısı” sebebiyle psikiyatrlara gelir.

 

Eğer iyi bir hikâye alınıp, hem bedensel hem de nörolojik muayene

yapılırsa atlanmaz.

 

 

***

Sağlık ve sevgi dolu günler temennisiyle

 

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 20 Şubat 2017 Pazartesi

 

0
Etiketler: pizza sendromu
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Perşembe, 22 Şubat 2018