Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

Affınıza Sığınarak İtiraf Ediyorum

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktasında bulunuyor olmasaydık bunları yazmazdım gecenin sabaha yaklaşan bir yerinde. Ancak hissediyorum ki gitgide daha çok ezilen, ötekileştirilen, eritilmek kaydıyla yok edilmeye çalışan bir topluluğun üyesiyim şu an itibâriyle. Modern toplumdan, postmodern topluma geçişin en önemli özelliklerinden biridir şiddetin ve baskının katı hâlden gaz hâle geçişi. Kimse bizi fırına atmayacak, işkencelerden geçirip soyumuzu tüketmeyecek. Artık "yok edilmesi" gereken ideolojilere ve milletlere (az da olsa gelişmiş bir ülkeye âitse), böyle somut zulümler uygulanmıyor. Kanımızın dışa akmasını bekliyorsanız inanmak için ölümümüze, bunu daha çok beklersiniz. Biz içten içe kanamayı öğrendik, gözlerimize bakın, bir çift kan çanağı.

Okumaya devam et
  0 Hits
  0 yorum
0 Hits
0 yorum