Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in ansiklopedistler

Posted by on in Genel

1731-1777 yılları arasında Fransa’da, Rönesans yıllarında bir grup aydın (münevver) ortaya çıkar ve bunlara Ansiklopedistler (encyclopédistes) denir. Encyclopedie’yi çıkarırlar. 17 ciltlik ansiklopedi, zamanın bütün bilgilerini toplar. Ansiklopedistler, bir gün dünyâ medeniyet topyekûn yok olsa ve insanlık her şeyi yeniden inşa etse, bu ansiklopediye başvuracaklardır diye düşünerek bunu neşrederler. Bütün filozoflar arasındaki en entellektüel (tafsilâtlı bilgi sâhibi, malûmatfuruş) grubu teşkil ederler.

Ansiklopedistlerin başında 990 madde yazan Diderot gelir. D’Alembert, Rousseau, Buffon, Daubenton, Marmontel, d’Holbach, Bordeu, de Jaucourt, Turgot, Quesnay, Haller, Condillac, Montesquieu, Necker, Grimm bu ansiklopedide yazan mütefekkir, san’atçı ve bilim adamlarıdır.

0
3406 kez okundu 0 yorum Okumaya devam et