Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

MÜREKKEP HOKKASI İLE TÜYLÜ DİVİT KALEM

Geçenlerde ofisim, çok sevdiğim Murat Ceylan kardeşim tarafından şenlendirildi. Eli boş gelmemişti.

Bendenizi onurlandıran tüylü divit kalem ile bir hokka mürekkebi de yanında getirmişti. . Mutlandım. Bu anlamlı ödül şimdi çalışma masamı süslüyor. Gönül alıcı hediyeler insanı bambaşka duygulara sürüklüyor. Aklıma gençlik, hatta çocukluk yıllarım geldi. Önce yaşı çok genç olan sevgili okurlara hatırlatayım. Bahse konu divit; hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmakta kullanılan bir tür kaleme deniyor. Dolma kalem gibi bir mürekkep haznesi bulunmadığı için, diviti belirli aralıklarla mürekkebe batırmak ve yazıya devam etmek gerekiyor. Bu arada tüy kalemin, “sessiz haberleşmenin sembolü” olduğu da söyleniyor; âcizâne hatırlatmadan geçemeyeceğim.

 ali rıza saysen ile ilgili görsel sonucu

Bizim zamanımızda, mektebimiz Saint Joseph’te kaligrafi dersi de okutulurdu. Şimdiki gençlerimiz cep telefonlarında, ya da ipadlerinde iki ellerinin başparmakları ile hârikalar! yaratıyorlar. Oysa bizler, önümüzdeki mürekkep hokkası ve Fransızcın “la plume” dediği tüylü divit kalem ile, beyaz kağıt üzerinde kaligrafik harikalar yaratma gayretine girerdik. 

 

Hadi yine gençlerimiz için ukalalığım tutsun; “kaligrafi” ne demek?  Kaligrafi, harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı. Bir başka deyimle “güzel yazı sanatı”. Atalarımız kaligrafiye “hüsn-i hat” derlermiş. Kaligrafik yazının estetik kaygular dışında bir yararı da, kişiye ait özelliklerin el yazısına aktarılması oluyor.

 

Küçük bir dipnot arz edeyim; St.Joseph’te okuyan öğrencilerin çoğunun el yazılarının mükemmel olmasının sebebi işte bu kaligrafi dersleridir. Tabii bir etken daha var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kaligrafi dersleri günümüzde -St. Joseph’te bile- maalesef kaldırılmış.

 

Bizim zamanımızda okulda, her hafta sonu karne alırdık sevgili dostlar. Cumartesi günü geldiğinde, tatile çıkmazdan önce okulumuzun müdürü (Fr. Directeur) sınıfa girer, sınıf öğretmenimizin kürsüsüne oturur ve o haftaki sınıf birincisinden başlayarak öğrencilerin isimlerini duyururdu.

 

“Birinci” anons edilen öğrenci, yüzünde mağrur bir tebessüm ile yerinden kalkıp müdürün elinden karnesini almaya giderken, etrafına da “ben hepinizden daha çalışkanım; dolayısıyla küçük dağları ben yarattım” havasında bakardı. O haftaki sınıf birincisi karnesini aldıktan sonra, müdürün yanında ayakta, diğer öğrencilerin de sırayla yanına gelmelerini beklerdi. Bu işlem, sınıfta son öğrenci kalana kadar devam ederdi, ama bir farkla… ellerinde karneleri sınıfın duvarı boyunca sıraya girmiş öğrencilerin sayısı çoğalıp, oturdukları yerde adlarının okunmasını bekleyen öğrencilerin sayısı azaldıkça müdürümüz, hareketlerini daha da ağırdan alırdı. Etrafına sarf ettiği mânidar konuşmalar daha da yaralayıcı olurdu. Yerlerinde adlarının okunmasını bekleyen öğrenciler, sonlara kalmanın üzerlerine çöken ruhsal ağırlık altında ezildikçe, müdürümüz keyifle ellerini ovuştururdu. Bizler müdürümüzün (Fr. Directeur) bu hareketine doğrusu çok içerlerdik ama yıllar sonra idrak ettiğimiz gibi, hocamızın bu tavrı ertesi hafta semeresini verir, sonlara kalmamak için bütün gücümüzle derslerimize çalışır, elimizden geldiğince daha üst sıralara yükselme gayretine girerdik.

Okul müdürümüz bununla da kalmazdı. Notları düşük olan öğrenciler karnelerini aldıktan sonra evlerine salıverilmezlerdi. Okulda “çaylı dans partisi” adını verdiğimiz la Pénitence ( pişmanlık, tövbe) cezasına çarptırılırlardı. Merak etmemeleri için velilerimize haber salınır, okulda sosyal bir aktivite! amacıyla görevlendirildiğimizi, eve birkaç saat geç geleceğimiz bildirilirdi. Eh! gurur meselesi…

Çaylı dans dediğimize bakmayınız, adı üzerinde “pişman olma, tövbe etme cezası”: öğrencinin önünde divit kalem ve mürekkep hokkası bulunurdu. Görevli öğretmenimiz epeyi kalın olan “La Littérature Française-Fransız Edebiyatı” kitabını rastgele açar ve komutu verirdi: ”şu sayfadan şu sayfaya kadar kaligrafik yazı yazacaksınız.”  

 

Sevgili Okur,

 

Bendeniz de çoğu St. Josephli gibi, “çaylı dans”’a katılma bahtiyarlığına! eriştim. Elimde divit kalem, mürekkep hokkasına bandıra çıkara sayfalar dolusu satırı yazmaya çalışmaktan, parmaklarımın sızladığını dün gibi hissediyorum.  Ama itiraf etmeliyim ki bu tür cezalandırmalar! bendenizde olumlu etki bıraktı. Hayatım boyunca elimden geldiğince tertipli, prensipli, kanun ve kurallara uyan ve tabiidir ki namuslu bir yaşam sürdürmeye çalıştım. Bunu, ailemiz içindeki öğretiden başlayarak, St.Josephli yıllara dek uzanan disiplinli yaşama borçluyum.     

Merhum ve saygıdeğer Çetin Altan Üstat’dan dinlediğim bir öykü ile sohbetimizi tamamlayalım: 

Fıkra bu ya, adamın biri şeytana uymuş ve hamamda, zengin müşterilerden birinin, yanında getirip bir kıyıya koyduğu bir altın diviti çalmış. Müşteri, yıkanmasını bitirip soyunma bölümüne giyinmeye gittiğinde, altın divitinin yok olduğunu görünce hamamı ayağa kaldırmış.

Tellâklar hamamdakilerin peştamallarını, giysilerini ararlarken, hırsız yakalanmamak için altın diviti (affedersiniz) poposuna sokmuş. Ama yine de yakalanmış. Tellâklar, altın diviti adamın orasından çıkarırken; hırsız da şaşkın bir sesle söyleniyormuş: “ Allah Allah, hayret doğrusu; onu da kim sokmuş ki oraya?”

Mürekkepten bahsetmişken bir de İranlı sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar Ali Şeriati’den: “OKUYUN… ÇÜNKÜ MÜREKKEBİN AKMADIĞI YERDE KAN AKIYOR.”

 

 

HALK SAĞLIĞINI KORUMA AMAÇLI HAŞERE KONTROLÜ,

RAPORLAMA, EĞİTİM, DANIŞMANLIK VE

PEST CONTROL EKİPMANLARINI SAĞLAMA HİZMETLERİ ŞTİ.

 

 

www.garote.com

Okumaya devam et
  1423 Hits
  0 yorum
1423 Hits
0 yorum

DEMOKRASİ

Sevgili Mekâncılar

Demokrasi, dünyadaki bütün üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. Türkçe’ye Fransızca démocratie kelimesinden geçmiştir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve bazı diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi ile yönetilebilir.

Ana yurdu Kadim Yunanistan’daki filozoflar Aristo ve Eflatun tarafından eleştirilmiş, halk içinde "ayak takımının yönetimi" gibi aşağılayıcı kavramlarla nitelendirilmiştir.

Fakat demokrasi diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir.

Artık siyaset bilimciler hangi sistemin daha iyi işlediğinden çok, hangi demokrasinin daha iyi işlediği tartışmalarına girmişler ve liberal, komünist, sosyalist, muhafazakâr, anarşist ve faşist düşünürler kendi sistemlerinin erdemlerini ön plana çıkarmaya çalışmışlardır.

Bu sebeple demokrasinin çok sayıda değişik tanımı ortaya çıkmıştır.

Seçimler demokrasinin önemli parçalarından biridir.

Demokrasinin tanımı tartışması günümüzde hâlâ devam eden bir tartışmadır. Bunun sebepleri arasında ülkelerdeki bazı kurumların görüşlerini haklı çıkartmak adına demokrasi tanımını kullanmaları, demokratik olmayan devletlerin kendilerini demokratik olarak tanıtma çabaları ve aslında genel bir kavram olan demokrasinin tek başına kullanılması (Anayasal demokrasi, sosyal demokrasi, liberal demokrasi gibi) sebepler gösterilebilir. Demokrasiye farklı atıflar yapılmıştır:

Çoğunluğun yönetimi

Azınlık haklarını güvenceye alan yönetim;

Fakirin yönetimi;

Sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan yönetim;

Fırsat eşitliği sağlamaya çalışan yönetim;

Kamu hizmetinde bulunmak için halkın desteğine dayanan yönetim.

Halk

Çoğunluk, azınlık, fakir veya zengin olsun demokrasilerin ortak yönü halka dayanmasıdır. Günlük hayatta halkın, bir ülkede yaşayan bütün insanları kapsadığı düşünülse de pratikte demokrasi tarihinden beri –sürekli olarak genişletilse de- halka bir sınırlama konmuştur.

Mesela Fransız İhtilâlı’ndan sonra yapılan seçimlerde Kral’dan yana olanlar sağda, Burjuvazi solda oturmuştur.

Bu seçimlerde oy verme hakkı sadece belli miktarda vergi verebilen vatandaşlara tanınıyordu

 ABD’de Güney eyaletlerdeki siyah ırkın ilk kez oy kullanabildiği tarih 1960'lardır.

Demokrasiye yapılan atıflarda görüleceği üzere, halkın kendi kendini yönetmesi temel dayanaktır. Bu ise kendileri adına karar alacak kişileri seçmeyi sağlayan oy vermenin yanında referandumlar  gibi doğrudan etki yoluyla veya miting, gösteri gibi dolaylı yollarla sağlanır.

]

Demokrasi teorileri

Demokratik devletlerle ilgili iki değişik demokrasi teorisi vardır.

Normatif demokrasi teorisi

Bu teoriye göre demokrasinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için, alınan kararların halkın tamamını memnun etmesi gerekir. Ancak gerçek hayatta bu durum imkânsızdır. Zira her bireyin beklentileri, istekleri, ihtiyaçları farklıdır; herkesi aynı anda memnun etmek imkânsızdır.

Dolayısıyla bu teori ideal ve hayalî bir teoridir. Günümüzde hiçbir devlette uygulanmamaktadır.

Deneysel Demokrasi Teorisi

Bu teoriye göre demokrasi, halkın tamamını değil olabildiğince büyük kısmını memnun etmeye çalışır.

Amacı herkesi değil mümkün olduğunca çok kişiyi memnun etmektir. Dolayısıyla gerçek hayatta uygulanması en mümkün teoridir. 

Robert Dahl, bu teoriye göre desenlenmiş olan demokrasilere ‘poliarşi’ der.

Bir demokratik devletin demokratik bir poliarşi olup olmadığını belirleyen kıstaslar şunlardır:

Üst düzey siyasî makamları kullanacak kişiler (Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar vb.) seçim yoluyla belirlenir.

Seçimler belirli aralıklarla, kesintisizce yapılır.

Muhalefet partilerine iktidarı ele geçirme imkânı sağlanır. (Örneğin seçim barajı düşük tutulur veya aynı cumhurbaşkanının üst üste seçilmesi yasaklanır.)

Tek parti yönetimi yoktur. Birden fazla parti kurulmasına izin verilir.

Temel insan hakları anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Seçimler serbesttir; hiçbir seçmen oy kullanıp kullanmamak konusunda zorlanmaz.

Robert Dahl, bu şartları sağlamayan devletleri demokratik saymaz.:

Demokrasi tarihçesi

Antik dönem

Demokrasi ilk olarak Kadim Yunanistan’da, şehir devletlerinde uygulandı.

Demokrasiye çok yakın olan bu sistem Atina demokrasisi olarak da anılır. Teoride bütün yurttaşlar mecliste oy verme ve fikrini söyleme hakkına sahipti fakat o günün şartlarına göre kadınlar, köleler ve o şehir devletinde doğmamış olanlar (metikos sınıfı, yerleşik yabancılar) bu haklara sahip değildi.

Bu sistemin en güçlü uygulayıcısı olarak Kadim Atina’yı ele alırsak: M.Ö. 4. yüzyılda nüfusun 250.000-300.000 arasında olduğu tahmin edilir. Bu nüfusun 100.000'i Atina vatandaşı ve Atina vatandaşları arasında da sadece 30.000'inin oy verme hakkına sahip yetişkin erkek nüfusu bulunduğu tahmin edilir.

Roma İmparatorluğu döneminde uygulanan devlet sistemi, temsilî yakın bir nitelik taşımaktaydı.

Demokratik haklar genellikle sosyal sınıf ayrımına göre şekillenirdi ve güç seçkinlerin elindeydi.

Bununla beraber, Eski Hindistan’da bazı bölgelerde uygulanan sistemler de temsilî demokrasiye benzetilir.

Roma İmparatorluğu ile paralel olarak, kast sisteminin varlığı, gücün varlıklı ve asil bir azınlığın elinde olduğu söylenebilir. Orta Çağ

Orta çağda demokrasinin gelişme süreci içindeki en büyük olay İngiltere’de kralın yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlayan Büyük sözleşme’nin imzalanmasıdır.

Bu belge doğrultusunda ilk seçimler 1265 yılında yapılmıştı. Fakat bu seçimlere, yapılan kısıtlamalar sebebiyle halkın çok az bir bölümü katılabilmişti.

Birçok ülkede devlet yönetiminde zaman zaman demokrasiye benzer uygulamalar yapılmıştı.

Mesela İtalyan şehir devletlerinde, İskandinav ülkelerinde, İrlanda’da ve değişik ülkelerde bulunan küçük özerk bölgelerde demokrasinin prensiplerinden seçim yapılması, meclis oluşturulması gibi uygulamalar oluyordu.

Fakat hepsinde demokrasiye katılım erkek olma, belli miktarda vergi verme gibi standartlarla kısıtlanıyordu.

18. ve 19. Yüzyıllar

18. ve 19. yüzyıllarda demokrasi, ABD Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız İnsan Hakları ve Yurttaş Hakları ile hızlıca yükselen bir değer haline gelmiştir.

Bu yüzyıllardan önce demokrasi büyük devletlere değil, sadece küçük topluluklara uyan bir hükûmet şekli olarak anılıyor ve esas itibarıyla doğrudan demokrasi olarak tanımlanıyordu.

 ABD’nin kurulmasını sağlayanların oluşturduğu sistem ilk Liberal Demokrasi olarak tanımlanabilir. 

1788 yılında kabul edilen Amerikan anayasası hükûmetlerin seçimlerle kurulmasını ve insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlıyordu.

1789 Fransız İnkılâbında ise bir anayasa hazırlanarak iktidar halkın seçeceği bir parlamento ile kral arasında paylaştırıldı.

Ulusal Konvansiyon hükûmeti genel oy ve iki dereceli bir seçimle iş başına geldi. Fakat ilerleyen yıllarda Napolyon Bonaparte’ın başa geçmesiyle demokrasiden oldukça uzaklaştı.

20. Yüzyıl

20. yüzyılda demokrasi hızlı bir değişme ve gelişme göstermiştir. Yüzyılın başlarında, I. Dünya Savaşı’nın sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birçok yeni devlet ortaya çıktı ve bu yeni ülkelerin devlet yönetimi genellikle, o döneme göre demokratik sayılabilecek yöntemlere sahipti. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgecilik anlayışı son buldu ve tekrar birçok bağımsız ülke ortaya çıktı.

Demokratikleşme hareketleri Batı Avrupa’da yoğunlaştı. Almanya ve Japonya'da diktatörlükler son buldu, silahlanma politikası yerine, II. Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmaların da etkisiyle refah devleti olma amacını güttüler.

20. yüzyıldaki en büyük çekişmelerden biri de demokratik olmayan Sovyet Bloğu ülkeleriyle Batı demokrasileri arasında gerçekleşen Soğuk Savaş’tı.

Komünizmi yaymaya çalışan Sovyet Rusya ile diğer demokrasi çeşitleri arasından sıyrılmış liberal demokrasiyi yaymaya çalışan ABD liderliğindeki batı grubu arasındaki çekişme 1989 yılında son bulmuştur. Francis Fukayama Tarihin Sonu adlı makalesinde, Soğuk Savaşın bitmesiyle liberal demokrasinin tüm dünyada yayılacağı haberini verir. Nitekim bu demokratikleşme süreci, yakın dönemdeki Gül Devrimi, Ukrayna’daki Turuncu Devrimi ile devam etmektedir.

Demokrasi modelleri

Demokrasi tarihinde uygulanan sistemler oldukça çeşitlidir. Bunları kısaca beş grup içinde toplanabilir:

Klasik Demokrasi

Kadim Yunan şehir-devletlerine dayanır. O zamanlar bir de Bey Hakkı vardı. Yani bâkire kızları ancak Derebeyi bozabilirdi.

En iyi uygulayıcısı ve o dönemde en güçlü şehir olan Atina’dan dolayı Atina demokrasisi olarak da adlandırılır.

Belli başlı kararlar, bütün vatandaşların üye olduğu meclis veya Eklesya tarafından alınıyordu. Bu meclis senede en az kırk defa toplanıyordu. Tam zamanlı çalışacak kamu görevlilerine ihtiyaç duyulduğunda, bütün vatandaşları temsil eden küçük bir örnek olmaları için kura usulü ile veya dönüşümlü olarak seçiliyorlardı ve mümkün olan en geniş katılımın sağlanması için görev süreleri kısa tutuluyorlardı.

Meclisin yürütme komitesi olarak faaliyet gösteren ve beş yüz vatandaştan oluşan bir konseyi vardı ve elli kişilik bir komite de bu konseye teklifler hazırlardı. Komite başkanlığı görevi sadece bir günlüktü.

Bunun tek istisnası askerî, konularla ilgili on generalin tekrar seçilebilme imkânıydı.

Atina demokrasisinin özelliği vatandaşlarının siyasi sorumluluklara geniş çapta katılma isteğinin bulunmasıydı. Tabii, bunun en önemli sebebi, demokrasiye zıt bir şekilde uygulanan kölelik sistemiydi.

Böylelikle oy verme hakkına sahip Atina doğumlu yirmi yaş üstü bütün erkeklerin günlük hayattaki sorumluluklarının çok büyük bir kısmını kölelerin sırtına yüklemişlerdir.

Bunun dışında Atina demokrasisinde kadınların, metiklerin (şehirli olmayanlar: meteikos) ve kölelerin oy kullanma hakları yoktu.

Günümüzde İsviçre’de küçük kantonlarında halk meclisleriyle varlığını sürdürebilen klasik demokrasinin, daha büyük ülkelerde uygulanması teknik nedenlerden ötürü tercih edilmez.

Koruyucu Demokrasi

Orta Çağ yönetimlerinden çıkmaya çalışan Avrupalılar, 18. ve 19. yüzyılda demokrasiyi daha çok kendilerini hükûmetin zorbalıklarından korunmanın bir yolu olarak görmekteydiler.

Korumacı demokrasi sınırlı ve dolaylı bir demokrasi modeli sunar. Pratikte, yönetilenlerin rızası düzenli ve rekabetçi seçimlerle sağlanır. Siyasi eşitlik böylelikle eşit oy hakkını ifade eden teknik bir kavrama dönüşür. Dahası, oy hakkı gerçek bir demokrasi için yeterli değildir.

Bireysel özgürlükleri korumak için yasama, yürütme ve yargı üzerinden güçler ayrılığına dayalı bir sistemin tesisi şarttır.

Kalkınmacı demokrasi

Bireyin ve toplumun gelişimini esas saymıştır. Bu tip demokrasilerin en radikal olanı, çok yalnız bir hayat geçiren Jean Jacques Rousseau tarafından dile getirilmiştir.

Ona göre bireyler ancak içinde bulundukları toplumun kararlarını şekillendirebilmesine doğrudan ve sürekli olarak katılımları halinde 'özgür' olabilirler. Bu açıdan bakıldığında, doğrudan demokrasiyi tanımlamakla birlikte bu şekilde oluşturulacak genel iradeye vatandaşların itaat etmesi durumunda özgürlüğe kavuşacakları savıyla ayrılır.

Kalkınmacı demokrasinin, liberal demokrasiye daha ılımlı hâli ise John Stuart Mill tarafından dile getirilmiştir.

Mill’e göre demokrasinin en büyük yararı, vatandaşların siyasi hayata katılımlarını sağlayarak, onların anlayışlarını ve duyarlılıklarını güçlendirmesidir.

Bu yüzden kadın olsun fakir olsun herkesin oy verme hakkının olması gerektiğini savunur. Fakat bu oy hakkını ‘eşit’ olarak savunmamıştır.

Mesela vasıfsız işçinin bir oy vasıflı işçinin iki oy, donanımlı meslek sahiplerinin ise beş oy hakkına sahip olması gerektiğini, böylelikle demokraside “çoğunluğun tiranlığı” korkusundan kurtulabilineceğini savunuyordu.

Basitçe herkesin oy hakkının olmasını savunurken çoğunluğun verdiği kararların her zaman doğru olmayabileceğini belirtiyordu.

Liberal demokrasi

Demokraside önceliğin hürriyete mi yoksa eşitliğe mi verilmesi gerektiği tarih boyunca tartışılmış ve tarih, bu ikisini bir arada tutacak sistem teorisini üretme çabalarıyla sıklıkla karşılaşmıştır.

Liberal demokrasi sistemi de bunlardan biridir. İçinde barındırdığı liberal kelimesiyle hürriyeti, demokrasideki siyasi eşitlik kavramıyla da eşitliği temsil etmektedir.

Bunu düşünürken ekonomi disiplinindeki liberalizm ile siyaset disiplinindeki liberalizmin birbirinden ayırmamız gerekir.

Basit olarak liberal demokrasi; iktidarı halkın belirlediğini ancak bu iktidarın bireysel özgürlüklerle sınırlandığı bir siyasal sistem olarak belirtebiliriz.

Hoşgörü ve bütün fikirlerin var olabildiği bir rekabet ve siyasi eşitlik prensiplerinde gerçekleştirilen seçimlerle iktidara temsili bireylerin getirilmesi liberal demokrasilerin temel nitelikleridir.

Sosyal demokrasi

Bu kavram komünist rejimlerde gelişmiş demokrasi çeşitlerini kapsamaktadır. Kendi aralarında farklar bulunmasına rağmen liberal demokrasi sistemleriyle kesin olarak karşıt bir çizgidedir.

Genel olarak siyasi eşitliğin yanında sosyal demokrasi ile ekonomik eşitliğin de sağlanması gerekliliğini savunmuşlardır.

Fikirlerine saygı duyduğum Karl Marks, kapitalizmin yıkılmasından sonra geçici bir proleteryanın devrimci diktatörlüğün olacağını sonradan ise proleter demokrasi sistemiyle komünist bir toplumun oluşacağını savunmuştur.

Komünist devletlerde görülen demokrasi sisteminin fikir yapısı Marks’tan çok Lenin’e aittir.

Bu ülkelerde, partilerin denetimsiz gücünün demokrasiyi gölgede bıraktığı eleştirisi yaygın olarak yapılmaktadır.

Cumhuriyet bir rejim, demokrasi ise cumhuriyetin uygulanış şekillerinden biridir. Demokratik cumhuriyetin yanında dini cumhuriyet, oligarşik cumhuriyet ve sosyalist cumhuriyet biçimleri vardır.

Demokratik cumhuriyetlerde, meclisi ve ülkenin başkanını belli aralıklarla halkın seçmesi temeldir. Bu sistem genellikle Kara Avrupası’nda  kabul görmüşken, mesela İngiltere’de ülkenin başında görünüşte halkın seçmediği bir kral veya kraliçe bulunmasına rağmen yönetim halkın elindedir (oligarşik demokrasi). Bunlrın mevcudiyeti semboliktir.

'Bir cumhuriyetin tam demokratik cumhuriyet olabilmesi için, gönüllü birlikteliklerle bir arada bulunan o ülke halklarının bütün kesimlerinin, çoğulcu özgür iradeleri ile katılımcı olarak yönetim ve denetim süreçlerine doğrudan katıldığı, demokrasiyi tüm sivil kurum, kuruluş ve kadroları ile var ettiği ve çok kimlikli, değişik inançlı ve çeşitli kültürlerin bir mozaik oluşturacak şekilde bir arada yaşamasına imkân veren bir devlet yapılanmasının gerçekleştirilmesi gerekir.

Demokrasi ile Laiklik

Laiklik, Mareşal Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu devletin temelidir.

Liberal demokrat düşünürler tarafından ortaya atılan dinin siyasetten ayrılması düşüncesinin genel adı olarak karşımıza çıkar. Liberal demokratlar, demokrasinin ‘çoğunluğun tiranlığına’ dönüşmesini engellemek için devletin bütün dinlere aynı mesafede kalmasını bir zorunluluk olarak görürler.

Farklı dinlerin din bilginleri ve din bilimciler, çeşitli dinler açısından düşünsel anlamda laikliğe karşı çıksalar da bu konular genellikle tartışmalıdır.

Bununla birlikte dinî planda demokrasi genelde kabul görmüştür, hatta sekülerizm karşıtı bazı din adamları demokrasinin sekülerizm olmaksızın var olabileceği görüşünü ileri sürmüştür.

Güçler Ayrılığı

Güçler ayrılığı ilkesi yasama, yürütme ve yargı kurumlarının, devletin farklı organlarında bulundurularak iktidarın tek elde toplanmasını engellemek ve bu üç kurumun birbirlerini denetleyebilmesini sağlamak anlamına gelir.

Devlet iktidarının üçe bölünmesi ve bunların ayrı organlara verilmesi gerektiği yolundaki yaklaşım, siyasal rejimlerin sınıflandırılmasında da temel alınmıştır. Buna göre yasama ve yürütme güçlerinin bir elde toplandığı rejimlere “güçler birliği”, bu yetkilerin birbirinden bağımsız ayrı organlara verildiği sistemlere ise “güçler ayrılığı” sistemleri adı verilmektedir.

John Locke ise iktidarın gücünü yasama, yürütme ve federatif olarak ayırır. 'Burada federatif güç, bütün topluluk, savaş, barış, birlik, ittifak ve devletin kendi dışındaki bütün kişiler ve topluluklarla her türlü işlemi yapma gücü olarak ifade edilir.

İktidarın paylaşımı sayesinde demokratik yollarla iktidara gelen kişiler kendi tiranlıklarının kurmaları engellenmeye çalışılmıştır.

Güçler ayrılığı ilkesi ile karşılıklı denetimin önemi, özellikle II. Dünya Savaşı öncesi çok yönlü bir sosyopat olan ve yaveri Goebbels’le eşcinsel ilişki kurduğu bilinen, biseksüel Adolf Hitler’in demokratik yollarla iktidara gelmesinden sonra artmıştır.

Bern parlamentosu

Demokrasinin oluşmasını sağlayan, demokrasinin gelişmesini amaçlayan kurum ve oluşumlar aslında birçok siyasi sistemde de mevcuttur. Her devletin bir Anayasaya sahip olması veya her ülkede siyasi parti bulunmasına rağmen yönetim şekilleri olarak isimleri değiştirilir. Çünkü önemli olan bu kurumlar arasındaki ilişkilerdir.

Mesela İngiltere’de Avam Kamarası vardır ve Anayasaları dahi yoktur. Her şeyi kavgasız gürültüsüz tartışırlar.

Parlamento

Demokraside meclis yani bizde TBMM, rekabet ve eşit oy ilkeleriyle halkın temsilcilerinin oluşturduğu bir kurumdur. Meclis sistemleri hem nitelik hem de nicelik olarak her ülkede farklı gelişmiştir.

Siyasi partilerin seçim listesi

Tek meclisli sistem, çift meclisli sistem ve Başkanlık Sistemi olarak genellendirebiliriz. Yine görev olarak, güçler ayrılığı ilkesindeki yasamayı yapan kurum olarak genellendirebiliriz. Meclislerin işlevleri: yasama, temsil, denetleme ve meşruluktur.

Siyasi partiler

Partiler temsil işlevi için kullanılan araçlardır. Demokratik ülkelerde siyasi parti bireylerin aktif siyaset yapacakları alanlardan biri ve en önemlisidir. Ülkelerdeki seçim sistemlerine göre iki partili veya çok partili sistem kurulmuştur. Türkiye’de CHP’yi kuran Gazi, Serbest Fırka’nın ve Behice Boran gibi isimlerin bulunduğu Türkiye Komünist Partisinin kurulmasına dahi göz yummuştur

İngiltere’deki gibi iki partinin ağırlıklı olduğu sistemler, seçmenlerin çoğunluğunun bulunduğu ‘orta alandaki’ bir yoğunlaşmaya yol açma ve daha radikal düşünceleri dışlama eğilimindedir.

Her bir partinin çok sayıda görüşü temsil ettiği düşünülür.

Çok partili siyasi sistemlerde ise düşünceler daha doğrudan temsil edilir. Dinsel, etnik veya sınıfsal düşünceleri temsil ettiğini düşünen partiler bulunur. Bu halkın egemenliğinin meclise daha fazla yansımasını sağlarken, mecliste farklı görüşlerde bulunan birçok parti olduğu için istikrarın sağlanması güçleşir.

Anayasa

Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen yazılı belgelerdir. Ayrıca kişisel hak ve özgürlükler bu belgede belirlendiği için çoğunluğun yönettiği bir toplumda iktidarda olanların sınırlarını belirler. Demokrat düşünürler tarafından çoğunluğun tiranlığının kurulmasını engelleyecek bir devlet organı olarak kabul edilir.

Sivil Toplum Örgütleri

Sivil Toplum Örgütleri demokrasiyle ortaya çıkan bir örgütlenme değildir ama demokrasiyle önem kazanmıştır. ’Sivil toplum, modern manada anlamını demokrasi ile kazanırken, demokrasi de katılım problemlerin çözümünü sivil toplum ile sağlamıştır.

Birbirleriyle ortak amaçlara sahip insanların oluşturdukları grupların seslerini ve isteklerinin daha fazla duyurabilmenin bir yoludur.

Mesela devletin ekonomideki katılımını azaltmaya çabalayan iş adamları, devletin sosyal hizmetlerinde eşitliğin sağlanmasını amaçlayan örgütler ve işçilerin veya memurların yaşam kalitelerini arttırmaya çalışan sendikalar gibi çeşitli amaçlarla toplanmış ve bunun için demokrasiye katılımı güçlendirmiş ayrıca bir bakıma halkın temsilcilerini kendi amaçları doğrultusunda denetleyebilen ya da kendi amaçlarına ulaşmak için kamuoyu yaratmaya çalışan gruplardır.

Sivil toplum örgütlerinin özelliği çoğulcu bir yapıya sahip olmasıdır. Larry Diamond’a göre 'sivil toplumun bu çoğulcu yapısı, siyaset alanını kontrol altına almaya çalışan etnik, dinci, devrimci veya otoriter örgütlenmelerle anlaşamaz hâle getirir.

Kolluk kuvvetleri

Tayland, 24 Eylül 2006 askeri darbesinden bir görüntü.

Ordu ve polis güçlerinin demokraside ne kadar bulunduğu, ne kadar bulunması gerektiği her zaman tartışma konusu olmuştur. Dış tehlikelere karşı ordunun iç düzen içinde polisin silah tekellerinin bulunması onları demokrasi için gerekli kılmakla birlikte demokrasiyi kaldırma veya kesintiye uğratma güçleriyle de tartışma konusu yapmıştır.

Gelişmiş demokratik ülkelerde sivil siyasetçiler, hem hukuken hem de fiilen ordunun üstündedir ve ordu siyasi karar alma mekanizmasının içine olabildiğince az katılır.

Özellikle SSCB’nin hükümran olduğu Soğuk Savaş sonrası sivil siyasetçinin üstünlüğü giderek artmaktadır.

Demokratik olarak yeterince gelişmemiş ülkelerde ise askerler, danışma kurullarıyla doğrudan veya dolaylı olarak karar alma mekanizmasının içinde bulunur.

Bu tip ülkelerdeki ortak özellik; ordunun ülke içindeki kurumlar arasında en ileri teknolojiye sahip ve modern dünyaya en yakın olan kurum olmasıdır.

Ordu genellikle ekonomik gerilik, iç karışıklıkların artması, sivil yönetimin meşruluğunu kaybetmesi, ordu ve hükûmet arasındaki ihtilaf veya uluslararası kamuoyunun darbe yönündeki olumlu yaklaşımı gibi sebeplerle siyasete müdahale eder.

Polis ise “yönetici sınıfın çıkarlarında hareket etmeye başlarsa ne olur” sorusuyla düşünürlerin üzerinde durduğu bir kondur. 

Aristo’nun ‘muhafızlardan kim bizi muhafaza edecek?’ sorusu bu kaygının çok eskilere dayandığını gösterir. Polis gücünün demokrasinin sağladığı hak ve özgürlükleri kısıtlamaması ve gerektiği zaman yargıya hesap verebilmesi gerekliliği demokratik düşünürlerin ortak tavrı olmasına rağmen bunun nasıl ve ne kadar yapılması gerektiği konusunda görüş ayrılıkları yaşanır.

İnsan hakları

İnsan hakları, bütün insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme hürriyeti sağlar.

Klasik demokrasi tanımına benzerliğinden dolayı günümüzde insan hakları ve demokrasi sıklıkla beraber kullanılır.

İnsan hakları ile demokrasi arasındaki kesin tamamlayıcılık bağı: Eğer insan hakları bireyin eksiksiz gelişmesi için gerekli bir şartsa demokratik toplum da, bireyin gelişimi için gerekli çerçeveyi oluşturması bakımından bu hakların kullanılması için gerekli bir şarttır,

Ayrıca, demokratik bir toplum bireylerin topluluğun yaşaması için gönüllü olarak verdiği desteğe dayandığından, insan hakları böyle bir toplumun ön şartı olarak görülür

Kadınlar

Demokraside siyasi eşitlik temel olsa bile kadınlar bu eşitliği ancak 20. yüzyılda kazanabilmişlerdir. Kadınların siyaset hayatına katılımını destekleyenler; bunun siyasi etiği geliştireceğini söylerken karşı çıkanlar aile yapısının bozulacağı düşüncesini dile getiriyorlardı.

Bazı ülkelerdeki kadınların erkeklerle eşit oy verme ve aday olma haklarını elde etme tarihleri. Dünyada 1936’da seçme ve seçilme hakkının kadınlara da bizzat Gazi tarafından ilk tanındığı yegâne ülke Türkiye Cumhuriyetidir.

Azınlıklar

Bir toplumun etnik, dini veya cinsel olarak genel ortaklıklarından ayrılan gruplar o toplumun azınlık statüsündedirler. Oligarşik, otoriter devlet yapılarından demokrasiye geçen toplumlarda, azınlıkların diğer gruplara göre daha fazla demokrasiyi savunmalar genel kabul gören bir olgudur. Ayrıca uluslararası kurumlar tarafından yapılan demokrasi seviyesi değerlendirmelerinde azınlık hakları önemli kıstaslardan biridir.

Çoğulculuk görüşü (Plüralist)

Çoğulcu bakış açısı Montesquei ve Locke’a dayandırılır. James Madison’ın Federalist Yazılarda yazdığı makalelerde sistemleşmiştir. Madison'a göre denetimden uzak demokratik sistemin bireysel hakların ihlal edileceği bir "çoğunlukçu" (Majoritarianism) sisteme dönüşebilirdi. Bunu engellemek için güçler ayrılığı ilkesi, federalizm ve iki meclisli bir hükûmet biçimi önermiştir. 'Bu sistem, toplumdaki farklılığın ve "çokluluğun" varlığını tanıdığından ve bu tür birçokluluk halini istenir gördüğünden dolayı, Madison'ın modeli çoğulcu demokrasinin ilk gelişmiş ifadesidir.'

Çağımızın en büyük entellektüellerinden ve anti-semitik fikirleri olan Noam Chomsy, Madison modelini eleştirerek, "1787’de ABD Anayasa Konferansı'nda James Madison'ın vurguladığı şekilde, hükûmetin başlıca görevinin zengin azınlığı çoğunluktan korumak olduğu ilkesi üzerine kurulmuştur.

Bu nedenle, o dönemin tek yarı-demokratik ülkesi olan İngiltere’yi örnek vererek toplumun geneline kamusal işlerde söz hakkı verilirse, halkın eşitliğe yönelik reformları veya başka canavarlıkları gerçekleştirebileceği konusunda uyarıyor ve Amerikan sisteminin, savunulması (aslında hâkim olması) gereken mülkiyet haklarına yönelik saldırılar karşısında uyanık olması gerektiğini söylüyordu" der.

Seçkinci Görüş (Elitizm)

Bu görüşün en tipik temsilcisi filozof kralların iktidarda olmasını isteyen Eflatun’dur (M.Ö 427-347). Klasik elitizm, bir reçete sunmaktan ziyade bir olguyu tespit iddiasıyla elit yönetiminin toplumsal hayatın kaçınılmaz ve değiştirilemez bir gerçeği olduğunu ileri sürer. 

Vilfero Pareto (1848-1923) ve Gaetano Mosca (1857-1941) klasik elitizmin belli başlı teorisyenleridir.

Mosca toplumu "yöneten" ve "yönetilen" olarak iki sınıfa ayırırken Pareto, yönetenin iki özelliğini anlatırken Machivelli’nin “tilkiler (kurnazlık) ve aslanlar (zor kullanma)” benzetmesine atıfta bulunur.

Modern dönem seçkinci görüşte, rekabetçi seçkincilik (demokratik elitizm) diğer seçkinci görüşlere göre daha yaygındır. Buna göre seçmenler gene oy verirler ama bu, sadece hangi elitin kendilerini yöneteceklerini seçmek içindir.

Demokratik hakların bir kısmını içinde barındırmasından dolayı rekabetçi seçkincilik, demokrasinin zayıf bir görüntüsü olarak tasvir edilir.

Marksist görüş

Marksizm toplumu sınıf tabanlı düşünür ve gerçek demokrasinin ancak sınıf farklılıkları kaldırıldığı zaman olabildiğini iddia eder.

Yani demokrasi, için siyasi eşitliğin yeterli olmadığını bunun yanında sosyal eşitliğin de sağlanması gerektiği savunur.

Marksist yaklaşım görüşleri itibarı ile halk demokrasisine yakındır. Daha çok liberal demokrasiyi eleştirir ve eleştirilerini liberal demokrasinin siyasi eşitlik vaadi ile kapitalist sistemin oluşturduğu sosyal eşitsizlik çelişkisine dayandırır.

Buna karşılık, bir dönem Katolik, sonra kısa bir süre için Mason olan, sonra da kendi kutsal kitabını (das Kapital’i) yazan Marks’ın, orta çapta bir burjuva olan Engels tarafından adeta bakılmasını nasıl izah edeceğiz?

Ayrıca, temelinde Museviliğin yattığı doktrinindeki Nihai Büyük Savaş (Armageddon) fikri de aslında Tevrat’tan ve Talmut’tan alınmadır.

Bütün bunlar, işçi sınıfının diktatörlüğü ele geçirdikten sonra, neden kendi hür inisiyatifiyle iktidarı bırakacağını açıklamaz.

Son birkaç senedir yurtdışına pek çok kişi adeta kaçtı veya daha hafif bir tabirle ülkeyi terk ettiler.

Eninde sonunda gelecekleri yer gene lâik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti olmayacak mı?

Bu memleket monarşiye müstahak değildir…

Ne dersiniz?

Biz buradayız ve çalışıyoruz; gittiği yere kadar da işimizi yapmaya devam edeceğiz.

Dilerim ki bilim, esenlik, dirlik ve demokrasi içinde kalırız ve bu asla rayından çıkmaz!

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - 6 Aralık 2017

Okumaya devam et
  1660 Hits
  0 yorum
1660 Hits
0 yorum

Meral Akşener

Sevgili Mekâncılar

(18 Temmuz 1956’da İzmit’te doğmuş), Türk tarihçi ve siyasetçisi. 

1995 ve 1999’a kadar (DYP) milletvekili olarak meclise giren Akşener, 1996 ve 1997 yılları arasında Necmettin tarafından kurulan koalisyon hükûmeti'nde İçişleri Bakanlığı görevini sürdürmüş görevini sürdürmüştür Atatürkçü bir siyasetçi; en azından öyle izlenim bırakıyor. 

2007 (MHP) milletvekili olarak meclise girmiş. 

2015 Kasım partisinden milletvekili adayı gösterilmemiştir.

25 Ekim 2017 tarihinden itibaren kendisinin liderliğinde kurulan İyi Parti’nin genel başkanıdır.

Selanik’ten Kocaeli’ye göç eden Balkan Türkü bir ailenin kızı olan Meral Akşener 18 Temmuz 1956 tarihinde Tahir Ömer Bey ve Sıddıka Hanım'ın çocuğu olarak Kocaeli’nin ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğmuş.

1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ni tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuş.

bed]

 

1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Meral Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olup, MarmaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora ve yüksek lisans yapmış. 

Kocaeli İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. 

Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve başkanlığını yaptı.

Siyasi Hayatı

Ağabeyinin MHP il başkanı oluşu sebebiyle lise ve üniversite hayatında bir zamanlar geçici bir süre için rahmetli babamın da Adana’dan senatör adayı olarak içinde yer aldığı ülkücü mücadelede yer almıştır. Aynı zamanda parti siyasetiyle de bu süre içinde ilgilenmiştir. 

1994 mahalli seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştur.

İçişleri Bakanlığı

1995 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) Kadın Kolları Başkanı olan Meral Akşener, ilk defa 1995 Türkiye genel seçimlerinde (1995) Doğru Yol Partisi’nden Kocaeli milletvekili olarak meclise girmiş. 

Necmettin Erbakan başkanlığında 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi (RP) ve DYP koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükûmeti’nden 3 Kasım 1996 tarihindeki meşhur Susurluk kazası sonrası İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar’ın yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek Türkiye tarihindeki ilk tarihindeki ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. 

28 Şubat sürecinin yaşanması ile 54. Türkiye Hükûmeti'nin dağılmasının ardından görev süresi 30 Haziran 1997 tarihinde son buldu. 

1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi DYP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 

2002 Türkiye genel seçimlerindeyse DYP %9,54 oy alarak baraj altında kaldı.

AKP’nin kuruluş aşamasında yer alması

4 Temmuz 2001 tarihinde Doğru Yol Partisi’nden istifa ederek istifa ederek Fazilet Partisi’nden kopan Abdulah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan’ın ile liderliğini yaptığı 'yenilikçi' kanat olarak adlandırılan oluşuma katıldığını Abdullah Gül ve arkadaşlarının çalışma ofisi olarak kullandıkları Politik Araştırmalar Merkezi’nde basın toplantısıyla ilan etti.

Yeni parti için çalışma yaparken oğlunun da parti adı için çalışma yürüttüğünü söyledi. Ancak bir süre sonra “Millî Görüş çizgisini sürdürüyorlar" diyerek hayal kırıklığı yaşadığını belirterekyenilikçi hareketten ayrılıp 3 Kasım 2001 tarihinde MHP’ye iştirak etti.

Milliyetçi Hareket Partisi

2001 yılında MHP’ne katılan Akşener, 2007 Türkiye genel seçimlerinde MHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Bu süre içerisinde MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’ye siyasi işler alanında başdanışmanlık yaptı.

2004 mahalli seçimlerinde İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı oldu.

En son 1968 yılında son iyi seçimdir oyumu verdiğim CHP’den TBMM Başkanvekili seçilen Muş Milletvekilinden sonra  sonra 10 Ağustos 2007 tarihinde Gülal Mumcu ile beraber TBMM  görevine seçildi.

TBMM'de Türkiye-Çin Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. 

2011 ve Haziran genel seçimlerinde tekrar MHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi fakat 2015 Kasım ayında  partisinden milletvekili adayı gösterilmedi.

MHP Genel Başkanlık Adaylığı ve İhracı

Kasım 2015 genel seçimlerinde MHP'nin oy kaybederek mecliste temsil edilen dördüncü parti olması üzerine ay sonunda yapmış olduğu basın toplantısında kurultay talebinde bulunmuş ve "Üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım." demiştir.

Mahkeme kararıyla yapılacak olan MHP olağanüstü kongresi için Meral Akşener genel başkan adayı oldu.

Olağanüstü Kongre tarihi olarak 15 Mayıs'ın belirlendiğini açıklandı. MHP Genel Merkezi ise bu kararı tanımadığını bildirdi.

8 Eylül 2016 tarihinden partiden ihraç edildi.

Meral Akşener, 19 Haziran 2016 tarihinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, partiden ihraç kararına ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

MHP’nin ihraç kararına açmış olduğu iptal davası, 15 Aralık 2016 tarihinde Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi ve bu kararla partiden ihracı kesinleşti.

Özel Hayatı

Meral Akşener, 1980 yılından beri Makine Mühendisi Tuncer Akşener ile evlidir ve Fatih Akşener (d. 1984) adında bir oğlu vardır. 

Kendisinin Atatürk ilke inkılâplarına bağlı olduğunu düşünüyorum.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 6 Aralık 2017 

Okumaya devam et
  1466 Hits
  0 yorum
1466 Hits
0 yorum

SAFİYE AYLA

 

ATATÜRK ÂŞIĞI BİR KADIN

Sevgili Mekâncılar,

 

 

1907’de (kimi kaynaklara göre 1902) İstanbul’un Kadırga semtinde dünyaya geldi. Babası, Hicazîzade Hafız Abdullah Bey, annesi Suudi Arabistan’dan gelip küçük yaşta Osmanlı sarayına girmiş ve daha sonra çıkarılmış Seyyide Hanım’dır.

 

Safiye Ayla henüz doğmadan babası Abdullah Bey, üç yaşındayken ise annesi hayatını kaybetti.

 

Kimsesiz kalan Safiye Ayla Sadabad Sarayı olarak inşa edilmiş Kâğıthane’deki Çağlayan Darüleytamı'na bırakıldı ve ilkokulu bu kurumda bitirdi. I. dönem Bursa milletvekilliği yapan Şeyh Servet Efendi tarafından evlat edinildi ve Bursa Muallim Mektebi’ne kaydoldu. Okul hayatı Bursa, Konya ve Adana’da çeşitli okullarda devam etti.

 

Müziğe küçük yaşta piyano çalarak başladı.

 

Geçirdiği hastalıklar sonucu Muallim Mektebi’nden diploma alamadan ayrıldı ve Eyüp'te bir ilkokula öğretmen yardımcısı olarak atandı. Bu dönemde Eyyubi Mustafa Efendi ile tanıştı; ondan usul ve makam öğrendi.

 

Ardından Yesari Asım Bey’den de musiki dersleri aldı.

 

İlk plağını 1930’da Columbia Plak Şirketi adına doldurdu. Yesari Asım Bey’in “Sevda Yaratan Gözlerin” ve “Bekledim de Gelmedin” şarkılarını seslendirdi. Kısa süre içinde meşhur oldu.

 

Darüttalim Musiki Heyeti’ınin bir konserinde sahneye çıkan sanatçı, siyah önlükle sahneye çıkmasına maarif müfettişlerinin tepkisi nedeniyle bir süre sonra öğretmenlikten ayrıldı ve gazinolarda çalışmaya başladı.

&nb

ed]

Hafız Ahmet Irsoy, Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak ve Udi Nevres Bey’in müzik bilgilerinden yararlandı.

 

Küçükçiftlik Parkı’anda ve Mulen Ruj Gazinosu’nda sahneye çıkan Ayla, assolistliğe yükseldi.

 

1932'de İstanbul Vali Yardımcısı Nuri Bey’in evinde verilen bir davette, Atatürk’ün huzurunda ilk kez şarkı söyledi ve kendisinin en beğendiği seslerden biri oldu.

 

Mustafa Kemal Paşa adına düzenlediği konserde Sadettin Kaynak’ın Kurtuluş Savaşı’nı konu alan "Yanık Ömer" adlı bestesini seslendirmiş ve konser sonunda Mustafa Kemal “Bu şarkının Batı müziği tarzında çoksesli düzenlemesinin güzel olacağını ifade etmişti. Atatürk’ün ölümünden sonra onun vasiyeti yerine getirmek için girişimlerde bulunan Ayla, Muammer Sun’a orkestrasyonunu hazırlatıp Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde çok sesli seslendirerek bant kaydını gerçekleştirdi.

 

Safiye Ayla, sanatı hayat boyunca başta İstanbul Radyosu olmak üzere Türkiye radyolarında sayısız konser verdi, beş yüzden fazla plak doldurdu.

 

Doldurduğu plaklar satış rekorları kırdı. Büyük takdir toplayan sesiyle ünü yurt sınırlarını aştı.

 

Hüseyin Sadeddin Arel’in başkanlığı sırasında İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyeti’nde görev aldı.

 

Konservatuar İcra Heyeti’nde çalışırken tanıştığı besteci Şerif Muhittin Targan ile 8 Nisan 1950 tarihinde evlendi.

 

Evlilikleri 1967’de eşinin vefatına kadar sürdü. Evlendikten sonra gazino sahnelerinden uzak kalan Ayla; ayda bir verdiği Saray Sineması Konserleri’nde dinleyicilerle buluştu.

 

1951’de başladığı bu konserleri 1974’e kadar sürdürdü. En son sahne konserini Atatürk’ün hatırasın Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yararına 1987’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde verdi.

 

Eserleri ölçüye uyarak, iyi bir diksiyonla, düzgün, aynı zamanda da coşkun, çekici bir tavırla okurdu. Sesindeki pürüzsüz akış en tiz perdelerde bile kaybolmazdı.

 

 Zamanın gözde şarkılarıyla fantezilerini olduğu kadar, Rumeli türküleriyle klasik örnekleri de içine alan repertuarlarıyla geniş bir dinleyici kesimince çok sevildi.

 

"Seninle doğan güldür bu gönül" ve "Aşk yaprağına konarak koza öresim gelir" adlı iki de bestesi bulunan Safiye Ayla, 1942’de Rey Kardeşler’in "Alabanda" revüsünde Kraliçe Mimoza rolünü canlandırarak oyunculuk yapmıştır.

 

Sanatçı, 14 Ocak 1998’de, İstanbul ‘da hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

 

1968 yılında hazırladığı vasiyetname üzerine mal varlığının tamamı Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanmıştır.

 

Kendisini vefatından önce bir kere gördüm.

 

Allah rahmet eylesin.

 

Mehmet Kerem Doksat – Zurich - İsviçre

Okumaya devam et
  1394 Hits
  0 yorum
1394 Hits
0 yorum

Premenstrüel Sendrom nedir?

Sevgili Mekâncılar,

Premenstrüel sendrom; âdetten hemen önceki dönemde yaşanan sinirlilik, gerilim, gerginlik, duygusal oynaklık, depresyon, baş ağrısı, göğüs gerginliği ve karında gaz şikâyeti gibi birçok şikâyeti içine alan ve hayat kalitesini etkileyen bir durumdur.

Premenstrüel sendrom “Premenstrüel Disforik Bozukluk” olarak bilinmektedir.

 

Yani Âdet Öncesi Gerilimi Bozukluğu teşhisinin konabilmesi için âdet öncesi dönemde görülen şikâyetlerin normal hayat faaliyetinde değişikliklere neden olması gerekmektedir.

Şikâyetler tipik olarak; âdet periyodunun "geç luteal fazı sonlarında, yani âdetten önceki yaklaşık 5-7 günlük dönemde başlar, âdetten hemen önce şiddetlenir ve âdetle birlikte” kaybolur.

PMS yani Âdet Öncesi Gerilimi ileri düzeyde ise bütün âdet süresince de devam edebilir.

Hatta bazı durumlarda sinirsel gerginlikler yumurtlama döneminde de görülebilmektedir.

Premenstrüel gerilimin sebepleri nelerdir?

Âdet öncesi gerilimin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte âdet periyodu boyunca kan dolaşımındaki hormonlardaki değişikliklere bağlanmaktadır.

Premenstrüel Sendrom yani Âdet Öncesi Gerilimi Bozukluğu Nedir?

Premenstrüel sendromda teşhis için en güvenilir yol, 2-3 ay süre ile şikâyetleri kaydetmek ve şiddetlerini puan ile kaydedilir.

Şikâyetler fiziksel ve ruhsal olarak ayrılmalı ve ne zaman başlayıp ne zaman bittiği düzenli şekilde kaydedilmelidir.

Teşhis için objektif kıstas veya testler maalesef mevcut değildir.

Âdet Öncesi Gerilimi olan kadınların şikâyetleri farklılıklar gösterir.

Bir kadında sinirlilik belirginken bir diğerinde memelerde gerginlik ve ağrı hissi ana şikâyet konusu olabilir.

Benzer şekilde aynı kadında, her âdet öncesi dönemindeki şikâyetler de değişebilir.

Yine Âdet Öncesi Geriliği Sendromunda görülen şikâyetler değişik kültürlerde değişik şekillerde olabilir.

Meselâ Uzakdoğulu kadınlarda en sık ağrı şikâyetleri olurken, gelişmiş Batı toplumlarında depresyon en sık karşılaşılan bulgudur.

Kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen ve her ay görülen bir grup şikâyetler, kadının kendine olan güvenini kaybetmesine ve hayat kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabilir.

Âdet öncesi dönemde pek çok şikâyet (semptom) oluşabilir. En sık olarak:

Baş ağrısı ve migren atakları
Bulantı, kusma
Ruhsal çökkünlük
Duygusal labilite (kırılganlık)
Hafıza kaybı (amnezi)
Kolay öfkelenme, sinirlilik (kaygı)
Ajitasyon (etrafa sataşma)
İntihar (süisid) ve suç işlemeye eğilim
Konsantrasyon güçlüğü
Uykusuzluk
Çarpıntı
Denge Bozuklukları
Eklem ağrıları (artralji)
Karında şişkinlik (distansiyon)
Memelerde şişme ve ağrı (mastalji)
Hâlsizlik
Kabızlık (konstipasyon)
Kasıklarda ağrı (pelvik ağrı)
Kilo alma (vücutta sıvı tutulumuna bağlı)
İştah artması veya azalması
Ödem ve şişkinlikler
Sıcak basmaları
Ses ve kokulara hassasiyet
Sırt ve bel ağrıları
Ciltte yağlanma ve sivilcelenme (akne)
şikâyetleri görülmektedir.

Âdet Öncesi Gerginlikte Tedavi ve Korunma Yolları
Permenstrüel sendromun sebebi tam bilinmediğinden kesin olarak tedavisi de yoktur.

Tedavide birçok yöntem kullanılmakta olup, temel prensip yumurtlamayı baskılayarak, kanda oluşan hormon değişikliklerini ayarlamaktır. 

Bu amaçla en çok doğum kontrol hapları kullanılmaktadır.

Ayrıca, tedavi şekli baskın olan semptomuna yönelik olmalıdır.

Meselâ vücutta sıvı toplanması ve şişme şikâyeti varsa furesomid (Lasix) gibi hafif etkili bir idrar söktürücü bu dönemde alınırken, yine bu dönemde tuz ve sıvı alımı kısıtlanmalıdır.

PMS sorunu yaşıyorsanız doğru beslenmeniz önemlidir!

Beslenmede;
Az az ve sık sık yemek,
Özellikle âdet öncesi dönemlerde şeker, kırmızı et, cips, hızlı tüketim ürünleri, alkol, kafein (kahve, çikolata, kola gibi) ve donmuş yağ tüketiminin azaltılması

Yeşil sebze, meyve ve bakliyat tüketiminin arttırılmasına ağırlık vermek

Kalsiyumdan zengin diyete (süt ve süt mamulleri) önem vermek gereklidir.

Âdet Öncesi Gerilimi nedeni ile baş, bel, bacak veya kasık ağrısının ön plana çıktığı durumlarda naproksen, ibuprofen, mefanamik asit gibi ağrı kesiciler kullanılabilir. 

Ancak Salisilik asit (Aspirin), âdet kanamasını arttırabileceği için bu dönemlerde alınmamalıdır.

Son yıllarda tıbbi literatüre geçen ve kendi deneyimlerimizle de PMS tedavisinde oldukça yararlı olduğunu gördüğümüz bazı ilaçların kullanımları da artmaktadır. 

İleri düzey psikolojik problemler yaşayan kişilerde hipnoterapi ve deneyimli klinik psikolog desteği sağlanabilir.

Bizde de tedavi gören hastalara hipnoterapi desteği vermekteyiz.

Sağlık, esenlik, dirlik ve millî birlik içinde kalınız…

 

Mehmet Kerem Doksat – 2 Aralık 2017 – Tarabya

Okumaya devam et
  1478 Hits
  0 yorum
1478 Hits
0 yorum