Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

AKLUHİKMET, KUVVET, GÜZELLİK VE BİLİM

Sevgili Mekâncılar,

Bu tamlama akıl ve hikmetin birbirlerinden ayrı tasavvur edilemeyeceği bir bütünlük içinde olduklarının ifâdesi.

Yâni ne akılsız hikmet (bilgelik), ne de hikmetsiz akıl tek başına bir şey ifâde eder.

Saf akla perestiş etmeye (öykünmeye) “rasyonalizm” denir ve sonu bir çıkmaz sokaktır. Çünkü akıl dizginlenmez ve kontrol altına alınmazsa, sonunda insanı aklını kaybetmeğe kadar götürecek bir potansiyeli de taşır. Çok akıllı ama hikmet yoksunu bir kişi çok tehlikeli bir câni de, cinsel sapkın da olabilir.

En azından, iflâh olmaz bir dogmatik hâline gelir.

Saf hikmet ise aklın dizginlerinden kurtulmuş tehlikeli bir canavardır.

Pek çok akıl hastası, karizmatik ama paranoyak lider hikmet dolu lâflar etmişlerdir tarih boyunca ama yaptıkları kötülüğün hâddi hesabı yoktur.

***

Peki, akluhikmet yerinde ama bu da yeterli midir?

Kitleleri etkileyecek kadar şaşaalı sözler söyleyen, insanları peşine takan böyle kişilerin söylemlerinin mutlaka KUVVETLİ olması da icap eder.

Onun faaliyete dökülmüş hâlinin başarılı olabilmesi için, mutlaka yeterine kuvvetle desteklenmesi icap eder.

İşte, burada müthiş bir nüans var: Meselâ Einstein atomu (atom, kelime anlamı olarak “parçalanamaz olan” demek) parçalamaya gidecek formülü buldu. Bunu bilim dünyasına akluhikmet ve kuvvetle dopdolu bir şekilde sundu. Bu sâyede, farzımuhal, bir küp şekerden bir ülkenin 1 senelik enerji ihtiyacı karşılanabilecekti.

Ama bir şey vardı ki, buna sâhip olmayanlar atom bombasını yaptılar!

O şey neydi?

***

GÜZELLİK

İyi, hayırlı, faydalı, herkes için en faydalı olacak bir şeyi şer için, kötülük için kullandılar!

Aynı şey fizyon ve füzyon çalışmalarında da görüldü.

Güzellik nâkıssa, diğer bütün her şey uçar, gider.

Peki, her halükârda asla devreden çıkmaması gereken son bir öz (essence) daha var mı?

Tabii ki…

***

BİLİM

Eğer müsbet ilim (bilim) daima nâmütenahi bir döngü içerisinde hep bunlara yol göstericilik yapmazsa, sonuç dâima hüsran olacaktır!

***

İşte, evrimsel süreç içerisinde içimizde yer alan bütün arketipler de böyle uyanır.

Şeytan da, tanrı veya Tanrı da biziz.

Ama hür irademiz var.

Bâzı beyin travmaları veya genetik hatadan dolayı düzelmesi mümkün olmayan defektler hâricinde…

   Her şey bizim için ve biz de her şey için varız ve mevcuduz…

      Sevgi ve huzur dolu bir Pazar dileklerimle…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 29 Haziran 2013 Cumartesi

BÖYLE BUYURDU ZERDÜŞT
BİR HOMO MYSTICUS DAHA: HALİL CİBRAN

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil