Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

DAĞINIK MASA SENDROMU

Bugün Hürriyet gazetesinde Sayın Banu Tuna ile yaptığımız röportajın tam metnidir.

1. Dağınık Masa (Irritable Desk) diye bir sendrom var mı?

MKD: İrritabl kelimesini "dağınık" diye tercüme etmek biraz hatalı ama masanın durumunu da iyi tasvir ediyor. Tabii ki böyle bir tıbbî sendrom yok ama bir durum tesbiti olarak güzel bir yakıştırma. Sanırım irritabl bağırsak ve irritabl mesane sendromlarından ilham alınmış; bunlar strese veya endişeye bağlı olarak bağırsakların ve mesanenin aşırı çalışması hâlleridir. Belki de en doğrusu masayı kullananın irritabilitesinden (kolay sinirlenme, ürkme veya etkilenme) bahsetmek daha doğru.

2. Dağınık masada çalışanların ortak özellikleri var mı?


MKD: Birkaç tipoloji yapılabilir. 1) Çok meşgûl, birçok işi yetiştirmek için zamanla yarışan, telâş içinde bir kişi düşünün. Orada asılı kâğıtlar, burada notlar, şurada referanslar, kenarda sayfa aralarına kâğıtlar sıkıştırılmış kitaplar ve dergiler. Keza sık sık çalan telefon(lar) ve odaya girip çıkanlar. Bu kişiler genellikle gergin, irritabl, kafası darmadağın ve üretkenliği, harcadığı çabayla orantılı olmayan grubundandır. 2) Çok metodik ve hedefe kitlenmiş çalışan, darmadağınık masadaki her şeyin yerini bilen ve başkası toplamaya kalkarsa deliye dönen obsesif kişiler. Bunların irritabilitesi birinci gruptakilerden çok farklıdır; aşırı mükemmeliyeti ve teferruatçı oldukları için, üzerinde çalıştıkları şeyi sonlandırmakta genellikle gecikirler ama bu hâlleri hastalık derecesinde değilse, önünde sonunda bitirirler. 3) Şizoid kişilik özellikleri olan, ortalığın da, masasının da dağınıklığına aldırış etmeyen kişiler bir başka grubu teşkil eder.

3. Masayı dağıtmak kafayı da dağıtır mı, sağlığa zararlı mı?

MKD: Bakın, buna da dördüncü grup diyebiliriz. Bâzen masayı dağıtmak kafayı rahatladır ama bir buhran içerisinde her şeyi darmadağın etmek ise sağlığa olmasa da, üzerinde çalışılması gereken şeye zarar verir.

4. Derli toplu masada çalışmak ile dağınık masada çalışmak insanın verimliliğini etkiler mi?

MKD: Tabii ki. 2. Gruptan olan kişilerin hâricinde, derli toplu bir masa verimliliği arttıracaktır.

5. "Masam dağınık görünüyor olabilir ama kendi içinde sâdece benim anlayacağım bir düzeni var. Ne arasam elimle koymuş gibi bulurum" diyenler bahane mi üretmektedir? Aslında masayı toplasalar iyi gelir mi?

MKD: Buna iki yönlü de cevap verilebilir, bâzı insanlar için doğrudur. Şimdi bir de, 5. Grup insanlardan bahsedelim: Birçok şeyle aynı anda ilgilenen ve dağılmadan, irrite olmadan hepsine yetişebilen dâhilerdir bunlar. Onları ellememekte ve işlerine bulaşmamakta fayda vardır.

6. Dağınık masa depresyon belirtisi veya başka türlü bir kötü ruh hâli sonucu olabilir mi?

MKD: Tabii ki. Bunun en güzel ipucu da, daha önce öyle davranmazken, artık bu hâle gelmişse ya tükenmişlik yaşıyordur (burn out), ya motivasyon kaybı vardır ya da depresyon gibi bir tablo başlıyordur.

7. Dağınık masada çalışmak iş yerinde imajı zedeler mi?

MKD: Sanırım işyerinin ve işin türüne göre bu değişir. Eksantrik yaratıcı bir mimarın yâhut yazarın, san'atçının imajına imaj bile katabilir. Düzgün, disiplinli bir mühendise ise itibar kaybı getirebilir.

8. Masası dağınık olanın evi de, hayatı da, arabası da dağınık olur mu?

MKD: Böyle bir şart yok ama hayatının bir alanında dağınık olan kişinin, diğer alanlarda da dağınık olması pek de şaşırtıcı gelmez.

9. Bu sendromdan kurtulmak isteyen biri ne yapmalıdır?

MKD: Kurtulması gerekiyorsa gerçekten, önce bir kendine çeki düzen verme kararı vermeli, sonra da masası düzenli yakınlarından yardım istemeli. Tükenme veya depresyon gibi durumlarda ise bir psikiyatra müracaatında tabii ki çok fayda var; çünkü dağınık masa, aslında ciddi bir ruh hâli bozulmasının sâdece bir belirtisidir!

10. Sonuç olarak, gâliba dağınık masa illâki bir hastalık hâli alâmeti değil, öyle mi?

MKD: Aynen, her kişiyi ve durumu kendi iç özelliklerine göre değerlendirmek icap eder.

Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

MKD: Ben de teşekkür ediyorum.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 13 Haziran 2009 Cumartesi

NEW YORK NEW YORK
AZ DAHA İRAN'IN BAŞINA BİR MUSEVÎ GEÇECEKTİ!
 

Yorum 1

Already Registered? Login Here
Sefa Yapıcı on Pazar, 12 Mayıs 2013 12:21
Teşekkürler.

benim yine de imajıma imaj katıyor. başka türlü kendimi iyi hissedemem. aslında dağıtmıyorum. çok konuyu bir arada çalışıyorum. daha üretici oluyorum.
http://genelrahatsiz.com/daginik-masa-sendromu.html

0
benim yine de imajıma imaj katıyor. başka türlü kendimi iyi hissedemem. aslında dağıtmıyorum. çok konuyu bir arada çalışıyorum. daha üretici oluyorum. :) http://genelrahatsiz.com/daginik-masa-sendromu.html