Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

DAHA ÖNCE YAZDIĞIM KURSUN HİÇ DOKUNULMAMIŞ HÂLİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

 

İSTANBUL ŞUBESİ 

 

 

JUNG PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ

 

Dr. Bernie Stein

 

Programın Amacı:

 

1. Jung psikolojisinin temel kavramlarını öğretmek.

2. Psikoterapide Jung yaklaşımını tartışmak.

3. Jung yaklaşımını katılımcıların terapileri devam eden vakalarını ele alan grup süpervizyonu aracılığı ile aktarmak.

 

Giriş Şartları :

 

1. Psikoloji ya da ilgili bir alanda ( Sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık, psikiyatri, sanat/müzik/drama terapisi)  M.A. derecesine ve en az beş yıllık deneyime sahip psikoterapistler. Eğer mümkünse katılımcının yaşı 35 üstü olmalıdır.

2. Mümkünse yazılı ve sözlü İngilizceyi rahat takip edebilme (Gerekirse tercüme sağlanacaktır.)

3. Katılımcıların halen ya da geçmişte terapi almış olmaları tercih edilir. Ayrıca katılımcıların kendi terapi çalışmaları için süpervizyon almış olmaları da tercih edilir.

4. Katılımcılar atölye çalışmaları sırasında vakalarını ve kendi kararsızlıklarını gruba getirecek olmayı baştan kabul etmelidirler.

 

İlk atölye çalışmasının planı:

Jung psikolojisine ve psikoterapi sürecine Jung yaklaşımına genel giriş.

Jungun rüya kuramı ve terapötik süreçte rüyaları çalışma deneyimi.

Her katılımcı devam eden bir terapi çalışmasından bir rüya getirecektir. Çalışmada bu rüya Jung bakış açısı ile tartışılacaktır.

Okuma:

Jung,Memories, Dreams, Reflections

Jung,Man and his Symbols 

İkinci atölye çalışmasının öneri planı: 

Masallar ve mitler ve bunların psikoterapötik süreçte kullanımı.

Her katılımcı süren bir terapi çalışması ile bağlantılı en az bir masal sunacaktır ve bu masalın terapötik süreçle bağlantısı grupla tartışılacaktır.

 

Okuma:

Grimm Brothers: The Complete Grimm's Fairy Tales. Pantheon, 1944/1972.

Von Franz, Maria-Louise: An Introduction to the Interpretation of Fairy Tales. Spring, 1982.

 

 

Üçüncü atölye çalışmasının öneri planı:

 

Klinik süreçler

Aktatım ve karşı aktarım

Her katılımcı çalıştığı bir vaka ile ilgili ya da kendi terapisinden en az bir adet aktarım ve karşıaktarım örneği getirecektir.

 

Okuma:

Jung, The psychology of the transference. Collected Works, Vol. 16.

 

Eğitim Tarihleri:  7–9 Aralık; 2007; 22–24 Şubat 2008, Mart 21–23 2008 

 

Atölye çalışmaları Cuma, 17:00–21:00; Cumartesi ve Pazar, 10:00–18:00 arası –toplam 20 saat- gerçekleştirilecektir.

 

Notlar:

 

1. Atölye çalışmaları Dr. Bernie Stein tarafından verilecektir.

2. Üçüncü atölye çalışmasının sonunda her katılımcının kısa bir vaka raporu sunması istenecektir. Bu raporda katılımcıdan sunduğu vakanın terapötik sürecini tarif ederken Jung kavramlarını entegre etmesi beklenecektir. 

3. Katılımcılar 60 saatlik bir eğitim çalışmasına katıldıklarını belirten bir sertifika alacaktır.

4. Eğer yeterli başvuru olursa Kasım, Ocak ve Nisan aylarında aynı semineri bir başka grupla sürdürmek mümkün olabilir.

5. Eğitimin ikinci aşaması 120 saat sürelidir ve bitiren katılımcılar Yeni İsrail Jung Topluluğu diplomasına sahip olabilecektir. Bu topluluk Uluslararası Analitik Psikolojisi Derneği’ne bağlı bir kuruluştur. Bu aşamada İsrail’den Jung analizi ve psikoterapisi konusunda belgeli eğitimci olan 2–3 yeni eğitimci de eğitimlere katılabilecektir.

6. Eğitimin ikinci aşaması şu konuları ele alacaktır:

  • Arketipler
  • Gölge ve Kötü
  • Yaralı iyileştirici
  • Türk mitolojisi ve masalları ( tercihen yerel bir uzman tarafından verilmeli)
  • Kahramanın seferi ve egonun gelişimi
  • Kadın ve erkek (Feminen ve maskulen) psikolojisi
  • Aile ve çift terapisine Jung yaklaşımı

Eğitimin Yeri: Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Şubesi, Galatasaray

 

Hüseyinağa mahallesi, Meşrutiyet Cad. No:10 Kat.:3 Galatasaray- Beyoğlu/İstanbul (HSBC Bank Galatasaray Şube Binası)

 

İstenen ücret:  

 

Aşağıdaki ücretler 3 modülün toplam ücreti olup; 3 taksitte ödenebilmektedir

 

Dernek üyeleri: 1000 $ karşılığı YTL  (toplam 9 gün için)

 

                        Dernek üyesi olmayanlar: 1050 $ karşılığı YTL  (toplam 9 gün için)

 

Başvuru ve Kayıt: En geç 1 Aralık 2007 tarihine kadar Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesine başvurulmalıdır. 

 

Bernie Stein:  Kudüs’teki İbrani ( Hebrew) Universinde Klinik Psikoloji doktorası almıştır. Daha sonra Jung analisti olmak için eğitilmiştir. Israil Jungian Analitik Eğitim Programında eğitim vermektedir.  Bernie Stein ayrıca okul psikolojisi ile de ilgilenmiş ve İsrail Eğitim Bakanlığı’nda baş psikolog görevini 10 yıl süre ile sürdürmüştür. Bernie Stein ayrıca 1999–2001 yıllarında Uluslararası Okul Psikologları Derneği’nde (ISPA) başkan olarak görev yapmıştır.

 

Tarihi Belli - Beyoğlu - 2007

Türkiye Cumhuriyeti’nin Tuzağa Düşürüldüğü Dönem
KİNİNİ YERDE BIRAKMAYANLAR

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil