Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

DEDİ Kİ YOH YOH!

Bir kitap yazdım, ilim irfan dolu.

Sordum “Yâ Hû bana yardım eder misin”?

Aldım işte cevabını:

İşte ben buna “ustalık” derim.

Peki dedim “dönme dolap olsam verir misin”?

]

Peki “dedim bâri bana bir dakikanı verir misin”?

Dedi ki “sıfır çekiyorum ama Ümid verebilirim”…

Yâhu, “hani opera söylesem”?

Dedi ki “döverim”!

Lan, oğlum, sen salak mısın ki benim mûsikîme dil uzatacaksın”?

Dedim “memleketin her tarafı petrol dolu, Güneydoğu’ya ne hâcet”?

Dedi ki “sen eşşeksin, nefesini dahi keserim”.

Yâ Hû dur bir dinle dedim”…

Dedi ki

Dedim “ayrılık çok koyuyor”,

Dedi ki

Uğraşma, yalnızım yalnız…

Sordum “neredesin Lâçin”?

Dedi ki

Dedim “Alagözlerine kurban olayım”…

Dedi ki

Dedim “üşüyom”.

Dedi ki

Dedim “şunun bir ortasını bulsak”…

Dedi ki

Dedim “peki, öyle olsun”…

Dedim, “bu memlekette asker nerede”?

Dedi ki

Dedim “sen deli misin”?

Dedi ki

Öykelendim, “verecek miyiz be” dedim!

Dedi ki

Dedim “korkuyorum”!

Dedi ki

İslâmofobi azmış da, afişler yapmışlar.

Çüş artık!

Dedim "benim evim hangisidir"?

Dedi ki "bu":

Bırrrrr!

Kızımdan son bir kere daha rica ettim.

   Dedim “acık gelir misin”?

      Dedi ki “Kıbrıs’tayım”.

         İşte ben de dedim ki… 

           Şey...

              Yâni ısrar etme, BOAZ Köprüsü’ne teras konmaz…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya - 30 Ağustos 2013 Cuma

BEN, TÜRKİYE’YİM ve TANRI’YIM!
VURSAK MI VURMAMASAK MI, YOKSA HİÇ DOKUNMASAK MI?

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil