Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

DİNÎ BAYRAMLARDA TATİL ve HANGİ DİN?

Çok kısa bir yazı olacak bu, başlığına bakmayın!

YÖK Başkanı bir karar aldı: Yahudiler ve Ermeniler, kutsal dinî günlerinde tatil yapacaklar.

Çok insancıl değil mi?

1. Haçlı Seferi kime karşı yapılmıştı?

El-cevap: Katolik Kilisesi'nin kışkırtmasıyla bizim buralardaki "öteki herkese, yâni Hristiyanlar'a, Müslümanlar'a, Yahudiler'e karşı.

Her Ermeni Gregoryen midir?

El-cevap: Hayır! Aralarında Ortodoks, Protestan, hâttâ Katolik olan vardır.

Bu durumda, Ermeniler diğer Hristiyanlar'dan daha ayrıcalıklı, imtiyazlı duruma girmezler mi?

El-cevap: Evet!

Peki, Ermenilik bir din midir?

El-cevap: Böyle ahmakça soru olur mu yâhu! Onlar bir millettir.

Kızma canım! Peki, Yahudilik bir din mi?

El-cevap: Hâlen İbrahimî dinler arasında henoteist (kabile veya millet tanrısı) olan sâdece Yahudiler'dir. Yâni, Yahudilik hem millî hem de dinî kimliktir.

Hımm. Peki, bu durumda diğer dinlere mensup olan TC vatandaşlarına bir de facto doğar mı, yâni onlar da kendi inançlarına göre tatil talep ederler mi?

El-cevap: Bittabi, etmezlerse saflık olur!

Pazar günleri neden tatildir?

El-cevap: Hristiyanî olduğu için.

Cumartesi günleri neden tatildir?

El-cevap: Yahudi tatili olduğu için.

İslâmiyet günümüzde tek bir din midir?

El-cevap: Vikipedi'ye bakınız. Ama özetle, Şiîlik ve Sünnîlik iki ana grubunun altında onlarca mezhep, yüzlerce tarikat vardır.

Bu gruplardan TC'de yaşayanlar var mı?

El-cevap: Yes!

Peki, az kaldı, bunların hepsinin dinî bayramları tatil ilân edilirse ne olur?

El-cevap: Hemen hiç çalışmayız.

Olur mu yâhu, biz zâten "gelişmekte olan, yâni çok çalışması icap eden bir memleketin çocukları değil miyiz?

El-cevap: Biz çok kültürlü, güçlü ve zenginiz

     bize her gün bayram

           çalışmaya filân ihtiyacımız yok

                 hele dünya ekonomik krizdeyken

                       biz çayımızı yudumlayıp çıtır çıtır yanan sobalarımızla

                             onlara bakıp dalgamızı bile geçeriz alimallah, elhamdülillâh

                                     Allah Allah, Allah Allah

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 03 Aralık 2008 Çarşamba

İNKILÂB ne DEVRİM ne?
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI - CAN DÜNDAR'...
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil