Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

FASLI ŞAHÂNE, MUHABBET PEKÂLÂ

Efendim, geçen gece bizim hayatımızda bir özel yer kapladı.

Güneş Baba, Rahmetli Peder'in kitaplarını tetkikte. Oğlu da tetikte!

Günlerdir heyecanla, helecanla yolunu gözlediğimiz can dostlarımız fakirhâneyi bir teşrif ettiler, pîr dostluk saçtılar.

Bu bir şaka, dışarı park etti Fevzi Bey.

Temizlemekten dolayı ev yarım santimetre inceldi ama değdi.

 

Neslim, çaktırmadan mevzileniyor (konuşlanıyor)...

Gecemiz tam anlamıyla dopdolu idi.

 

Neslim, 32 diş tekmili birden onlara nezâret etti!

Diğer kızımız ve damadımızın üzerine tek bir bulut musallat oldu, gökler ağladı!

***

Akabinde sofraya geçildi.

 

Muhabbetten mütevellit, 2.8 şiddetinde deprem oldu!

Sonra habitat sâkinleşti...

Mevzûlar şöyleydi:

Bilim;

Edebiyat;

San’at;

Dinler tarihi;

Maneviyat;

Politika;

Ve mahrem şeyler

Neslim, başköşeyi gasp etti!

Despotizm devam etti, çünkü Neslim, Beyaz'daki adamla özdeşleşti!

***

Önce Cyprus Brandy ile karşıladık dostlarımızı, aperatif olarak…

Sonra evi dolaştık.

Akabinde de sofraya geçtik.

İlber Hoca daha sonra mülâki oldu.

Sohbet desen değil, âdeta uçtuk.

Ortaklık ve sâhicilik eşsizdi.

 

Neyse ki, Güneş Baba hâkimiyeti ele aldı; erkeklik bizde kaldı...

***

Eh, dedik ki en sonunda da bir güzel Hipnotik Gevşeme uygulaması yapalım.

]

Neslim ve Zeynep Hâtun katalepsiye girdi

Ve…

Oldu!

Herkes hakkını almıştı.

Celâl'le telefonlaştık, gıpta etti.

Bu da bana yetti...

   Vakit gece yarısı idi…

      Sulh ve sükûn içerisinde altı yöne dağıldık.

         İşte bu kadar!

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 03 Eylül 2013 Salı

TANRI, DİŞİDİR!
WHY AND HOW...
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil