Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

Gregoryen Takvim

Milâd’ı (İsa’nın doğuşu) tarih başlangıcı ve dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı “1 yıl” olarak kabûl eder.

Dünyâda en yaygın olarak kullanılan takvimdir. Çoğu ülke tarafından kullanılan bu takvim, senede 10.8 saniye hata oranıyla, en hassas olan takvimdir de. Jülyen takvimi, Jül Sezar tarafından MÖ 46 yılında kabûl edilen ve Batı dünyâsında 16. Asra kadar kullanılan takvimdi.

Artık yıl hesaplamasındaki fark sonucu yaklaşık her 128 yılda bir günlük bir kayma oluşturduğu için, yerine Papa XIII. Gregory tarafından Gregoryen takvimi konur ve 24 Şubat 1582’de kabûl edilir. 13. Cuma’nın uğursuzluğu bâtıl itikadı da o zamanlardan kalmadır muhtemelen…


Jül Sezar

Değişik tarihlerde önce Avrupa’da daha sonra dünyânın geri kalanında yayılır. Gregoryen takvim oluşturulurken Jülyen takvimine 10 gün ilâve edilerek, 5 Ekim Cuma günü, 15 Ekim Cuma olarak kabûl edilir. 1752’de kabûl eden ülkeler ise 11 gün ilâve etmek durumunda kalırlar.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde önce Hicrî takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabûl eden Malî takvim kullanılır.

Cumhuriyet’in ilânından sonra, Malî 26 Kânun-ı Evvel 1341’de (26 Aralık 1925) kabûl edilen “Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ve “Günün 24 Saate Taksimi Hakkında Kanun” adlı iki ayrı kanunla 01 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen takvim benimsenir. Yılbaşını 1 Ocak olarak alan bu takvimin yanı sıra, günü 12 saatlik gündüz ve 12 saat gece dilimlerine ayıran saat sistemi yerine 24 saatlik bir gün kabûl edilir.


Gregoryen takvim, günümüze kadar kullanılan takvimler içinde en az hatalı olanıdır. Günümüzde bir ekinoks yılı 365.242375 gündür (güneş ışınları 21 Mart ve 21 Eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer; her yerde gece ve gündüzler eşit olur, bu duruma Ekinoks [Equinox] denir. Ekinoks veya gün tün eşitliği, güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ân, gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır.Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur).

bed]

Gregoryen takvimde ortalama bir yıl 365.2425 gündür ve gerçek ekinoks yılı uzunluğuna oldukça yakındır. Senede “ortalama” 0.000125 günlük bu ufak hata, 10.8 saniyeye tekabül eder. Takvim hesaplamasında 1 günlük hatanın ortaya çıkması için yaklaşık 8000 yıl geçmesi gerekir. Bununla birlikte, 8000 yıl içerisinde bir Ekinoks yılının uzunluğu da sâbit kalmayacaktır ve hangi uzunlukta olacağı tam olarak bilinemez. Bu sebeplerle, Gregoryen takvim yeterli hassasiyette bir takvimdir ve yeniden düzenlenmesi çok uzun bir süre için gereksiz olacak…

Eh, bir yerden başlamak lâzımdı.

Belki ileride Maya Takvimleri de kullanılır yeniden ama velhâsıl, zamanın akışına atılmış bir sed ve denmiş ki böyle biline.

Her dinden, inançtan veya tercihten insanın yeni yılı kutlu olsun.

Dilerim hep de öyle olsun,

Kardeşlik sevgisi beş yöne de yayılsın…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 29 Aralık 2012 Cumartesi

ASSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU
ÂRAFTAKİ BİR SAN’ATÇI: HASAN CİHAT ÖRTER

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil