Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

İÇİMDEN BİR AH ÇEKTMEKTEYİM GÜNLERDİR

Değerli Dostlar,

Evrimsel perspektifi de katarak yazmakta olduğu Kişilik Bozuklukları kitabını bitirmeme az kaldı.

Epileptik fenomenler, kişilik, din ve epilepsi konularını uzun uzun yazmaktayım. Öyle delile (kanıta) dayalı bilgilere ulaştım ki, içinde bulunduğumuz şartlarda bunları ne kadar entellektüellerimizle de, avamla da paylaşabilirim, tereddütteyim.

***

Maalesef bunların bir kısmını özel olarak muhafaza edip, bir gün Türkiye bu konuların özgürce tartışılabildiği bir mecraya meylederse, bir de basacak iyi bir kitap eviyle temasa geçersem ne âlâ olur diye bir ikirciklik yaşamaktayım.

***

Keşke” diyorum bazen, “Rahmetli Pederim hayatta olsaydı da, şöyle keyifle istişare edip, bunun ne kadarının nasıl neşredilmesinin daha doğru olacağını, bilhassa din psikolojisi açısından da bir tartışıp, neyi ne kadar yazmamın ve diğer insanlarla paylaşmamın daha doğru olacağını bana söyleseydi”.

***

Rahmetli, evrim (tekâmül) konusunda hiç bağnaz değildi. Bir seferinde, bu mevzuun tartışılacağı bir toplantıya giderken bana fikrimi sormuştu. Ben de “babacığım, neden tekâmül hep daha basit olandan daha karmaşık olana, muhafazası kolay olandan güç olana doğru olmakta, istersen bunları da vurgula” demiştim.

Tatlı bir tebessümle “ben senin fikriyatının bu noktalara ulaştığının farkında değildim; haklısın. Yalnız, bunları bizim ulemaya anlatmak, hele ikna etmek pek müşkül olacak evlâdım” demiş ve ilave etmişti. “Bu konunun istikbali çok parlak... Sen akupunktur ve parapsikoloji konularının yanı sıra, tekâmül bahsini de işle ve yazabileceğin kadar yaz ve hep çok oku” demişti. Akabinde de “sen bir teleolojiden (ereksellikten) bahsediyorsun, ontolojik ve varoluşçu zaviyelerden de bu çok enteresan” diye ilave etmişti.

***

Bruno’nun, Hallâc’ın veya Jackues de Moley’in akıbetlerine uğramamak için, klavyeye aldıklarımın bir kısmını şimdilik setredeceğim. Umarım ben de onların yanına gitmeden ortalık daha müsait bir hâl alır da, bütün yazdıklarımı hiç kimseden veya merciden çekinmeden piyasaya sürebilirim.

                   İlim ilim bilmektir

                   İlim kendin bilmektir

                   Sen kendini bilmezsin

                   Ya nice okumaktır

 

                   Dört kitabın mânâsı

                   Bir elifi bilmektir

                   Sen Elif’i bilmezsin

                   Ya nice okumaktır

Bu harikulâde sözler Yûnus Emre’ye aittir. Hani şu Balım Hatun’a kavuşamayınca Hakikatin sırrına gönül koyan derviş…

***

Atillâ Özdemiroğlu da akciğer kanserinden vefat etti. Tanışırdık; bir keresinde Moda Deniz Kulübü’nde ağırlamıştım kendisini. Hep dalgın ama mütebessim çehresiyle hatırlanacak.

Adana’dan İlker de oralara geçmiş, eski Çukurova Üniversitesi Rektörlük Sekreteri’nin oğlu. Tanırsınız anacığımla.

Nurlar içerisinde yatsın hepsi de. Oradaki herkese gönül dolusu selam ve sevgiler.

***

Ben daha en az 20 sene bu taraftayım. Gene rüyalarımı teşrif edin olur mu?

Genç arkadaşım da Murat Şaşzade de çok güzel bir kitap yazmış ve bana yollama zarafetini göstermiş. Yarın onu tekrar ve sindirerek okuyacağım: Kuklacıların Oyunu. Gıpta ettim.

Özetini yazarım.

***

Bu arada…

Türkiye bize emanet ettiğiniz gibi hiç değil Peder Beyciğim.

Mezarınıza gelip duamı edeceğim. Nasıl olsa fark edersiniz.

Bu arada, “sistem” sanırım Hillary Clinton’u Başkan seçtirecek.

ed]

 

Oral Ofis skandalından, Kilise sayesinde kurtulup ciddi bir de Majör Depresyon geçiren Bill, biseksüel Başkan’ın arkasındaki First Man olmayı nasıl içine sindirecek. Eminim ki kendisine antidepresan vererek tedavi etmişlerdir.

Bir de, bizim buralar için ne planlar, tezgâhlar dönecek; göreceğiz.

Sevgiyle ve sağlıkla kalın…

Cânan'la dün kulaklarınızı çınlattık.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 21 Nisan 2016 Perşembe

PROF. DOKTOR Kayıhan ERDOĞMUŞ da EBEDİYETE GÖÇTÜ
ENGİN BERKER de GİTTİ
 

Yorum 2

Already Registered? Login Here
Guest - Ercan Kızılkaya on Cumartesi, 23 Nisan 2016 11:43
EdebÎ-yat

Ülkemizde tartışılacak veya gündeme farklı (belki de en doğru olan) bir şekilde getirilecek o kadar çok konu var ki gel de bunları konuş bakalım konuşabilirsen.

Bunlar giriş içindi. Asıl konu sizin anlatım tarzınız ve bilgiyi dağıtmakta kısmi olmayıp, cömert olmanızdır. Bu yüzdendir ki hasbel kader sitenizle tanışmamdan sonra müptelânız oldum ve ayrıca Kişilik bozuklukları kitabınızın basılıp çıkmasını sabırsızlıkla beklediğimi ifade etmek isterim. Isparta.

MKD: İnşallah yakında tekâmülünü ve tekemmülünü tamamlayıp, iyi de bir yayımevi bulursam, piyasada bulacaksınız efendim.

Sevgim ve saygımla...

0
Ülkemizde tartışılacak veya gündeme farklı (belki de en doğru olan) bir şekilde getirilecek o kadar çok konu var ki gel de bunları konuş bakalım konuşabilirsen. Bunlar giriş içindi. Asıl konu sizin anlatım tarzınız ve bilgiyi dağıtmakta kısmi olmayıp, cömert olmanızdır. Bu yüzdendir ki hasbel kader sitenizle tanışmamdan sonra müptelânız oldum ve ayrıca Kişilik bozuklukları kitabınızın basılıp çıkmasını sabırsızlıkla beklediğimi ifade etmek isterim. Isparta. MKD: İnşallah yakında tekâmülünü ve tekemmülünü tamamlayıp, iyi de bir yayımevi bulursam, piyasada bulacaksınız efendim. Sevgim ve saygımla...
Guest - Kaan Sayın on Cuma, 29 Nisan 2016 18:07
Terddütte Olduğunuz Konular

Merhaba Kerem Hocam,

Anlıyorum ki ulaştıgınız kanıta dayalı bilgileri ve sizin yorumlarınızı duymak için uzun bir süre bekleyeceğiz. Sanıyorum ki belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Türkiye'nin hatta dünyanın buna hazır olacağını düşünmüyorum bu yüzyıl içinde. Peki bize önerebileceğiniz kaynaklar var mıdır. Gerçekten çok heyecanlanıyorum ama hevesim sanki kursağımda kalıyor. Din var mı? Peygamber psikotik miydi?

Yunuslar, Hallacı Mansurlar'da peygamber sayılabilir? Tanrı varsa işin ne kadarına nasıl müdahale ediyor? Ya açıklayamadığımız fenomenler.

Kafamda sorular sorular sorular...

MKD: Yazıyorum Kaan Bey, bir kısmının neşredilmesi belki vefatımdan sonra olacak ama mutlaka olacak. Sevgim ve saygımla...

0
Merhaba Kerem Hocam, Anlıyorum ki ulaştıgınız kanıta dayalı bilgileri ve sizin yorumlarınızı duymak için uzun bir süre bekleyeceğiz. Sanıyorum ki belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Türkiye'nin hatta dünyanın buna hazır olacağını düşünmüyorum bu yüzyıl içinde. Peki bize önerebileceğiniz kaynaklar var mıdır. Gerçekten çok heyecanlanıyorum ama hevesim sanki kursağımda kalıyor. Din var mı? Peygamber psikotik miydi? Yunuslar, Hallacı Mansurlar'da peygamber sayılabilir? Tanrı varsa işin ne kadarına nasıl müdahale ediyor? Ya açıklayamadığımız fenomenler. Kafamda sorular sorular sorular... MKD: Yazıyorum Kaan Bey, bir kısmının neşredilmesi belki vefatımdan sonra olacak ama mutlaka olacak. Sevgim ve saygımla...