Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

KİM NE YAPMAZSA DAHA SAĞLIKLI KİŞİLİĞİ OLUR?

Daha önce sizlere kimden dost olur, kimden olmaz, kişiliğimizin özellikleri nelerdir konusunda bir makale yollamıştım.


Bu sefer de, bilhassa gelişmekte olan kişilik özelliklerinin yanı sıra, oturmuş bâzı davranış kalıpları mevcutsa, neyi nasıl yapmalı yâhut yapmamalı konusundan bahsetmek istiyorum…

Hepimiz mevki, şan, şöhret ve para sâhibi olmayı isteriz…

Bunlar hayattaki yoğun mücadelelerimizin bize kazandıracağı ödüllerdir.

Ama…

Bâzı altın kurallar var ki, bunlara uyabilirsek, hayatta daha çok sevilir ve sayılır, aranır ve ararız

İhtiras hâline getirilen zenginlik arzusu iyi duyguları boğar, dostlukları mahveder. Kuşkular uyandırır. Ama eğer sevginiz bencilliğinizi yenebilirse, toplumun ve insanların hayrına kullanılan zenginlik mutluluğunuza ve mutluluklara kaynak teşkil edecektir.

Demem o ki, zenginliği iyiye kullanacak güçte olmayan kimse, onu istemesin!

Mevki hırsı düşünceyi bulandırır, kâlbi katılaştırır ve ikiyüzlülüğe götürür sizi! Kibir aşırı gurur insanı yarattığı külfetlerin kölesi hâline getirir. Buna mukabil, yüksek mevkilere erişen kimse gücünü iyiliğe, doğruluğa, hakkaniyete ve hayra kullanırsa, muhitinin ve insanlığın da yükselmesine hizmet eder. O mevkie ulaşmak yetmez, esas ona lâyık olmaktır.

Demem o ki, mevkiini iyiye kullanacak güçte olmayan kimse, onu istemesin!

Kaba kuvvet sevgi tanımaz, yaşama sevincini öldürür, zulme hâttâ cinayete bile yol açar. Ama kuvvetinizi akıl ve bilgiyle birleştirirseniz, hakka ve adalete hizmet eder, masum ve güçsüzleri korursunuz. İhtiraslarını yenebilen bir kimsenin eline kuvvet geçmesinden korkmayınız.

Demem o ki, ölçülü ve ihtiyatlı davranmasını bilmeyen kimse, kuvvet sâhibi olmayı asla istemesin!

Peki, bunu kim yapacak?

Biz, kendimiz.

Kim denetleyecek?

Biz ve herkes, farkında olarak veya olmadan…

Her vicdanın başına bir de polis memuru dikebilir misiniz?

Sevmek öğrenilebilir,

Paylaşmak da öyle…

Yeter ki niyetli olalım.

Unutmayalım ki, kendini aşmaya mecbur hâttâ mahkûm olan tek varlık biziz

Hatamızı, kusurumuzu veya eksiğimizi bilmek zorundayız.

   Bilmiyorsak ve bir şeyler de yolunda gitmiyorsa…

      Neden bir psikiyatrın kapısını çalmayalım?

         Sevgi ve saygıyla…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 19 Mart 2013 Salı

Not: Bu makale öncelikle http://www.bodytr.com/2013/03/kim-ne-yapmazsa-daha-saglikli-kisiligi-olur.html mekânında yayınlanmıştır.

HAYATIMIN KISA HİKÂYESİ
HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil