Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

KOGNİTİF AZINLIK ve MORALİST ama UNETHICAL ÇOĞUNLUK HAKKINDA KISACIK BİR YAZI

Klâsik bir sosyolojik bilgi vardır ve bir teoriden öte, Hakikatin ta kendisidir.


İnsanlık tarihi boyunca kognitif (bilişsel) azınlık bütün nüfusun belki de %2-3’ünü geçmez. Bunlar zamanlarının, devirlerinin çok ötesinde, ufuk sâhibi ve ileri görüşlü adamlardır.

Bunların âkıl kişiler olarak harmanladıkları görüşler, moralist (ahlâkçı) ekseriyet tarafından tepkiyle, reddiye ile karşılık bulur. Ama onların söylediklerini, tavsiye ettiklerini 20-30 hâttâ 50 sene sonra kendileri uygulayacaktır.

Aslında biri kadim Yunanca, diğeri Lâtince kökenli olan bu iki kelime arasında zamanla anlam farkı doğmuştur.

Moralite genel ahlâkla, Etik ise meslek ahlâkıyla eşdeğer olmuş ve böyle de kullanılagelmiştir.

İşin trajikomik tarafı, moralist çoğunluk aynı zamanda etik-dışı işleri yapmakta pek mâhirdir. Alışverişte kazık atar, altında hile yapar vs. ama iş din, iman, ideoloji oldu mu onlardan büyüğü yoktur. Recmederler, asarlar, her türlü teröre bulaşırlar çünkü oturmuş bir kendilikleri yoktur. Otelde adam yakarlar, sokakta hayvanlara işkence ederler, içince sapıtırlar…

Jung’un tâbiriyle personification’u, yâni ayrılma-bireyleşmeyi başaramamış, orta + parlak zekâlı insanlardır.

İçgörüleri ve empati yetenekleri sınırlıdır.

Zaman geçip de onların gösterdikleri isabetli yol anlaşıldığında, yeni kognitif azınlık fertleri de ortalarda dolanıyor olacaktır.

   Homo sapiens sapiens’in kaderi galiba bu…

     Bizden örnek mi istersiniz?

         Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 31 Mart 2013 Pazar

LEWINSKY, PUTIN, CİHAN, CLINTON, BARTOLAMEOS…
SÜREÇ İÇİN KİTLESEL HİPNOZ TEKNİKLERİ…

Related Posts

 

Yorum 1

Already Registered? Login Here
Guest - calimelo civciv on Cumartesi, 06 Nisan 2013 20:24
calimelo

right ve wrong terazisi bana şunu çağrıştırdı. sol her zaman yanlıştır.

MKD: İzafiyet dünyâsı...

0
right ve wrong terazisi bana şunu çağrıştırdı. sol her zaman yanlıştır. MKD: İzafiyet dünyâsı...