Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

KÜRT'LERİ ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR!

Noam Chomsky yaptığı açıklamada "Kürt sorununun çözümünü isteyen ABD, Türkiye'nin İran'la yakınlaşmasından rahatsız. ABD'nin eski gücünde olması dünya için en iyi şey olurdu ama ABD 30 yıl önceki gücünde olsaydı İran'ı çoktan işgâl etmişti" dedi.

Nerede?

Dilbilimi alanındaki teorileri, medya ve ABD dış politikası üzerine yaptığı çalışmalar sebebiyle kendi alanının en ünlü isimlerinden olan Chomsky, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 7. Uluslararası Düşünce Özgürlüğü Buluşması'na katıldı ve özetle şunları dile getirdi:


-ABD VE KÜRT SORUNU: ABD, Kürt sorununun çözülmesini ister. Çünkü bu sorunun devam etmesi ABD'nin çıkarına değil. ABD'nin, Türkiye'nin o bölgede asker bulundurmasında çıkarı var. O yüzden de Türk hükûmetini bu sorunun çözümünde fazla sıkıştırmak istemiyor. Sorunun çözümünü kendisi ile ilgili olmaktan çok, AB'nin bir problemi olarak görüyor. Ama demokratik açılım konusu ABD'de gündeme gelen, tartışılan bir konu değil.

-ALTERNATİF YOK: ABD, AKP hükûmetinden çok fazla memnun olmasa da, başka bir alternatifi olmadığı için destek vermek ve AKP'yle devam etmek istiyor. ABD'nin asıl derdi Türkiye'nin İran ve Çin'le olan yakın ilişkileri.

-ABD TEŞVİK ETTİ: Türkiye'de yayınlandı mı bilmiyorum ama ABD basınında Brezilya Devlet Başkanı Lula ile Obama arasındaki bâzı mektuplar ortaya çıktı. Bunlara göre ABD, el altından Türkiye ve Brezilya'yı İran'la takas anlaşması yapılması için teşvik etti. Türkiye ve İran'ın bu girişimlerinin başarısız olacağını umuyorlardı, böylece bunu İran aleyhinde kullanacaklardı. Ama takas anlaşması imzalanınca buna tepki göstermek zorunda kaldılar.

-AKP ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI: Geriye dönüp baktığımızda AKP'nin demokratikleşme konusunda attığı önemli adımlar var. Tabii KCK operasyonları ve gazetecilere yönelik tutuklamaları saymazsak.

MKD:Tabii canım, olacak o kadar. 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kendisini protesto eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, kendisinin dâvet edilmesi sebebiyle festivale katılmama kararı aldığını hatırlatan EmirKusturica'nın, 'Bursa'daki konserden 1.5 ay sonra bir kültür bakanı ile karşı karşıyayım. Gelmediğini söylüyor çünkü soykırımı destekleyen bir insan festivale katılıyormuş. Benim üyesi olduğum Sırbistan'ın Bosna'daki Müslümanlar'a karşı işlediği suçlara her zaman tavır aldım ve mesafe koydum. Bosna'da olduğu gibi benim ulusumda da işlenen cinayetlere karşı tavır koydum ve protesto ettim. Aynı şekilde Bosna'da birçok Sırp da öldü. Siz ne kadar insan kalıp eski suçlara karşı tavır alsanız da suçun, cinayetin politik vizyonuna uyamıyorsunuzTurizm Bakanı benim için (Türkçe olarak) düşmanca 'Siz de Ermeni soykırımını inkâr ediyorsunuz' demesi kabilinden! Ne olacak yâhu, altı üstü azıcık ırzlara geçilmiş, soykırım yapılmış; Kusturicakusturucusunu küstürmeye değer mi ayol!

 Kusturica kusturucusu!

-TÜRKİYE İLE İLGİLİYİM: Türkiye ile ilgiliyim çünkü NATO ve Avrupa'daki rolü bana ilginç geliyor. Türkiye'deki ağır insan hakkı ihlâllerinde ABD'nin katkısını araştırmak da ilgi alanımda (MKD: Buralara dikkat)!

-SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜSÜZ DÜNYÂ: Savaşsız, barış içinde, sömürünün olmadığı bir dünya için çok fazla işaret yok. Tek olumlu gelişme, ABD'nin artık tek güç olmaması. Türkiye'nin de aralarında olduğu bâzı ülkelerin bağımsız davranmaları ve Çin gibi bir ülkenin gelişmesi çok önemli. Yeni birer güç olan bu ülkelerin ABD'den daha iyi olduğunu söylemiyorum ama tek bir gücün dünyaya egemen olması yerine, güçlerin dağılmış olması daha iyi (MKD: Kesinlikle yalan söylüyor). ABD 30 yıl önceki gücüne sâhip olsaydı İran'ı çoktan işgâl ederdi.

-ABD HALKI: ABD'nin de kendi içinde büyük problemleri var. Tayvan'danABD'ye gelen biri, kendini üçüncü dünya ülkesinde hisseder. ABD halkının büyük çoğunluğunda kırgınlık, hayâl kırıklığı ve gelecek korkusu var. Ama tepkilerini rasyonel ortaya koymuyorlar. Örneğin, son ekonomik krizde devletin büyük şirketlere mâlî destek vermesi olayında tepkilerini devlete yönelttiler. Oysa asıl ekonomiyi krize sürükleyen şirketlere tepki göstermeleri gerekirdi.

Anadilde eğitim önemli bir hak. Ama ABD'dede gelişen neofaşist eğilimin bir sonucu olarak bazı eyaletler referandumla İngilizce'yi kamusal alanda kullanılan tek dil olarak ilân etmeye çalışıyorlar. İngilizce'den sonra gelen dil olan İspanyolca'nın ikinci dilde eğitimini yasaklamayı amaçlıyorlar (MKD: Bakla ağızdan çıktı).

***

Çağımızın en süper-hiper entelektüeli âddedilen Avram Noam Chomsky doğru söylemiyor, hâttâ düpedüz yalan anlattıkları.

Hayatını http://tr.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky mekânından okuyabilirsiniz. Evrimbilime ve dilbilime büyük katkıları olan Avram Noam Chomsky'nin isminin yanına Kurds, Kurdish language diye yazın, bakın neler bulacaksınız.

Kürt'lerin tek bir lehçe içerisinde lisan sâhibi olup uluslaşmalarına büyük hizmeti olmuştur bu Rus menşeli ABG Yahudisi'nin ve bal gibi DDD'nin adamıdır (bkz. http://rastibini.blogspot.com/2007/01/chomsky-on-kurds.html, http://www.aknews.com/en/aknews/3/187574/, http://www.kurdishaspect.com/doc081108NA.html, http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?ID=190958 ve daha niceleri.

Tıpkı Eric Steven Edelman ve Prof. Vamık Volkan gibi (bildiğim kadarıyla Vamık Bey Yahudi değildir). Gittikleri yer, ilgilendikleri memleketler karpuz gibi patlıyor.

Edelman, İstanbul doğumlu ve bal gibi Türkçe bilir!

 Vamık Volkan

Ne ilginç değil mi, Prof. Vamık Volkan'dan sonra Avram Noam Chomsky de dâvetlimiz olarak geliyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 7. Uluslararası Düşünce Özgürlüğü Buluşması'na iştirak ediyor!

Bakın, pırlanta gibi, zeki, ahlâklı ve mesleğinde başarılı bir akademisyenim, vallahi para pul da istemem. Hadi, beni çağırsanıza yâhu...

DDD ve ABG'nin bütün anahtar adamları sürekli olarak buradalar; amaç çok sarih: Kürdistan'ın kurulması ve Türklüğün asimilasyonu, berhava edilmesi!

***

İşte, şimdi makalenin başlığına dönelim...

Kürt'leri çok zor günler bekliyor çok!

Tarihleri boyunca hiç devlet kuramamışlar, hâlâ tek bir lisanları yok ve tamamen feodal bir yapı içerisindeler.

Berdel onlarda, kan davası onlarda; kavgacılık, hâttâ başkasını bulamazlarsa birbirlerini katletme onlarda.

Sayıları Türkiye'de 20 milyonu buldu ve bire on çoğalıyorlar. Bir âile babasının ortalama beş altı karısı, her birinden de üçer beşer çocuğu var. Her bir âile âdeta bir çete ve ne kadar kalabalıksalar, statüleri de o kadar yüksek oluyor. Özel yasalarla korunan 'taş atan çocuklar' bunlarda. Çünkü hem feodal, hem câhil, hem de büyükleri tarafından özellikle suça teşvik ediliyorlar. Oyunu değil kavgayı seviyorlar. Yâni müthiş bir câhil ve antisosyal nüfus patlaması içerisindeler!

Biji Kürdistan.

  Bu çocukları yetiştiriyorsunuz(!) da.

      Onlar önümüzdeki nesil, büyüdüklerinde nasıl başa çıkacaksınız?

          Kürt Sorunu 1 ve 2 makalelerimde de, diğerlerinde de buna değinmiştim.

              Noam'ın çok üzüldüğü üzere çaptan düşen ABG çekip gidince buralardan.

                  Ne yapacaksınız?

                       On yılda yaratılan on beş milyon antisosyalle!

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 12 Ekim 2010 Salı

TAYYAREYİ KİM DÜŞÜRDÜ
KÂZİP BİLİMLER

Related Posts

 

Yorum 1

Already Registered? Login Here
Guest - Emir on Çarşamba, 22 Ağustos 2012 15:36
soru

Kerem Bey, ABG ve DDD nedir?

MKD: Amerika Birleşik Güçleri, Derin Dünyâ devleti.

0
Kerem Bey, ABG ve DDD nedir? MKD: Amerika Birleşik Güçleri, Derin Dünyâ devleti.