Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

MÂDEM CİDDİ ŞEY OKUYAN KALMADI, BEN DE OKUNAYIM BÂRİ…

OKUM

UYOR

UZ

Yâhu, 340 senedir Kürt mes’elesini görür, 30 senedir bağırır ve 20 senedir de yazarım.

Kimse ciddiye almadı.

Köşe yazarlarının kimi Ahmed Hulûsi’den, kimi Karadeniz fıkralarından dem vuruyor.

Yâhu, adam “evliyâlar” diyor; hâlbuki bu kelime zâten çoğuldur eme erenlere akıl ermez ki!

Bu muhteşem zât, beyni de biliyor, nutkum tutuluyor J:

 

İzmir bölgesel milliyetçisi bir köşe yazarını eleştirdim diye, en yakın dostum dahi lâfımı normâl şartlar altında alıcı olmayan bir bölgesinden işitti; buna sinestezi derler.

Ben de tam absürt bir makale klavyeye alayım dedim.

Buyuruuun:


Bu tiple başka ne yapabilir?

 

  

Perihan Medyume...

 


Falcı + medyum!

İş kazası


Bartınlı üfürükçü

Biyo-enerjinin kralı bizden çıkar!

Maranki jeneratörü

]

Yaa!

]

Spastik medyumu döven errrkek!Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk'ün cenazesi...

Ben foton kuşağımda Psikanaliz yaptırmaya gidiyorum.

      Bye…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 23 Ağustos 2012 Perşembe

SINAVLAR VE KAYGILAR...
AĞIR AĞABEY YILMAZ ÖZDİL’E BİR RİCA
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil