Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

MHP'NİN MİSYONU VE YENİ PEYGAMBER

Aşağıda okuyacaklarınıza bir yorum yapmayacağım.

Yorumum, yazımın başlığımda mündemiç zâten.

Bir tek şu cümleye dikkat edin diyorum: "Yalnız Allah rızâsını hedef alan gayretleriniz, birkaç yüzyıldan beri kaybettiğimiz eski dünyâmızı yeniden fetih mâhiyetindedir".

ABG ve AB, Türkiye'yi bu adamla işgâl ediyor mu, etmiyor mu?

"Hazretleri" ne demek?

***

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi

Tarih: 09/01/1997 Sayı: Özel

Çok Muhterem Fethullah GÜLEN Hocaefendi Hazretleri'ne,

Efendi Hazretleri,

Zat-ı âliniz, milletimizin hayatında çok yararlı hizmetlerin yapılmasını sağlamış bulunmaktasınız.

Yetiştirmiş olduğunuz ilim, irfan ve fazilet erbabı kadrolarla milletimizin muhtaç bulunduğu geniş bir eğitim seferberliğini telkinlerinizle başlatmış ve başarı ile devamını temin etmiş bulunmaktasınız. Toplumların her alanda kalkınmalarının temel şartı olan manevî uyanışın ve yükselişin öncülüğünü yapmış bulunmaktasınız.

Barışı, hoşgörüyü ve kardeşliği esas alan öze dönüşü, uzay çağına yükselişi başlatmış durumdasınız. Kanada'dan Yakutistan'a, Moğolistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar her yerde açılmış bulunan okullar ve üniversiteler millî kültürümüzün ve millî, manevî değerlerimizin bütün insanlığa yöneldiğini göstermektedir. Faziletli hayatınız, hiçbir maddî menfaate tamah göstermeyen karakteriniz size karşı halkımızda büyük bir güven uyandırmıştır. Yalnız Allah rızasını hedef alan gayretleriniz, birkaç yüzyıldan beri kaybettiğimiz eski dünyâmızı yeniden fetih mahiyetindedir.

Susurluk olayı bahane edilerek zat-ı âlinizin temiz isminin gölgelenmek istenmesi çok üzücü olmuştur. Fakat hem milletimiz sizi tanıyor, hem de dünya sizi tanıyor. Kötü niyetlilerin bir şey yapmaları mümkün değildir.

Nâzik teşekkür mektubunuza çok teşekkürler ediyorum. Gerçeği söylemek bizim vazifemizdir. Sözü edilen beyanat, doğruyu küçük bir ölçüde kamuoyu önünde açıklamaktan ibârettir.

Cenabı Hak'tan size sağlıklar ve hayırlı uzun ömürler ihsan etmesini ve böylece başlatmış olduğunuz güzel gelişmelerin tamamlanmasını niyaz ediyorum.

Mahsus selâm, sevgi ve saygılar sunuyorum.

Alparslan TÜRKEŞ

***

MKD (08.05.2008): Buraya hüsnüniyetle ama bilmeden celâlle yorum yapanlar için, youtube açıldığında şu videoları seyretmelerini rica ederim:

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 01 Mayıs 2008 Perşembe

BEŞİR FUAD'IN (1852 - 1887) ve TÜRKİYE'NİN İNTİHAR...
KÜÇÜK KIZLAR(IY)LA SEVİŞEN YAŞLI ADAMLAR

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil