Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

MİLLÎ MERKEZ BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK MİLLETİ’NİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

 

Doksan beş yıl önce 30 Ağustos 1922’de, Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve Dumlupınar Zaferi ile Anadolu’ya yönelik Batılı Haçlı emperyalistlerin Anadolu’yu istilâ ve Türk Milleti’ni yok etme emelleri sonsuza kadar tarihin çöp sepetine gömülmüştür. 

***

Ancak ne hazindir ki, 95 yıl önce yenip, ülkemizden kovduğumuz Batılı emperyalistler, bu yenilgilerinin rövanşını almak için, Türkiye’nin NATO’ya katılmasından itibaren ülkemizin bağımsızlığını yok edecek gizli faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

ed]

***

İşbirlikçi iktidarlar eliyle ve özellikle 1980 Amerikancı-faşist darbe sonrasında yetiştirilen vatan haini-dindar-kindar-katil nesiller, 15 Temmuz 2016 günü ABD+NATO organizasyonu olan kanlı bir isyana kalkışıp, ülkemizi 95 yıl önce tepelediğimiz emperyalistlerin işgaline açık hale getirmeye kalkışmışlardır.

 

***

Bu kalkışma 95 yıl önce olduğu gibi yine “karakteri bağımsızlık olan Türk Milleti’nin” sergilediği “ordu+millet” birlikteliği ile def edilmiştir.

***

Bugün Türk Milleti’nin birliği, Türk Devleti’nin varlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü tehdit altındadır. Türk Milleti’nin engin hoşgörüsü altında varlıklarını sürdüren ancak kin ve nefret duygularından sıyrılamayanlar, Türk Ordusuna karşı zehir kusmaya devam etmektedirler.

***

Türk Milleti; azınlıkçılar, vatansız dincilerce teslim alınmaya çalışılmaktadır.

Türk Devleti; Türk düşmanı azınlıkçı kişilerce ve gruplarca sarsılmaktadır. Türk vatanı; teröristlerin açık alanı haline getirilmiştir.

 

Gaflet, dalâlet ve hıyanet içinde olanlarca, Türkiye’nin Türk Milleti’nin vatanı, ülkesi olduğu gerçeği inkâr edilmeye, Tarih bilinci köreltilmeye, Millî devlet tasfiye edilmeye, Türk Milleti bölünmeye, Türk Ordusu küçültülüp, yok edilmeye, Dinî vesayet egemen kılınmaya, Çağdışı ortaçağ Arap hurafeleriyle beyinler yıkanmaya, Bilim ve teknoloji yerine Arap masalları ile gençlik uyuşturulmaya, Türk kahramanları yerine Ortaçağ Arap önderleri ve hayali Amerikan çizgi roman karakterleri kahraman gösterilmeye, hırsızlığın ve yalancılığın ahlâki değerler olarak kabul ettirilmeye çalışılmaktadır.

Din istismar aracı kılınmış, haçlı irtica Ortadoğu’da kan dökmektedir.

 

Türk Milleti’nin tarihte olduğu gibi bugün de, yarın da yapılan saldırılara sessiz kalmadığı ve kalmayacağı, vatanın ve milletin parçalamasına müsaade etmeyeceği bilinmelidir.

 

Gazi Mustafa Kemâl başta olmak üzere, İstiklâl Savaşı’nın kahramanlarını, şehitlerini saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, Türk Milleti’nin Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve Dumlupınar Zaferini ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.

***

Ne Mutlu Türk’üm diyene!

Yönetim Kurulu

Millî Merkez

 

İstiklâl Cad. Mısır Apt. No: 163, K: 3, D: 9, Beyoğlu – İSTANBUL

Tel. : 090212 – 292 9810, Faks : 0212 – 292 9811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          Face : Millî Merkez Genel Merkezi

 

İNSANLAR DİNDEN UZAKLAŞIYOR MU?
İSTANBUL'A NELER OLACAK?
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil