Senelerdir yazdıklarımın hepsi maâlesef aynen çıkmakta.

Pavloviyen şartlanma ile millî reflekslerimiz öyle bir söndürüldü ki, kalkıp bir spiker hâtun kişi şehit haberi verilirken şarkı söyledi:

 

Eh, tepkiler çok artınca NTV de özür diledi! Herhâlde kızcağızı ya işten atarlar ya da terfi ettirirler, bilemem.

Tabii, seligmaniyen yöntemlerle şaşkınca bir teslimiyet ve ahmakça bir iyimserlik içerisine düşürülüşümüz de cabası. Bunlarla ilgili eski makalelerimi toparlayıp mekâna tekrar koymaya çalışacağım.

HEPAR’ın Başkanı Osman Pamukoğlu, Fatih Altaylı’nın programında, canlı yayında birçok doğrunun yanı sıra, bir lâf etti ki, tarumâr olduk: "Hakkâri elden çıktı"!

Osman Pamukoğlu Paşa, paşalığın vizyonuyla bunu söyleyebilir ama Türkiye’yi kurtarma vaâdi içerisindeki bir partinin lideri olarak böyle bir şey söylememeliydi.

İstişâre etmiyor etrafıyla, tek başına hareket ediyor ve aleyhinde konuşmak isteyenlerin eline mâlzeme veriyor maâlesef…