Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

PUTPEREST ATATÜRK

Neden, niçin, nasıl cezalı olduğumu bir anda fark ettim.


Bütün mes'ele Atatürk'ün putperest olması, yâni Buddha'ya tapması: Aydınlanmış Adam!

Necip Fâzıl Kısakürek'i hayatımda iki kere gördüğümü hatırlıyorum .

Biri, bahçe içerisindeki mâlikânesinde Alparslan Türkeş'in kaçmasını tenkit ederken "biz bile örgüt kurduk" diyor.

Yanında kavruk bir genç var; örgüt müthiş.

Öbürü ise Atatürk Kültür Merkezi'nde kendisine şâir-ül şüerâ ödülü verilirken...

Babam sahneye çağrılıyor ve "putperest yetiştirilen nesillerin yeni putlara da tapması kaçınılmazdır" diye bombayı patlatıyor: GÜM!

Ortalık buz kesiyor ve toplantı daha kısık sesle devam ediyor ama kayıtlardan kaçınılmaz ki.

İspiyonlayıcılar dâima hazır... 


Hâlen Kanal 8'i seyrediyorum.

İzmirli Hanımefendi gene konuklarından fazla konuşuyor.

Birisi göbek atıyor, üzerinde kuş resmi var.

Uçuyor yâni.

Tıpkı Uçuran gibi...

Yârın da Morgil çıkacakmış.

Ben ise bakın neler yumurtluyorum:

 
İşte, bu metamorfozis beni mahkûm ettiriyor ezelden ebede kadar!

Alın işte, Atatürk mason!
Peki bunu ifşa eden ki?

 
Tamer Ayan; gâliba yeni Kalfa olmuş, en Âli derecedir derler,  okuduğum kadarıyla...
 
Neyse, yarın gece VIP'lerimiz var ve Neslim de burnundan solumasa da, telâşlanıyor haklı olarak...
 
Şimdi bir video daha çekip yükleme zamanıdır.
 
Yoksa adalet duygusu sarsılır ve kaos ortaya çıkar.
 
Neden mi?
 
Çünkü NFK, Fransa Büyük Şark Locası mensubu idi, yâni masondu ve yapmaya çalışıp çok da muvaffak olduğu iş tamamen masonik örgütlenme idi,
 
Artık iki Büyük Loca'ya da gitmek câiz; öyle söyledi 41 kere maşallahlık Remzi Sanver.
 
Makamsal ezgi nedir? Aynen en güvenilir bilgi kaynağı olan sezgi gibi bir şey midir?
 
Artık eminim ki beni bütün medyaya dâvetiye ile çağırırlar, ben de âkil olur ve aklımı başıma toplarım...
 
Yoksa Anam koşar gelir, kahkaha atarak cezayı keser, tıpkı Vehbi Keser gibi...
 

 
Arnold'un selâmı var...
 
Şu erkek gebeliğini ilk beceren adale yığınının.
 
Şey, bir de, neden Kürt rollerini hiç Kürtler oynamıyor?
 
Sırrı Süreyya Önder niçin Kürt olamaz?
 
Yoksa, onu da mı esirgiyor bâzı mahfiller!
 
Bu arada, bu gece Tarabya'daki Kıyı Restoran'da Kadim Dostum Billûr Kalkavan ve arkadaşıyla yemekteyiz.
 
Bütün paparazzileri bekleriz...
 
Mehmet Kerem Doksat - Tarabya - Şimdiki Zamanlar 16.10.2013 Çarşamba

__._,_.___
KOSKOSİK MEMLEKETİ
KÂİNATIN SIRLARI HAKKINDA veya GAUDI'den SELÂMLARL...

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil