Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

SİGARA YASAĞI MI? HAYDİ CANIM SİZ DE...

Yeni bir kanunla sigara içmek hemen her yerde yasaklanacakmış, her yerde bunun tartışmaları yapılmakta.

Bu yazıyı klavyeye alıp almamak tereddüdünü sonunda aşıp, oturdum bilgisayarımın başına.

Devletimiz her plânda zayıflamış ve rejimimiz de doku değişimine uğrarken, bir bomba da ben atmayayım dedim.

Ama bunu yapmazsam, esas o zaman devlete ve onun temsil ettiği değerlere zarar vereceğimi nihayet idrak edince, muhbirliğe karar verdim. Biri profesör, diğeri uzman iki psikiyatrın ihbarıdır bu!

 

***

Muhbirlik eğer hayra hizmet için yapılıyorsa, makbûl ve muteberdir.

21 Kasım 2007 Çarşamba günü Türkiye'nin en lüks ve havalı semtlerinden birisi olan Nişantaşı'ndaki Harbiye Polis Karakolu'na gittik karım Neslim'le beraber. Bir konuda bilgime müracaat edilecekmiş, onun için çağırılmıştım.

İçeri girdiğimizde saat 15:30 civarıydı. Kapıda öyle kalakaldım!

İçerideki üçü erkek, biri kadın dört polis memurunun hepsi de püfür püfür sigara içiyorlardı. Oraya şu veya bu işi için gelmiş birkaç vatandaştan da biri onları yalnız bırakmamıştı.

İçerisi aşırı duman kirliliğine mâruz kalmış vaziyetteydi ve gerçekten de görüş mesâfesi düşmüştü küçücük mekânda.

Hayretle bakışımı garipseyerek ne istediğimizi sordular. Dilimin ucuna kadar uzanan "aşağıdaki filânca mağazada içeride sigara içiyorlar, rahatsızlık duyduğumuzdan dolayı şikâyete geldik" lâfını demeyip yutkundum ve esas amacı "arz ettim. O arka taraftaki bir odada imiş. Gittik, Allah için işimizi hemencecik hâllettiler. O odada biz orada bulunduğumuz sürece kimse "cigara tüttürmedi ama ortada içi pek de temiz olmayan iki kül tablası dikkatimden kaçmadı.

***

Yakınlarda neşredilen bir araştırmada tesbit edilmiş ki, Türkiye'deki her iki erkekten ve her üç kadından da  biri sigara içiyormuş. Buna mâni olmak için TBMM yasa çıkarıyor. Yahu, bu memleketin Taşrası'nda hemen bütün erkekler sigara içer; polisleri de başta.

En lüks ve Avrupaî yerindeki, eminim ki oraya bir şekilde seçilerek tayin edilmiş polislerin hepsi dahi kadın erkek dumanlanıyorsa, hangi yasa veya yaptırımla bunu tatbik edeceksin?

Vatandaş olarak aklıma şu atasözü geldi: "İmam ...rsa cemaât .ar";

Pasif içici durumuna düşürülmüş olarak da meşhur meseli tedâi ettirdi beynim: "Anamı .en Kadı, kimi kime şikâyet edeceğim"!

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 02 Aralık 2007 Pazar

BAKIN ŞİMDİ NELER OLMAKTA!
KUZEY KIBRIS KUMAR CUMHURİYETİ (KKKC)
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil