Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ŞUNDAN BUNDAN

Sevgili Mekâncılar,

Aklıma estiği gibi, çalaklavye yazayım.

Ne yapayım ben bir grafomanım ve neolojistim.

Monomanim var.

***

CNN Türk’teki çocuklara, delikanlılara, gençlere savaş oyunu öğreten program ilga’ edile.

Bütün gazetelerdeki “benim üniversitem en iyisidir” düdük yarışı zapt edile.

Murat Bardakçı’nın Tarihin Arka Orası programı artık seyredilmiyor; sâdece zât-ı âlilerinin yaşını başını almış kadıncağızı ve Erhan’ı bir türlü konuşturmayıp, artık gülmece kaynağı hâlini aldığı temâşâ ediliyor. Bu müthiş eğlendirici programda herkese Türkçe fırçası atarken “evliyâlar” diyor meselâ. Bu eşsiz tarih, bilgi ve komedi hazinesinin, milletin gülmekten helâk olabilmesine imkân tanımak için, daha erken saatlerde yayınlanmasını istiyorum. Çünkü artık bu programı seyrederken Sevgili Başbakanımızınüre” emrine vakit kalmıyor. Bitap düşüyoruz, bu bir insanlık suçudur.

İnsanları güldürmek için yayınlanan ama sıkıntıdan patlatan programlar mebzûl miktarda oldukları için, onların geceye kaydırılmasını da aynı gerekçe ile Yüce RTÜK’ten niyaz ediyorum.

Üzerimdeki ekran ve her türlü medya yasağının ezel ve ebedden münezzeh olarak muhafazasını en âli makam neresiyse, oradan rica ediyorum. O makam da bana emrime uyduğunu arz etsin.

Asâkir-i Mansure-i Muhammediye’nin ne olduğunu bir sonraki yazıma kadar bilip de yorumlarda yazan ilk üç kişiye birer buçuk metre minare gölgesi, iki kilo davul tozu ve miktarı sürpriz oldun, pilavlık bulgur vereceğim.

Ergenekon ve Balyoz sanıklarının, gizli ve açık tanıklarının, yargıçlarının, savcılarının hepsinin sabun yapılmasını, bu sâyede her gün bana selâm söyleyen Hacı Şâkir’den kurtulacağımı niyaz ediyorum.

İstanbul Kafası, Suç ve Delil gibi programlara beni her gün çağırıp günaha giren bütün eşhâsın derhâl zeytinyağına evrimleşmesini Gök Tengri’den rica ediyorum.

Ezanın her seferinde farklı makamda okunması icap ettiğini bilmediğimizi sanarak, kafamıza vura vura sürekli bir şekilde travmatize olmamızın müntesiplerinin derhâl temerküz kamplarında istirahate alınmasını istiyorum.

Dalaksız olduğu bilinenlerin bunu söyleyenlere, bunu söyleyenin herkese sürekli olarak saldırmalarının bir dizi film hâlinde, “pay TV” vâsıtasıyla yayınlanmasını istiyorum.

Bütün medyada 24 saat, yarım saatte bir 5 dakika rakı, şarap ve viski reklâmı yapılmasını istiyorum. İnsanlara “böğk” geleceği için memleket zâten “sober” hâle geçecek (bilmeyen câhillere bu kelimenin “ayık” demek olduğunu hatırlatırım.

Reha Muhtar’a basın şeref madalyası verilip âcilen emekliye ayrılmasının sağlanmasını istiyorum.

Ankara Kolejli olmayan ama olan ama olmayan, harikulâde ve atonal sesiyle insanlara faça attıran büyük entelletüelimiz, köşe yazarımız, canımız ciğerimiz Zülfüyâr’ın evinde yüzme havuzuna girmek istiyorum. 10 TL de ödeyeceğim, nakit! Yeter ki bir daha konser verip bizi kanser yapmasın!

Adnan Hocaefendi ve kızlarının TED İstanbul tesislerinde canlı sohbet programı yapmalarını niyaz ediyorum. Bu sâyede o güzelim mekânda yer bulak için aylarca önceden yer ayırtabilir hâle geleceğiz.

Pakize Inthewater’ın bizim mahallede de milleti salak yerine koymasını ama bana soru yöneltmemesini istiyorum.

ed]

Eşek hoşaftan ne anlar” denilmesinin yasaklanmasını istiyorum çünkü eşeklerin çok güzel gözleri var. Ben de hoşaf sevmem. Demek ki öğlendir, gölgeler yok olmuştur, vakit öğle namazıdır.

Hüseyin Çelik Beyefendi'nin günde 5 kere "biz şamar oğlanı değiliz, ayıp ediyorsunuz" demesini farz kılıyorum.

Devlet Bahçeli Beyefendi'nin,bayramlık ağzıyla, günde 3 kere 3'er kereden fazla konuşmasının men edilmesini arzu ediyorum.

Orucun günde 1 saate düşürülmesi için Mahmut Âli Meriç Bey’den icazet istiyorum; Ümid Meriç zâten “adamımdır”.

Şimdi havuzda yüzeceğim ve kimsenin göbeğime bakıp “oha” dememesini istiyorum.

İjjte o kadar!

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 14 Temmuz 2013 Pazar

BİR KAYIP İLÂNI
KOLLUK ŞİDDETİ ve GAYR-I NİZAMİ PSİKOLOJİK SAVAŞ

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil