Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

TADİLÂT, TAMİRAT İŞLERİ...

Bu aralar kimseler hiçbir şey okumadığı için, bir süre keyfî olarak arada bir yazacağım.

Keh Keh.

Hi ho ho...

Ay ölüciiim gari!

Olmuyor, zorlamayayım...

MKD - Bugün Filân

 

 

BÜYÜK SAVAŞIN ARDINDAN…
FOR GOD’S SAKE, MY BEST FRIEND OBAMA FROM THE ARMY...
 

Yorum 1

Already Registered? Login Here
Guest - Ali Aydın on Perşembe, 22 Ağustos 2013 04:43
falân filân

Güne sizi okuyarak başlıyorum ben. Bayram, seyran, yaz, kış fark etmez sıkı tâkipçiler buradalar hâlâ Hocam. Rahat olun

Bu arada Amerikanca yazılarınızın altına Türkçesini de yazsanız ne iyi olurdu. Bu câhil kulunuz, yazılanları anlayamıyor. Kısıtlı İngilizcemiz var vesselâm...

Hiciv dolu gene yazılanlar anladığım kadarıyla. Buna "MKD tarzı" diye biliriz artık

Saygılarımla,

MKD: Tamam, OK .
Bilmukabele...

0
Güne sizi okuyarak başlıyorum ben. Bayram, seyran, yaz, kış fark etmez sıkı tâkipçiler buradalar hâlâ Hocam. Rahat olun;) Bu arada Amerikanca yazılarınızın altına Türkçesini de yazsanız ne iyi olurdu. Bu câhil kulunuz, yazılanları anlayamıyor. Kısıtlı İngilizcemiz var vesselâm... Hiciv dolu gene yazılanlar anladığım kadarıyla. Buna "MKD tarzı" diye biliriz artık:) Saygılarımla, MKD: Tamam, OK :D. Bilmukabele...