Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

TARİHTEN BİR AKTARMA ve APARTMA

Bu dizeler Bertolt Brecht’in değil, Alman din adamı Niemöller’indir:

 

Martin Niemöller

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte”.

Türkçesi:

Naziler Komünistler için geldiğinde sesimi çıkarmadım; çünkü Komünist değildim.

Sosyal demokratları içeri tıktıklarında sesimi çıkarmadım; çünkü sosyal demokrat değildim.

Sonra sendikacılar için geldiler, bir şey söylemedim; çünkü sendikacı değildim.

Benim için geldiklerinde, sesini çıkartacak kimse kalmamıştı”.

Niemöller bu sözleri 1946’da söyledi.

Sonra ilginç bir şey oldu.

Birileri, bu sözleri, “Önce Yahudiler için geldiler” şeklinde değiştirdi. Oysa Niemöller bu dizlerde Yahudiler’den hiç söz etmez. Birileri bunu “siyaseten doğru” hale getirmeye çalışmışlar anlaşılan.

Bu tesbit neden önemli?

Çünkü içinde bulunduğumuz dönem gri propaganda, bilgi kirlenmesi dönemi de ondan.

Hitler Yahudileri kesmedi mi?

Kesti.

 

Adolf Hitler

 

Katledilen Yahudiler

Ama Niemöller olayı tarihi sırasıyla anlatıyor.

 

Silivri mi sandınız? Almanya! Bunlar da Yahudi değil, “muhalifler”. Sağdan 3.’sü, neyle suçlandığından haber alamadığımız Prof. Dr. Mehmet Haberal’a benzemiyor değil hani

 

Prof. Dr. Mehmet Haberal

Tarihteki tahrifata dikkat!

***

DEFALARCA OKUDUNUZ EMİNİM.

AMA HER OKUDUNDUĞUNDA ANLAMI DAHA DA ARTIYOR.

Askerler içerde,

Profesörler içerde,

Atatürkçüler içerde,

Yurtseverler,

Lâikler içerde,

Sosyal Demokratlar içerde, 

Sendikacılar içerde,

Hukukçular içerde,

Yazarlar içerde, 

Gazeteciler içerde,

Hâttâ çevreciler

Komünistlerin bir kısmının zâten kökünü kazımışlardı,

Arta kalanlarının epeyi de içerde,

Başka dinden, mezhepten olanların da önlerini birer birer kestiler zâten,

Yâni:

Bütün direnebilecek ve örgütlenebilecek olanlar içerde…

Eeee…

Kim kaldı dışarıda hür?

Tarikatçılar,

Mollalar,

Dinbazlar,

Ülkücüler ve diğer sentezcilerfaşistler

İktidar yalakası gazeteciler,

Fetoşçular,

PKK ve Apo yandaşları!

***

Şimdi burada, dünyâca ünlü alman şâir ve tiyatro yazarı Bertolt Brecht akla geliyor… Bir şiirinde aynen şunları yazmıştı:

 

Bertolt Brecht

Naziler önce komünistleri tutukladılar;

Komünist değilim diye ses çıkarmadım.

Sonra Yahudiler’i tutukladılar,

Yahudi değilim dedim, sesimi çıkarmadım.

Sosyal demokratları tutukladılar,

Savunmak bana mı kaldı dedim, sesimi çıkarmadım.

Sıra bana geldiğinde…

Etrafta tutuklanmama ses çıkaracak kimse kalmamıştı”!

Bu arada, Bertolt Brecht’in de azıcık intihâlde (apartma) bulunmuş olduğunu söylesem yanılmış olur muyum?

 

Seni gidi Bertolt Brecht seni

***

Teşekkürler Aziz Dostum ve Meslekdaşım Gökhan Sayram

Mehmet Kerem Doksat – İstinye – 31 Ekim 2010 Pazar

NEDEN EYLEMLERDE KENDİMİZİ DAHA İYİ HİSSEDERİZ?
DÜNYA KLASİK GİTAR ARENASINDA GENCECİK BİR DÂHİ: C...

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil