Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

VATANDAŞIN HÂTIRA DEFTERİNDEN

Bu gün kafam fena hâlde karışık, serbest çağrışımla, öylesine yazacağım.

CHP'ye ana muhalefet partisi yerine Ankara Muhalefet Partisi [AMP] demeye başlamışlar, çok güldüm.

Bunun tıptaki karşılığı adenozin monofosfat diye geçer ve başına da siklik (cyclic) gelir. Bakın muhteşem bir parti abreviasyonu: sAMP! Bu ne işe yaradığını asla anlayamadığım partinin Digiturk 53. kanalda çıkan Halk TV diye bir de televizyon kanalı var. Büyük hatip, değerli insan, seçim kaybetme üstâdı, beyefendi parti başkanı Baykal'ın "ee, üüüh, ıııh, ğğğhh" nidâlarıyla dolu, bağırıp çağırıp da hiç bir çözüm teklifi getirmeksizin ha babam her şeyi eleştirdiği konuşmalarından arta kalan uzun sürede neden sürekli olarak çok eski, hâttâ siyah beyaz Amerikan kovboy (cowboy) filmleri oynatılır? Bu filmlerde hep kahraman Beyaz Adam'la kötü Kızılderili'nin mücadeleleri yer alır da. Hani, bir mesaj mı var?

Bir kadın bölücü örgüt militanlığından dolayı mahkûm olmuş, mahpushânede cezasını çekerken nasıl olur da milletvekili seçilir? Seçildiyse nasıl olur da hapisten çıkıp TBMM'ye girer? Girdiyse nasıl olur da Türkler'in bölünme paranoyasından bahseder?

Yeniden Kuvayı Milliye Partisi diye bir parti senelerdir ortada durur, Muazzez İlmiye Çığ'a plâket verip bir de "bu kadar çok parti olmaz, kapanın diye fırça yer ve Yeniden Kuvayı Milliye Hareketi Derneği (YKMHD) de orada burada dururken, sanki Susurluk'un intikamıymış gibi, neden 15-20 senelik hesaplar şimdi ortaya dökülüp sansasyon yaratılır? Bundan "askeri yıpratma çabası anlamı çıkartmak paranoyaklık mıdır?

Ergenekon Suç Örgütü nasıl olup da bu kadar hızla ve zamanlama olarak da tam bütün dünya ve en çok da Türkiye maddî yıkıma girerken ele geçirilir? Bu zamanlama mânidarlığına bir de Yargı'nın sesinin tam çıktığı döneme denk gelmesi eklenmiştir.

Bu örgütün mensupları oldukları iddia edilen kişiler paldır küldür bir gecede gözaltına alınır da, hukukun (hakların) en temellerinden birisi olan "avukatım olmadan konuşmam hakkı" veya "susma hakkı" bu insanlara tanınmaz? Bu konuda yayın yasağı nasıl konabilir? Konduysa, nasıl olur da Sabah ve Hürriyet başta olmak üzere, hemen bütün medyada isimler, isnat edilen suçlar vs. tahterevalli gibi döner de döner?

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) nasıl olur da Arabizm'e hizmette ivme verici parti olur? Onun Bahçeli'si seçimden önce iktidarın Devletlûsu'na alenen söverken ve urgandan filân bahsederken, nasıl olur da "kanka" olurlar? Memleketin sür'atle kabuk değişmesini sağlayacak türban (şûlebaştan kapkara çarşafa kadar uzanan bir karanlıklar silsilesi) konusunu hâlletmek için el ele verirler?

Kara çarşaf, türban, takke ve bir garip ütüsüz pantolon tarzı kıyafetlerTürklüğün millî değerleri midir?

Türk İslâm Sentezi ifâdesi nasıl olur da sür'atle Türk İslâm Tevhidi diye isim değiştirir ve Türkiye Günlüğü Dergisi on sene önce benden yazı isterken, şimdi tamamen aynı minvaldeki Homo mysticus yazımı neşredemeyeceğini bildirir?

Böyle kavramlar ve düsturlar ile halk kitlelerini galeyana getiren, katillere ve katliamlara yol açan sloganlar yaratırken, Kürt İslâm Tevhidi'yle, Rum Ortodoks Tevhidi'yle ve diğer tevhitlerle nasıl başa çıkacaklarını hiç düşünmezler mi?

Bir zamanların azılı Komünist devrimcileri nasıl olur da Türk İslâm Tevhidi anlayışının değerli fikir adamları olmaya metamorfoz geçirirler? Dinî kimliği millî olanın önüne geçirmeye hizmet etmenin vicdanî sıkıntısını hiç mi duymazlar?

Daha geçen gece uzun uzun sohbet edip yemek yediğimiz, lâfını hiç esirgemeden konuşan arkadaşım Prof. Dr. Celâl Şengör "yanıma asistan bile almam çünkü yetersiz" dediği YÖK Başkanı'nınkurumunda çalışmaya başlarsa neler neler hem de neler olur?

Çok basit bir bilimsel deney yaptım, siz de deneyin, göreceksiniz: Kafama önce türban, sonra şûlebaş taktım (çok da komik oldum; vallahi muhafazakâr eşcinsel görse kıskanırdı) ve sağıma soluma baktım. Net olarak her iki tarafta %12/13 civarında (toplam %25 kadar oluyor) görme kaybım oldu. Geriye itsem dahi, saniyeler içerisinde başımdaki örtü geri geldi. Şimdi. Kapkara çarşaf ve siyah tül arkasından dünyâya bak(amay)anlar için zâten söz konusu değil de, muazzam miktarda artan böyle kadın şoförlerin araba kullanmanın en hayatî temellerinden olan dikiz aynalarını ve her iki periferal (çevresel) bölgelerini görmeleri mümkün değil! Bu bahaneyle, kadınlar araba kullanmasın diye de bir yasa çıkarırlar mı?

Atatürk'ün ordusunun sükûtu neye alâmettir?

Bütün bunlardan kafayı sıyırıp da Beyaz Türk takılacaksam eğer, acaba Nil için Ghetto'da mı, MFÖ için Stuio Live'da mı, party için Gayrettepe Smoove'da mı, Latin Back'in White Horse'unu remiksleyen Harvey Daweson için Indigo'da mı, Ertaç için Stage'de mi yer ayırtsam. Yoksa, Ankara'ya gidip The Pub City Hall'da mı, hanımın memleketi olan İzmir'e uçup Duman için Ooze Venue'de mi, Antalya'ya uzanıp Funda için Jolly Joker Clup'ta mı, epeydir özlediğim Samsun'a zıplayıp Rock'n Dark Exress Bölge Finali için (maazallah bunun bir de genel finali var demek ki) Sabancı Center'da mı takılsam!

Oooof of! Yaşamak zor iş vallahi.

Mehmet Kerem Doksat - İstinye - 25 Ocak 2008 Cuma

ANTİDEPRESANLAR ve HAY ALLAH, TANRI GENE ÖLDÜ!
YARGITAY ONURSAL CUMHURİYET BAŞSAVCISI SABİH KANAD...
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil