Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

Yakın Tarihimizden bir Gazete Kupürü ve bir Reklâm

Değerli Mekâncılar,

Bakın biri hiç yorumsuz, öbürü sizin yorumlarınızı talep eden iki doküman:

***

İkincisi şu reklâm fotoğrafı ve bunun televizyondaki devamı...

Çok hüsn-i niyetlice gibi ama...

Bana duygu sömürüsü gibi geliyor.

   Merhamet iyidir ama reklâmda saçı kaşı dökülmüş yavruları hiç hoş değil.

      Ne dersiniz?

         Tıpta öyle hastalıklar var ki...

             Onlar da mı aynı yola müracaat etsinler?

Mehmet Kerem Doksat - Tarabya - 11 Kasım 2012

MİNÜR NURETTİN SELÇUK ve BEKİR SIDKI SEZGİN
TÜRKİYE’YE NE OLACAĞIYLA İLGİLİ KANAATLERİM-1

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil