Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

YALANCILIK ÜZERİNE

Yalan mevhumu toplumu kemiren en önemli bir sosyal hastalık. Aileler arasında bile kavgaya neden oluyor... akrabaları da zehirliyor. Boşanmaların artışındaki sinsi düşman, yine yalan. İş yaşamında kişiler, yalan yüzünden birbirlerine düşürülüyor. Ve daha da önemlisi; politik kavgaların temel nedeni de yalanlar. Velhasıl yalan, mutlu olmanın en büyük düşmanı.

 

Finley Peter Dunne güzel söylemiş: “Belli bir amaçla söylenen yalan, en ahlâksız yalan biçimidir ama, en çok da o işe yarar."

 

Yalan yüzünden ekonomi ne hâle gelmiş. Siyâseti halkına ve sahip olduğu düşüncelere en iyi doğrultuda hizmet edebilmek için değil de, sâdece makam ve mevki sahibi olabilmek için yapanlar yüzünden, toplum karpuz gibi ikiye bölünmüş. İnsanlar arasında şiddet, geçimsizlik, kavga gürültü artmış... ama kimin umurunda?

 

Güzel ülkemde durum böyle iken bir insan, bir kurum, bir yayın organı neden yalana başvurur? Tabii ki –çoğunuzun bildiği- birçok nedeni var. Kimi insan karşısındakini mutlu etmek, kimi insan karşısındakini zor durumda bırakmak, kimi insan kendini korumak, istediğini elde etmek için; kimi insan sorumluluktan kaçmak, kimi insan da haklı görünmek ve güç kazanmak için yalana başvuruyor.

 

Dikkat buyurmuşsunuzdur. Olayların nedenlerine dair inandığımız gerçekler ile başkalarının inandıkları gerçekler, birbirlerine tamamen zıt. Ve bendeniz bu hususta da gerçekleri bilmeden, araştırmadan yaşadığımızı düşünüyorum.

 

Karşılıklı olarak birbirimizi yalan söylemekle veya bir yalana inanmakla suçluyoruz. Bir kısmımız ise kendilerine anlatılanlar hakkında kuşku duymaksızın, bu anlatılanları sorgulama ihtiyacı duymadan yollarına devam ediyorlar, ya da öyle görünüyorlar.

Bazılarımız yalanlarla, çarpıtmalarla, hilelerle dolu bir dünyada, gerçeği soruşturmanın imkânsızlığına inanmış/inandırılmış vaziyetteyiz.

 

Bazılarımız hem psikolojik manipülasyondan korunmak, hem de vaktini, enerjisini boşa harcamamak için dış dünya ile arasına dev bir paravan koymuş durumda.

 

Bilirsiniz ama yine de kısa bir dip not düşeyim:

Psikolojik manipülasyon: “insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme” anlamına geliyor. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar, davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebiliyorlar.

 

Size ve kendime güç de gelse, acı verici de olsa, en azından kendimize karşı dürüst olabileceğimiz;  barış, birlik içinde, daha aydınlık günler diliyorum. Bilmem anlatabildim mi?

Ali Rıza Saysen

DURDURUN BU DÜNYAYI İNECEK VAR
ÇOĞUL KİMLİK BOZUKLUĞU
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil