Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Sevgili Mekâncılar

Anksiyete bozukluğu veya kaygı bozukluğu kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen çeşitli korku, kaygı veya anksiyete bozukluklarına kaygı veya anksiyete bozukluklarına verilen genel kapsamlı bir isimdir. Bu tür bozuklukların toplumun %18'ini etkilediğine inanılmaktadır.

***

Teşhisi

Anksiyete yani kaygı aslında herkesin zaman zaman hissettiği normal ve yaygın bir duygudur.

Anksiyete ancak kişinin günlük hayatındaki işlevselliğini olumsuz yönde etkilemeye başladığı zaman sorun olarak kabul edilir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun teşhisi için aşağıdaki ölçütler kullanılabilir.

Kişinin anksiyeteden (endişe veya kaygı) dolayı mesleki ve aile  hayatında güçlüklerle karşılaşması gerekir.

Arkadaş, komşu, tanıdık ve aile üyeleri ile olan ilişkilerde sorunlara yol açması söz konusudur.

Günün büyük bir bölümünde kişinin aklını meşgul etmesi tipiktir.

Kişinin korku ve kaygılarını kontrol altında bulundurmakta güçlük çekmesi mutattır.

Bu durumun en az 6 aydır devam etmekte olması şartı aranır.

Çeşitleri

Anksiyete birden fazla biçimde ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır

Panik Bozukluğu ve Agorafobi

kaygı ile ilgili görsel sonucu

***

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Fobi

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Agorafobi Olmadan Panik Bozukluğu

Agorafobi ile Birlikte Panik Bozukluğu

Genel bir Tıbbi Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu

Madde Kullanımına Bağlı Anksiyete Bozukluğu

Başka Türlü Adlandırılamayan Anksiyete Bozukluğu

***

Tedavisi

Anksiyete bozuklukları ilaç tedavisi veya psşkoterapi ile tedavi edilirler. Kullanılan ilaçlar arasında sertralin, sitalopram, fluoksetin, paroksetin ve fluvoksamin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri veya alprazolam, klonazepam ve diazepam gibi kaygı giderici ilaçlar vardır. Diyazepam asla kalçadan değil, gerekiyorsa damardan yapılmalıdır.

Anksiyete için en yaygın kullanılan psikoterapi yöntemi bilişsel ve davranış terapisidir.

Örnek Vaka: Almanya’da yaşayan ve bir odadan öbürüne geçemeyen isimli hastamızklorimipramin (Anafranil) 300 mg ve trifluoperazin (Stilizan) 2 mg ile iki ayda tamamen iyileşti.

Gevşeme ve hipnoterapi de uyguladık.

Evrimsel Psikoloji ve Psikiyatri kitapları yolda…

Sevgi, saygı, dayanışma ve dirlik içinde kalın.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 26 Ekim 2017 Perşembe

ATATÜRK
HUYSUZ VİRJİN VEYA SEYFİ DURSUNOĞLU
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil