Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

ANSİKLOPEDİCİLER KİMDİR veya HER OKUYAN BİR MİDİR?

1731-1777 yılları arasında Fransa’da, Rönesans yıllarında bir grup aydın (münevver) ortaya çıkar ve bunlara Ansiklopedistler (encyclopédistes) denir. Encyclopedie’yi çıkarırlar. 17 ciltlik ansiklopedi, zamanın bütün bilgilerini toplar. Ansiklopedistler, bir gün dünyâ medeniyet topyekûn yok olsa ve insanlık her şeyi yeniden inşa etse, bu ansiklopediye başvuracaklardır diye düşünerek bunu neşrederler. Bütün filozoflar arasındaki en entellektüel (tafsilâtlı bilgi sâhibi, malûmatfuruş) grubu teşkil ederler.

Ansiklopedistlerin başında 990 madde yazan Diderot gelir. D’Alembert, Rousseau, Buffon, Daubenton, Marmontel, d’Holbach, Bordeu, de Jaucourt, Turgot, Quesnay, Haller, Condillac, Montesquieu, Necker, Grimm bu ansiklopedide yazan mütefekkir, san’atçı ve bilim adamlarıdır.

Okumaya devam et
  5531 Hits
  0 yorum
5531 Hits
0 yorum