Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

TİK BOZUKLUKLARI

Sevgili Mekâncılar

Latah gelen Güneydoğu Asya’da, bir olan anormal bir  anormal davranışlar ani eden bir kişi kaynaklanan hangi bir şok için kullanılan bir grup hastalığın ismidir.

Şaşırdıklarında, etkilenen kişi tipik olarak çığlık atma, küfretme, dans hareketleri ve denetlenemeyen kahkaha atma gibi davranışlara girer ve genellikle çevrelerindeki kişilerin sözlerini veya hareketlerini taklit eder.

Bunlar frontal lob kökenlidir ve tedavileri mümkündür.

tik bozukluğu ile ilgili görsel sonucu

Fiziksel belirtiler: Nabızda artma ve aşırı terlemeyi içerir, ancak açık fizyolojik kaynak belirlenmemiştir.

Latah, tarihî olarak bir hastalıktan ziyade kişisel fark olarak görülen kültüre özgü bir sendromdur. 

Benzer şartlar diğer kültürler ve bölgelerde kaydedilmiştir. Mesela, sözde Maine “atla” tarzındadır, kadınlarda Ainu halkının Japonya Sibirya’daki kolunda görülür.

Miryachit ve Filipinliler ve Tay halklarında görüldüğü sıktır.

Latah’ın en erken atıf yaptığı şey, JR Logan’ın, Melaka’dan Naning’e yolculuk yaptığı 1849’dan günümüze ait dergileridir. 

Bu sadece muhtemel bir referans olsa da, 1860’larda Latah, Malay ve Java'da açıkça tanımlanmıştır. 

İlk başta sadece "beyin sevgisi" olarak görülen bu dönemde Latah hakkında çok az şey anlaşıldı. 

O’Brien'in 1880'lerin ortalarından notları, kaydettiğimiz Latah hakkında ilk bilgileri toplamıştır. 

Latah'ın kadınlarda erkeklerden daha sık görüldüğünü ve gençlerin daha genç, kadınlardan daha olgunlaştığını gözlemledi. 

Avrupalı yolcuların orijinal hesaplarından birçoğundan, Latah'ın etkilenen demografik nüfusta veya semptomlarda fazla değişmediği görülüyor. 

İngiliz sömürgeci yönetici Frank Swettenham, Latah hakkında Malay (1895) eskizleri adlı makalesinde bahsetti.

Swettenham iki polis açıklamaktadır Ambron Adası şartı ile etkilenen 1874 yılında Selangor’de mevzilenmiş kendi meslekdaşları tarafından şakalar kurbanı yapılmıştır.

Latah kültüre bağlı sendrom olarak “Dissosiyatif Bozukluk” bölümünde dâhil edildi. 

Latah’ı sıklıkla ekopraksi, ekolali, emir itaat ve dissosiyatif veya trans hâli gibi davranan âni korkuya karşı aşırı duyarlılık olarak tanımlamıştır.

Latah’ın bulunduğu başka kültürlerden bahsediyor ancak Malezya'da orta yaşlı kadınlarda daha sık görülüyor. 

Daha önce tanınmış kültür bağlı sendromların kısaltılmış listesinin Dissosiyatif Bozukluklar olarak adlandırıldığı bir hastalıktır. 

Kültürel kimlik, açıklama ve değerlendirme biçimini içeren daha genel bir tartışma eklenmiştir.

Latah’tan birkaç kez bahseden Naked Lunch “reklam ve halkla uyarılan ahlak modern iklimlendirme programları kapsamında modern kitle insanın bir parodi” diye bahseder.

Eric Mottram göre. Burroughs, Latah'lıyı kendiliğinden oluşturmaktan  ziyade zorla uyarılmış olmanın yanı sıra ekopraksi ile ilişkili  olarak nitelendirdi. 

Latah, Burroughs’un 1963 tarihli "the Yage Letters” isimli romanından da bahsetmektedir.

Latah insanları farklı biçimde etkileyebilir: Birisi latah döneminde çok güçlü veya hafif bir tepki gösterebilir. 

Latah'ın her örneği zamanla kazanılmıştı. Ezici bir miktarda etkilenen, orta-yaşlı-yaşlı kadınlar latahlı doğmamıştır. 

Genellikle menopoz zamanında görülür. 

Malay ve Java’nın üst sosyal statülerinde, daha düşük sosyal sınıflara ait olanlardan daha cevaplarını bastırma eğiliminde olduklarını ileri süren bir Latah eksikliği vardır. 

Bir latah atağı, bir çeşit ürkütmeden sonra ortaya çıkar (bastırma, bağırma, düşen bir şey). 

Bir bölüm boyunca, bir latah kişi bunları müstehcenliğine bağlamaya başlayacak, çevrelerindekilerin veya hatta TV’lerdeki kişilerin sözlerini veya hareketlerini taklit edecek ve kendilerine verilen komutlara ne kadar çirkin veya kültürel normlara karşı geleceğine itaat edecektir. 

Latah’lı kişiler belirli çocukluk gelişim evrelerine özgü davranışları andıran hareketler yapar.

Kişi, bölüm boyunca herhangi bir şey hatırlamıyor olabilir (amnezi).

 

Muhtemel Sebepler

Latah’ın başlangıcı sıklıkla stresle ilişkilidir. 2001'de Tanner ve Chamberland tarafından yapılan bir araştırmada önemli sayıda araştırmacı katılımcı, latah hâline gelmeden hemen önce bir hayat stres faktörü (bir çocuk veya kocanın ölen gibi) yaşadı. 

Buna ek olarak, birçok araştırma çalışmasından çok sayıda katılımcı, rüyaların latah başlamasından hemen önce olduğunu bildirmiştir. Bu rüyaların genellikle onlara cinsel bir unsuru vardı, çoğunlukla penisler veya büyümüş penisler vardır. 

Tanner ve Chamberland'a göre bu rüyalar, varyasyona rağmen belirli bir anatomik alanda bir çeşit işlev bozukluğuna işaret ediyor. Bunu daha fazla araştırmak, latahın nedeni ve / veya tedavisi konusunda daha fazla bilgi sağlayabilir.

Osborne (2001) Latah’ın boğucu bir kültürde muhtemel bir duygusal çıkış olduğunu belirtmektedir.

Winzeler, Latah'ın kadınlar için erkeklerinkinden daha az düşmanca olduğuna ve kadınların aslında toplumda daha fazla özgürlüğe sahip olduğuna inanmaktadır; çünkü erkekler olduğu kadar sıkı standartlara sahip değildirler. 

Erkeklerde yaşlandıkça kadınlar daha az olurken kişisel hassasiyet ve zekâya daha fazla maruz kaldıklarını savunuyor. Bu nedenle, kadınlar latah davranışına girmek için daha fazla özgürlük isterlerken, erkekler bunu yapmaz. 

Kadınlar daha az olurken kişisel haysiyet ve zekâlılıkla daha fazla ilgilidirler. Bu nedenle, kadınlar latah davranışına girmek için daha fazla özgürlük isterlerken, erkekler bunu yapmaz.

Malezya Cevabı

Malezya'ya neden kadınların latah’tan daha çok acı çektiğini düşündükleri sorulduğunda, kadınların daha az “semangat” veya ruhsal madde bulunduğuna dair kültürel bir açıklama ile cevap verdiler. 

Bu ayrıca, daha düşük statüye sahip kişilerde daha yüksek latah görülmesi görülme sıklığını açıklar, zira bunlar, istismara karşı diğerlerine göre daha savunmasızdır. Malay ayrıca, kadınların âdet görme yoluyla erkeklerinkinden daha fazla kan kaybederek daha duyarlı olduğuna inanıyorlar. Bazı Malaykılar, bir çocuğun aşırı gıdıklanması durumunda onları hayatta latah’a yatkın hâle getireceğine inanıyorlar.

Böyle hastaların bir kısmı temaruz (simülasyon) yapar.

Böyle yüzlerce hasta gördüm. Bazıları komadayım diye gelirlerdi ama yaptıkları beni ve mesai arkadaşlarımı kandırmaya yönelikti.

Tedavide duygudurum dengeleyicileri, klonazepam (Rivotril) gibi benzodiyazepinler kullanılır.

Ativan’dan (lorazepam) kaçınmak gerekir çünkü bağımlılık riski yüksektir.

Diyarbakır’da askerken dört erde ve hastanenin terzisinde bunları görmüş ve Nöro-Psikiyaytri Arşivi’nde yayımlamıştık.

Sevgi, dayanışma sağduyu hepimiz için gerekli.

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 29 Nisan 2017

Okumaya devam et
  1836 Hits
  0 yorum
1836 Hits
0 yorum

ANI

Cerrahpaşa’da asistandım ve sanırım son senemdi; çok koşuşturup bir yandan evde hasta baktığım, sonra Boğaz Vapurunu yakalayıp, A10 otobüsünü yakalardım. Adana’da aldığım Maverick çoktan çürümüştü.

Tek başınayım ve tek nöbetçiyim. Herkes uyuyordu ve kafam karışıktı. Acil Servise de tek başıma gidiyordum.

Bütün psikiyatri servisinde sorunlu hastalar vardı ve aklım da evdeydi bir yandan…

***

Bir Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) hayata döndürmek için Yaşam Desteği Ünitesini de hemşirelerin yardımıyla kullanmışım.

Kızım hafif bir soğuk algınlığı geçirmekte, ne de olsa Kış Mevsimi. Atipik Depresyonluların hepsinde de, tıpkı ayıların kış uykusu gibi kötüleşme mevcut. Özellikle psikotik özellikli olanlar aşırı uyumakta, birkaç Şizofreni Hastası ise hiç uyumamış ve hallüsinasyon (varsanı) görüp Tanrı olduklarını söylüyor. O zamanlar böyle vakaların hepsine aynı teşhisi koyardık: Paranoid şizofreni. Sonradan hepsinin Psikotik Özellikli Bipolar Bozukluk olduğunu anladık. Henüz DSM ülkede popüler değildi. ICD ise hemen hiç bilinmiyordu.

***

Alt katta ise, yataklı psikiyatri kliniğimiz vardı. Orada yatmakta olan hastalarımızdan bir tanesi Ayhan Hoca'mızın çok sevdiği bir arkadaşının oğlu olan mütedeyyin, genç bir adamdı. Birden, hemşire tuhaf bir şeyler olduğuna dair bana haber verdi. 

***

Ne olduğunu tam anlamak için alt kattaki serviste hastamızın yanına indiğimde, bir baktım ki Hayrünnisa Hoca ve Merhum Kocası başında durmuş, avuçları okşuyorlar; “tamam, tamam, geçer” diyorlar, ne yapacağımı şaşırmıştım. Hastamızın hanımı da o tarihte gebeydi ve endişeli bir şekilde yanında duruyordu.

Hemen Nörolojiyi aradım ve dâhilî ambulansla hastayı oraya naklettiler. Ben de koşarak yokuş aşağı inip, ikinci kata merdivenlerden çıktım.

***

Nörolojideki nöbetçi personel ve hekimler de şaşkındı. Orada da Beyin Damar Hastalığı olan, Huntington Demansı bulunan birçok hasta yatmaktaydı. Hemen herkes böyle bir hocaya müdahale etmekten çekiniyordu…

O saatte laboratuar da kapalıydı.

***

İkinci kattaki odada üşüşmüştü herkes. Hemşirelerim de elleri ayaklarına dolaşmıştı. Ayhan Hoca’yı aradık. Arabasına atladığı gibi geldi ve hastanın yanağından sertçe okşadı. “Bunu bana babası emanet etti, elimde büyüdü” diye muhabbete başladı ve ilave etti: “Daha profesör olacak”.

Şey, Hocam daha iyi bilirsiniz tabii ki de, durumu Temporal Epilepsi Statusuna (durmak bilmeyen nöbet) uymuyor mu?” diye sordum.

Hastanın her iki kolu ve başı sola dönüyor ve titriyordu. Birkaç kere de kustu. Çok şaşırmıştım çünkü Alkol kokuyordu nefesi…

 

***

Meğer bir hemşire, kapağı açık şekildeki Metil Alkol şişesini masada unutmuş.

Hastamızın nöbetleri ise hep aynıymış: Şuuru kapanır, ayağa kalkar ilk gördüğü şeyden su içer ve akabinde de küfredermiş. O da su zannederek, alkolü dikmiş kafaya! Allah’tan başka bir şey olmamış çünkü kör olabilirdi, hattâ ölebilirdi. Çünkü Metil Alkol çok zehirli bir maddedir.

***

Neyse, iş geldi damardan Diazem (Diazem Ampul 10 mg) yapmaya ama bir türlü bulamıyoruz. Ayhan Hoca “yap şunu kalçadan” deyince, kerhen de olsa ve biraz endişeyle, kendi ellerimle enjektörü sapladım ve 10mg enjekte ettim.

Hasta hemen uyudu ve herkes yerine döndü.

Ben de asistan odasında tavşan uykusuyla öylesine kaldım.

***

Ertesi gün bir baktım ki hastamız çok iyi ve herkese uğrayıp teşekkür ediyor ama hiçbir şey hatırlamıyor.

Birkaç muzip asistanla beraber “Allah içirdi” diye gülüştük.

***

Dindar, mütedeyyin veya her ne ise…

Böyle insanların fenomenolojik açıdan Temporo-Limbik Sistem ve Amigdala dediğimiz bölgelerinin aşırı çalışmasına dair önemli bir gözlemim olmuştu.

***

 

Hâlâ aradığım az sayıda Cerrahpaşalı kaldı. Onların başında da Prof. Dr. Musa Tosun yer alır.

Mine, Reha ve diğer pek çok meslekdaşımla da dostluğumuz sürmekte…

Saygım ve Sevgimle

Mehmet Kerem Doksat

Tarabya - 19 Eylül 2015 - Cumartesi

Okumaya devam et
  2843 Hits
  0 yorum
2843 Hits
0 yorum