Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

YENİ İSTİKLÂL MARŞI ve BİRİNCİ GELENEKSEL PANENTEİZM TOPLANTISI

Önce bir içiniz ısınsın...

Direniyordum kendime zûlmetmeye karar verip (Self-Defeating Personality Disorder: Mazokistik Kişilik Bozukluğu) şu yeni sürümüyle ırkçı-kafatasçı marşımızı seyrettim:

Tüylerim kirpi kirpi oldu.

Rap rap rap rap…

Monoton, faşizmin ayak sesleri ana teması üzerine binâ edilmiş.

Kıyamet Alâmetleri bunlar.

Okumaya devam et
  3963 Hits
  2 yorum
3963 Hits
2 yorum

BÜYÜ, EZOTERİZM, MİSTİSİZM VE BENZERLERİ HAKKINDA

Geçen gece CNN TÜRK’te canlı yayında falcılık, büyücülük, ezoterizm, okültizm gibi konuları tartıştık.


Sunucu kadim dostum Prof. Dr. Sevil Atasoy’du, gene kadim dostum Adlî Tıp Profesörü Gökhan Oral ile beraberdik (her ne kadar branşı değilse de, psikoterapiyle ve psikanalizle ilgilenir).


Süre kısaydı ama buna da şükür.

Okumaya devam et
  4380 Hits
  3 yorum
4380 Hits
3 yorum

ÂHİRET TÜCCARLARI ve RASYONALİZM

Önceleri kimse kimseyi pek sömüremiyordu çünkü dünya çok büyük, insan da çok azdı.

Hâttâ bütün Homo türleri pek muhtemelen kardeş gibi yaşıyordu.


Her şeyin bir rûhu vardı ve atalarının rûhları da hep korumaktaydı onları. Bütün rûhların tek ve bir olduğu bir de tanrıları vardı, ona çok saygı duyarlardı. Gökyüzündeki fırtınalardan, şimşeklerden, rüzgârlardan filân o kadar çok etkileniyor ve korkuyorlardı ki, en büyük tanrı da gökte olmalıydı. Güneş, ay, yıldızlar gibi arketipler bizim içindi...

Sonra çoğalmaya başladılar ve evrimsel kökenli mülkiyet hissi, en mütekâmil beyne sâhip olduğu için, Homo sapiens sapiensler birbirlerine düşmeye başladılar bir karış toprak uğruna.

Sonra “büyük” dinler zuhûr etti.

Okumaya devam et
  6652 Hits
  8 yorum
6652 Hits
8 yorum