Mehmet Kerem DOKSAT

HÜR, SAYGILI VE YAPICI TARTIŞMALARIN MEKÂNI

VURSAK MI VURMAMASAK MI, YOKSA HİÇ DOKUNMASAK MI?

Ama ben vurmasam, ben olamam ki…

Kimyasal silâh var dediler, gittiler, yok!

Tarih hiç tekerrür eder miydi hiç ibret alınsa?

Saddam mı dediniz, hadi be!

Peki, ibreti kim alacak?

Darphâne işçileri, terbiyesiz herifler.

Yok, hakmış, hukukmuş...

Vatan elden giderken siz basıp basmamayı düşünüyorsunuz.

Hâlbuki Suriye, Mısır, İran, Kerkük, Musul size göre masal!

Devletin âlî bütün makamları ve kişileri Türkiye Cumhuriyeti’ni belâlardan kurtarmak için çılgınca çırpınıyor.

Sayın Başbakanımız nezle, grip dinlemeden mekik çekerek bütün dünyayla görüşüyor fakat Amerikancası biraz kifayetsiz olduğu için herkes onun için çırpılıyor.

Satın Başkumandanımız ise gülümseyerek moral vermekten bîtap düşmüş, kitap okuyacak mecâli kalmamış; olmayan orduyla nasıl savaşacağını Pentagon’a soruyor.

Yemeyin lan, kanser olursunuz!

"Peki lan" diye biât ettim...

Olsun Gülüm, siz mutlu olun yeter...

Kese payınız bizdedir.

***

Bizim nesil daha ilkokulda iken güzel yazı ve imlâ (gramer ) dersleri alır, orta ve lise dönemlerinde ise edebiyat ve keza, gramer dersleri görürdü.

Fakülte yıllarında  da bu işin arkası bırakılmazdı, ilâveten beşerî ilişkiler ve yurttaşlık dersi okutulurdu.

Büyük katkılarını gördüğümüz,  her yönden (lâiklik gereği! İnanç konusu hâriç ) olgunlaşmamızda katkılarını inkâr edemeyeceğimiz Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda da, gene, hâl ve davranış ve haberleşme dersleri alınır, bu sûretle cemiyet içinde nasıl davranılacağı ve yazışılacağı öğretilirdi. Halkla ilişkiler, davranış ve görgü kuralları, düzgün konuşma, güler yüzlü olma gibi vasıflara sahip olunmasına çalışılırdı. Bu uğurda bizlere, emeği geçenlere büyük minnet ve şükran borçluyuz.

Okumaya devam et
  4212 Hits
  1 yorum
4212 Hits
1 yorum

HEY ONBEŞLİ ONBEŞLİ

Sayın Mogaz Yetkilisi,


Hey On Beşli” ağıtımızı firmanızın reklâm filminde kullanıldığına bir yandan şaşırarak diğer yandan da içimiz acıyarak tanıklık ettik.

Niyetimiz firmanızın reklâmını nasıl yapacağınız konusunda sizlerin işine karışmak değildir.  Ancak, ürünlerinizin tanıtımı için ticarî amaçla hazırlanan her türlü görsel ve işitsel gerecin hazırlanması sürecinde, bir parçası olduğunuz bu toplumun, bu milletin değerlerine ve hassasiyetlerine saygılı olmanın sizlere düşen asgarî görev olduğunu hatırlatmak durumundayız.

Hey on beşli on beşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler geliyor
Kızların gözü yaşlı

Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endâzesi on yediye

Okumaya devam et
  5336 Hits
  1 yorum
5336 Hits
1 yorum